Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Onderdeelcommissie FGB

Laatst gewijzigd op 10 juli 2023
Waar de Ondernemingsraad op centraal niveau de personeelsmedezeggenschap uitoefent, doen de onderdeelcommissies (ODC) dat op decentraal niveau.

Wat is een onderdeelcommissie?

Waar de Ondernemingsraad op centraal niveau de personeelsmedezeggenschap uitoefent, doen de onderdeelcommissies (ODC) dat op decentraal niveau. De rechten en bevoegdheden van de ODC's zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden, de Kaderregeling medezeggenschap en het instellingsbesluit. 

Wat doet de onderdeelcommissie? 

De facultaire ODC’s vormen samen met de facultaire studentenraden (FSR) de zogeheten facultaire Gezamenlijke Vergaderingen (GV), hier vindt overleg plaats met het faculteitsbestuur. De ODC heeft samen met de FSR instemmingsrecht op tal van onderwerpen zoals het faculteitsreglement, het meerjarenplan, het onderwijs- en examenreglement (OER), en bij reorganisaties. Sinds kort hoort daar ook het recht op instemming van de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting bij. Daarnaast brengt de ODC gevraagd en ongevraagd advies uit over de plannen en uitvoering van het facultaire beleid door het faculteitsbestuur.

Welke thema’s behandelt de onderdeelcommissie FGB?

De ODC houdt zich met een groot aantal thema’s bezig variërend van benoemingen in het faculteitsbestuur, het jaarplan en de facultaire begroting, de communicatie binnen afdelingen en opleidingen, de Graduate School, de criteria voor bevorderingen, curriculumherzieningen, huisvesting enzovoort. Een belangrijke, terugkerende maatstaf bij veel van deze onderwerpen voor de ODC is het in de hand houden (of liever nog: terugdringen) van de werkdruk. Onderaan deze pagina lees je er meer over.

Wat kun jij betekenen voor de faculteit? 

De ODC adviseert het bestuur over zaken die de faculteit betreffen en vertegenwoordigt de medewerkers van de faculteit. Het is daarom belangrijk voor de ODC om te weten wat er in de faculteit leeft. De ODC waardeert daarom input van de medewerkers uit de faculteit. Neem contact op met een van de leden of via het algemene e-mailadres odc.fgb@vu.nl.

Leden 

Bekijk voor een overzicht van de leden van de ODC de pagina Leden Onderdeelcommissies faculteiten en diensten

Adviezen Onderdeelcommissie FGB