Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Beurzen en fondsen voor VU medewerkers

Laatst gewijzigd op 21 december 2021
Bekijk de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een toelage uit het Erasmus+ fonds.

Dit geldt voor een kortdurend verblijf binnen Europa (EU-landen plus IJsland, Liechtenstein, Macedonië, Noorwegen, Turkije). De toelage is bedoeld als een tegemoetkoming aan de faculteit/afdeling voor reiskosten en dekt vrijwel nooit alle kosten van de reis.

Meer informatie

 • PhD studenten

  Deze beurzen kunnen ook door promovendi in dienst van de VU worden aangevraagd. Promovendi komen daarnaast ook in aanmerking voor een toelage voor studentenmobiliteit ten behoeve van een stage/traineeship, waarmee zij vanaf 2 maanden bij een buitenlandse instelling kunnen verblijven (zie Stage of afstudeerproject).

  Contactadres beursaanvraag: erasmus@vu.nl

 • Stafmobiliteit voor training

  Medewerkers kunnen in aanmerking komen voor een toelage voor het volgen van een training, wanneer de training beoogt om nieuwe professionele kennis op te doen. Denk dan bijvoorbeeld aan het meelopen met collega’s aan een Europese instelling (job shadowing), een taalcursus, een ‘international staff training week’ of een zomer- of winterschool. Het bijwonen van een internationaal congres wordt niet gezien als training.

  • Duur
   De toelage wordt toegekend voor een trainingsperiode van minimaal 2 tot maximaal 14 dagen, exclusief reistijd. Een bilaterale Erasmus+ overeenkomst tussen de VU en de instelling waar de training wordt gevolgd, is niet noodzakelijk.
  • Vereisten
   Medewerkers dienen van tevoren een kort Training Programme in te dienen, ondertekend door zowel de VU als de ontvangende instelling of organisatie. Daarin worden de doelstelling en de toegevoegde waarde van de mobiliteit beschreven, de uit te voeren activiteiten en de te verwachten resultaten. Daarnaast moet er een Grant Agreement ingeleverd worden. Hierin worden de afspraken met betrekking tot de training schriftelijk vastgelegd.
  • Na afloop
   De ontvangende instelling zal na afloop van de mobiliteitsperiode het Certificate of Participation afgeven waarin de begin- en einddatum van de training worden bevestigd. Na afloop dient de medewerker de ‘Online report form’ in te vullen. De medewerker ontvangt automatisch een bericht met het verzoek het verslag in te vullen.
 • Stafmobiliteit voor docenten

  Docenten die les willen geven aan een buitenlandse onderwijsinstelling kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een toelage uit het fonds. Dit kan uitsluitend wanneer het onderwijs wordt gegeven aan een instelling waarmee de VU een bilaterale Erasmus+ overeenkomst heeft. 

  • Duur
   De doceerperiode moet minimaal 2 en kan tot maximaal 60 dagen duren, met een minimum van 8 lesuren per week (of per verblijf als dit korter is dan een week). De maximale beurs die de VU kan uitkeren is 10 dagen.
  • Beurs aanvragen
   De docent dient vooraf een kort Teaching Programme in te dienen, ondertekend door zowel de VU als de ontvangende instelling. Daarin wordt de doelstelling en toegevoegde waarde van de mobiliteit, de inhoud van het onderwijsprogramma en de te verwachten resultaten beschreven. Daarnaast moet er een Grant Agreement ingeleverd worden. Hierin worden de afspraken met betrekking tot de onderwijsopdracht en de wederzijdse verplichtingen schriftelijk vastgelegd.
  • Na afloop
   De ontvangende instelling zal na afloop van de mobiliteitsperiode het Certificate of Participation afgeven waarin de begin- en einddatum van de onderwijsopdracht worden bevestigd. Na afloop van de onderwijsopdracht dient de docent de Online report form in te vullen. De docent ontvangt automatisch een bericht met het verzoek het verslag in te vullen.
 • Bilaterale Erasmus+ overeenkomsten

  Het International Office van de VU beheert de Erasmus+ overeenkomsten en kunnen mogelijke nieuwe overeenkomsten afsluiten indien nodig.  Voor vragen over bilaterale overeenkomsten voor staf- en docentmobiliteit kunt u contact opnemen met het International Office via internationalrelations@vu.nl

 • Toelage berekenen

  De toelage wordt berekend over het aantal dagen dat de training of de doceeropdracht duurt. De hoogte van de dagvergoeding is afhankelijk van het land van bestemming.

   • Voor Denemarken, Finland, IJsland, Ierland, Liechtenstein, Luxemburg, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Zweden is de vergoeding €100,- per dag. 
   • Voor België, Cyprus,  Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Malta, Oostenrijk, Portugal, Spanje is de vergoeding €90,- per dag.
   • Voor Bulgarije, Estland, Hongarije, Letland, Kroatië, Litouwen, Macedonië, Polen, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Tsjechië, Turkije is de vergoeding €80,- per dag.
 • Reiskostenvergoeding

  Naast een dagvergoeding bestaat de toelage uit een reiskostenvergoeding afhankelijk van de afstand in KM tussen de VU (Amsterdam) en de ontvangende instelling of organisatie. Hiervoor dient de online distance calculator van de Europese Commissie gebruikt te worden. Als de reisafstand minder dan 100 km bedraagt is reiskostenvergoeding niet mogelijk. De reisafstand is het aantal kilometers tussen Amsterdam en de plaats van de ontvangende instelling/organisatie (enkele reis). De vergoeding is het bedrag voor de mobiliteitsperiode.

   • Voor een reisafstand tussen 100 en 499 km: €180,- per deelnemer.
   • Voor een reisafstand tussen 500 en 1 999 km: €275,- per deelnemer.
   • Voor een reisafstand tussen 2 000 en 2 999 km: €360,- per deelnemer.
   • Voor een reisafstand tussen 3 000 en 3 999 km: €530,- per deelnemer.
   • Voor een reisafstand tussen 4 000 en 7 999 km: €820,- per deelnemer.
   • Voor een reisafstand van 8 000 km of meer: €1.500,- per deelnemer.
 • Uitbetaling

  De betaling van de toelage wordt overgemaakt aan de faculteit of de dienst, niet aan de docent of medewerker. De faculteit of dienst moet het zelf verrekenen met de aanvrager. Een toelage Erasmus+ kan niet worden aangewend om kosten te dekken die al door andere Europese gelden (bijv. Strategische Partnerschappen) worden gefinancierd.