Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Ventilatie in de gebouwen op de campus

Laatst gewijzigd op 24 november 2022
Hoe werken de systemen op de VU?  We leggen het graag uit.

De VU neemt alle mogelijke maatregelen om de ventilatiesystemen in de gebouwen maximaal in te zetten voor luchtverversing. We houden ons aan de adviezen over en regels voor luchtverversing uit het Bouwbesluit en de instructies van het RIVM en hebben - indien nodig - overleg met de GGD. Met het adequaat opvolgen van deze adviezen en richtlijnen doen we wat er van ons mag worden verwacht en dragen we bij aan het minimaliseren van het risico op bijvoorbeeld corona-besmetting via ventilatie.

Verschillen in gebouwen
De VU-gebouwen zijn niet allemaal hetzelfde. Het ene gebouw is ouder dan het andere en het ene gebouw is geheel aangesloten op een luchtbehandelingssysteem, het andere is gedeeltelijk aangesloten op een luchtbehandelingssysteem. In laboratoria en specifieke onderzoeksomgevingen zijn andere luchtbehandelingssystemen (o.a. in combinatie met zuurkasten) van toepassing dan in kantoren en onderwijsomgevingen.

In de bedrijfsvoering worden de systemen zodanig ingeregeld dat de luchtverversing in de gebouwen, oud en nieuw, zo goed mogelijk is. Alle ventilatiesystemen in de gebouwen van de VU worden door goed, terzake kundig personeel onderhouden en gecontroleerd op de actuele werking van deze systemen. De aanwezige luchtbehandelingssystemen worden up-to-date onderhouden en in goede conditie gehouden. Hiervoor is de afdeling Vastgoedbeheer van FCO verantwoordelijk. Deze afdeling verzorgt onderhoud en bedrijfsvoering met eigen technische mensen en in samenwerking met contractpartners. We hechten waarde aan het goed functioneren en voeren dagelijks extra controles uit. 

Wordt de luchtkwaliteit gemonitord?
Er is met de gebouw beheersystemen van de VU actieve monitoring op de luchtkwaliteit (CO2). We hebben diverse geautomatiseerde meetsystemen in de gebouwen die realtime de luchtkwaliteit monitoren. Zodra een kritische grens wordt bereikt vindt er direct een melding plaats. Die wordt direct opgepakt en ter plaatse beoordeeld op het eventueel nemen van maatregelen. Daarnaast worden er dagelijks in de diverse gebouwen handmetingen gedaan. Er is verhoogde alertheid en snelheid in reageren en afhandeling op meldingen (vragen en klachten) t.a.v. klimaat en ventilatie. Klimaatklachten worden ook weleens verward met klachten over ventileren. Dat het te warm/te koud is wil niet zeggen dat het ventileren of de luchtkwaliteit niet in orde is.

Op welke capaciteit draaien de ventilatiesystemen op de VU?
De ventilatiecapaciteit is toereikend, ook bij volledig gebruik van de campus. Daarbij is het belangrijk dat het maximale aantal personen in een ruimte niet wordt overschreden. 
 
Er zijn wel verschillen tussen gebouwen in de installatie-opzet. Niet alle gebouwen van de VU zijn voorzien van volledig mechanische ventilatiesystemen. Soms is er sprake van te openen ramen, of combinaties van systemen. Zo is er bijvoorbeeld in W&N-gebouw in de T- en U-vleugel en op de P-gang op de vierde verdieping aan de zuidzijde geen of deels sprake van mechanisch ventilatiesysteem. Daar zijn andere mogelijkheden om verse lucht naar binnen te halen via het openen van ramen en/of ventilatieroosters. Ook voor de kleinere gebouwen zoals BelleVUe en Filosofenhof is dit van toepassing. In het MF-gebouw zijn ook verschillende combinaties van systemen aanwezig.

Op sommige locaties op de campus zijn al standaard andere ventilatieregels?
In bepaalde (onderzoeks-)ruimten, zoals labs (bv. zuurkasten), de snijzaal, de loopzaal (MF-gebouw) en het Human Performance lab (MF-gebouw) gelden in de ‘normale bedrijfsvoering’ al aanvullende of aparte eisen. Deze situaties hebben voor hun omgevingen al een afwijkende opzet wat betreft de ventilatie.

Nog vragen over de ventilatie op de VU?
Met bovenstaande informatie geven we aan welke maatregelen de VU neemt in de ventilatie van gebouwen. FCO en Vastgoedbeheer volgen de ontwikkelingen nauwgezet en nemen indien nodig maatregelen. Al het mogelijke in het goed onderhouden van en het goed inregelen van de installatie, doen wij. 

Wil je meer informatie of specifieke informatie over een ruimte of lab, of wil je een meting aanvragen? Neem dan contact op met Servicedesk FCO servicedesk.fco@vu.nl.