Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Loonheffing bijzondere beloningen

Laatst gewijzigd op 16 november 2022
Over bijzondere beloningen betaal je loonheffing. Vakantie- en eindejaarsuitkeringen, overwerk, een eenmalige gratificatie en overige eenmalige bruto uitbetalingen vallen allemaal onder bijzondere beloningen.

Het percentage loonheffing dat je over deze bijzondere beloningen betaalt, wordt gebaseerd op het loon loonbelasting van het voorgaande kalenderjaar. Je kunt dit loon terugvinden op jouw jaaropgave van het voorgaande kalenderjaar.

Wordt voor jou het juiste percentage loonheffing toegepast?

Als je verwacht dat jouw inkomen over dit kalenderjaar aanzienlijk hoger wordt doordat jouw salaris en/of werktijd substantieel is verhoogd, dan kan het zijn dat het percentage loonheffing over jouw bijzondere beloningen niet meer goed is vastgesteld. Dit kun je zelf eenvoudig controleren door het bedrag van jouw meest recente salarisspecificatie onder “BASIS LOONHEFFING” (vermeld in de kolom TABELLOON) met 14 te vermenigvuldigen. Komt het berekende bedrag ongeveer overeen met het bedrag onder “Jaarln bijz. ln” op jouw salarisspecificatie (links onderaan bij Algemene gegevens)? Dan is het percentage loonheffing bijzonder loon goed berekend.

Als het verschil te groot is (meer dan 10%), dan is het advies om een e-mail te sturen naar servicedesk.hrm@vu.nl met in de onderwerpregel je personeelsnummer en ‘check grondslag bijzondere beloning’. Een medewerker van de HRM Servicedesk beoordeelt dan samen met jou of het bedrag van de grondslag juist is vastgesteld. Als het bedrag niet juist is, dan is het verstandig om de grondslag (en het hieraan gekoppeld percentage bijzonder tarief) te verhogen. De werkgever mag deze grondslag niet op eigen initiatief aanpassen, maar alleen op verzoek van de medewerker. 

Veelgestelde vragen loonheffing bijzondere beloningen

Contact VU - HRM Servicedesk

servicedesk.hrm@vu.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.

020 59 82882
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.00 en van 13.00 - 16.00 uur.