Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Beloningsmaatregelen in verband met functioneren

Laatst gewijzigd op 21 april 2023
De leidinggevende kan een medewerker met onderstaande instrumenten belonen wanneer er sprake is van bijzondere prestaties, uitstekende vervulling van de functie of wanneer er sprake is van een andere reden waardoor een aanvullende beloning rechtvaardig is. Bij onvoldoende functioneren kan de periodieke verhoging uitgesteld worden.

Als je ruim 4 weken voor de ingangsdatum een wijziging via deze self service regelt, dan wordt een tijdige verwerking en uitbetaling in principe gegarandeerd. Wijzigingen die je korter dan 4 weken voor de ingangsdatum regelt, worden doorgaans later verwerkt en uitbetaald.

Eenmalige toelage

Een eenmalige toelage is een bedrag dat eenmalig in een bepaalde maand wordt uitgekeerd aan de medewerker. Het bedrag wordt in de regel gebaseerd op een bepaald percentage van het huidig schaalbedrag.

De leidinggevende heeft volgens de cao de keuze uit de volgende eenmalige toelagen:

 • Functioneringstoelage volgens cao-artikel 3.12
 • Koop- en behoudtoelage volgens cao-artikel 3.13 (in de cao Arbeidsmarkttoelage genoemd)
 • Waarnemingstoelage volgens cao-artikel 3.14
 • Persoonlijke toelage volgens cao-artikel 3.15

Voor het aanvragen (maar ook het wijzigen of inzien) van een eenmalige toelage ga je naar de self service 'Eenmalige toelage' in de Serviceportal. 

Vaste toelage

Een vaste toelage is een bedrag dat voor een tijdelijke periode maandelijks wordt uitgekeerd aan de medewerker. Het bedrag wordt in de regel gebaseerd op een bepaald percentage van het huidig schaalbedrag.

De leidinggevende heeft volgens de cao de keuze uit de volgende vaste toelagen:

 • Functioneringstoelage volgens cao-artikel 3.12
 • Koop- en behoudtoelage volgens cao-artikel 3.13 (in de cao Arbeidsmarkttoelage genoemd)
 • Waarnemingstoelage volgens cao-artikel 3.14
 • Persoonlijke toelage volgens cao-artikel 3.15
 • Bestuurderstoelage

Naast de bovenstaande vaste toelagen op basis van functioneren zijn er in zeer specifieke gevallen ook andersoortige vaste toelagen mogelijk:

 • Onregelmatige diensttoelage volgens cao-artikel 3.26
 • Toelage ongebruikelijke werktijd volgens cao-artikel 3.24
 • Vergoeding onbelaste onkosten
 • Vergoeding reiskosten afspraak
 • Netto vergoeding telefoonkosten

Voor het aanvragen (maar ook het wijzigen, stopzetten of inzien) van een vaste toelage ga je naar de self service 'Vaste toelage' in de Serviceportal. 

Gratificatie

De leidinggevende heeft volgens cao-artikel 3.19 de mogelijkheid om de medewerker een gratificatie toe te kennen bij arbeidsprestaties die aanmerkelijk hoger uitgaan boven de normale functie en arbeidsduur. Een gratificatie is altijd een bruto bedrag dat eenmalig in een bepaalde maand wordt uitgekeerd.

Voor het aanvragen van een gratificatie voor bijzondere prestaties voor een medewerker ga je naar de self service 'Gratificatie bijzondere prestaties' in de Serviceportal. 

Extra periodiek

De leidinggevende heeft de mogelijkheid de medewerker bij uitzonderlijke prestaties een extra periodiek toe te kennen. Dat is één stap (een periodieke verhoging) in de huidige salarisschaal, waarbij de periodiekdatum in de regel niet gewijzigd wordt (tenzij de medewerker met de extra periodiek aan het einde van de salarisschaal komt).

Voor het aanvragen van een extra periodiek ga je naar de self service 'Arbeidsovereenkomst, Dienstverbandgegevens inzien en wijzigen' in de Serviceportal.

Uitstellen periodieke verhoging

Tenzij de medewerker al aan het einde van zijn schaal zit, krijgt hij jaarlijks een periodieke verhoging toegekend (in de regel te beginnen een jaar na indiensttreding). Indien de medewerker naar het oordeel van de leidinggevende zijn functie niet naar tevredenheid vervult, bestaat de mogelijkheid om de periodiekdatum op te schuiven, waardoor de jaarlijkse periodieke verhoging tijdelijk uitgesteld wordt.

Voor het uitstellen van de automatische periodieke verhoging (voor de medewerker) ga je naar de self service 'Uitstellen periodieke verhoging'.

Informatie

Vragen

Voor vragen over beloningsmaatregelen in verband met functioneren kun je terecht bij de HR-adviseur van je faculteit of dienst.

Contact VU - HRM Servicedesk

servicedesk.hrm@vu.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.

020 59 82882
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.00 en van 13.00 - 16.00 uur.