Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Faculteitsbureau Religie en Theologie

Laatst gewijzigd op 8 september 2023
Het faculteitsbureau ondersteunt de faculteiten bij het onderwijs, onderzoek, beleid, financiën, personeelsaangelegenheden, voorlichting etc.

Het faculteitsbureau ondersteunt de faculteiten bij het onderwijs, onderzoek, beleid, financiën, personeelsaangelegenheden, voorlichting etc. De directeur bedrijfsvoering is hoofd van het faculteitsbureau en voert namens het faculteitsbestuur het beheer van de faculteit. Tevens is hij verantwoordelijk voor alle facultaire personeelsaangelegenheden.

Directeur bedrijfsvoering:

Martin van Aken
E: m.m.van.aken@vu.nl
T: +31 20 59 88839

Faculteitssecretariaat

Met vragen van niet-onderwijsgerelateerde aard kunt u terecht bij het secretariaat.

Openingstijden: 9.00-17.00 uur
Locatie: 2E-05
T: 020 59 86620
E: secretariaat.frt@vu.nl

Als u langs wilt komen kunt u aanbellen bij de deur bij vleugel 2E van het hoofdgebouw.

Zaalreservering

Zalen voor vergaderingen en incidentele colleges kunt u reserveren via het secretariaat.
Let op: niet voor roosteraanvragen.

Restauratieve voorzieningen

Medewerkers van de faculteit kunnen koffie, thee, lunches en borrels bestellen via het secretariaat. Dien de bestelling minimaal 1 werkdag van tevoren voor 10.00 uur in.
Let op: borrels dienen minimaal vijf werkdagen van tevoren ingediend te worden. Kijk op de website van onze cateraar voor een overzicht van alle mogelijkheden.

HRM

Personeelsadviseur:

Marja Horsman
T: 020 59 88573
E: m.p.horsman@vu.nl

Financiële zaken

De afdeling financiële zaken verzorgt de afwikkeling van facturen en declaraties, alsmede het opstellen van begrotingen en het vervaardigen van kwartaal/jaarrapportages. 

Controller:

Hetty de Wilde
T: 020 59 87250
E: h.e.de.wilde@vu.nl

Declaraties en facturen
Kijk voor meer informatie over declaraties en facturen.

Overige