Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Stappen naar een duurzamere toekomst

Wat we leerden op de 10e VU Onderwijsdag

De VU Education Day is door de jaren heen uitgegroeid tot een evenement van formaat, zowel in omvang als in impact. Docenten, beleidsmedewerkers, onderwijsexperts en student-collega's verzamelden zich rond het thema duurzaamheid, met als doel te onderzoeken en te erkennen welke rol het onderwijs speelt in het vormgeven van de toekomst. Wat viel er te beleven op deze dag en welke kennis hebben de deelnemers opgedaan?

“Hoe werken we samen om een betere wereld voor te stellen, met hoop als leidraad? Hoe bouwen we een wereld waarin iedereen gelijke kansen heeft? Ik ben trots op onze onderwijsgemeenschap omdat we voor de tiende keer op rij samen nadenken over deze vragen. We erkennen de stappen die we hebben gezet en het potentieel dat voor ons ligt. Deze inspanningen vormen stap voor stap wereldburgers.”  - Rector Magnificus Jeroen Geurts tijdens de openingceremonie.

Hoop houden in crisistijden door Arjen Wals
“In het licht van klimaatverandering en wereldwijde crises, staat het hoger onderwijs op een kantelpunt om zijn rol en prioriteiten te herdefiniëren,” vertelt keynote spreker Arjen Wals, Hoogleraar Transformatief Leren voor Socio-Ecologische Duurzaamheid aan de Wageningen Universiteit. Wals spreekt over de shift naar onderwijs dat zowel mens- als aardegericht is, waarbij het gaat om het (h)erkennen van de verbinding tussen ons leven, maatschappelijke dynamiek, economische systemen, onderwijsvormen en de gezondheid van onze planeet. “Het gaat erom dat we deze elementen niet als losstaand zien, maar als onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is de kern: het zien van deze verbindingen.” 

Wals erkent dat het een uitdaging is duurzaamheid in het curriculum te verweven, vooral omdat het vaak een vaag concept blijft. Toch is het essentieel dat onderwijssystemen zich ontwikkelen door competenties te benadrukken die iedereen in staat stellen om effectief om te gaan met milieuvraagstukken. “Deze verandering gaat verder dan oppervlakkige aanpassingen en vraagt om een fundamentele herziening van het systeem,” Wals pleit voor een integrale aanpak die onderzoek, activisme en vernieuwende onderwijsmethoden combineert. “Duurzaamheid leer je niet alleen, dat leef je. Het vergt moed om bestaande paradigma's uit te dagen en open te staan voor ongemak en verandering. Deze verschuiving benadrukt dat onderwijs zich niet alleen moet aanpassen, maar ook een leidende rol moet nemen op weg naar een duurzamere en meer verbonden wereld,” aldus Wals. 

De afbeelding toont een collage van momenten op de 'VU Education Day 2024 - Sustainability Edition', onder andere  gastspreker Arjen Wals, een workshop en de gezamenlijke lunch zijn afgebeeld.

Theorie naar praktijk

Tijdens de VU Education Day fungeerden de workshops als een brug van theorie naar praktijk. Deze sessies waren bedoeld om kennis te delen, maar ook om docenten, beleidsmedewerkers en studenten te inspireren tot actie en innovatie.

Onderwijs democratiseren met VR-technologie
De workshop "VU-TU-rtual Reality voor Verantwoord en Slim Onderwijs" liet zien hoe VR het onderwijs inclusiever kan maken en de efficiëntie van het lesgeven kan verbeteren. Een deelnemer merkte op: “Onderwijs democratiseren met VR-technologie maakt het toegankelijk voor iedereen, inclusief mensen met bijvoorbeeld een visuele beperking, en creëert gelijke kansen.” Ook werd duidelijk hoe bijvoorbeeld CO2-uitstoot verminderd kan worden door veldwerkervaringen te simuleren. Lees meer over het gebruik van VR aan de VU.

Community Service Learning aan de VU
De workshop over ‘duurzaamheidsuitdagingen aanpakken met Community Service Learning’ benadrukte het belang van het verbinden van academisch leren met maatschappelijke betrokkenheid. Door onder meer samenwerking met milieuorganisaties in Amsterdam, krijgen VU-studenten de kans om hun kennis in de praktijk te brengen en bij te dragen aan het oplossen van duurzaamheidsuitdagingen. Deze praktijkgerichte aanpak versterkte het idee dat “een betrokken student een succesvolle student is” en benadrukte het belang van leren buiten de collegezalen.

Duurzame geesten kweken
De workshop ‘Systeemdenken omarmen: duurzame geesten kweken’ daagde deelnemers uit om duurzaamheid op een holistische manier te bekijken. Deze sessie ging in tegen het traditionele oorzaak-en-gevolg denken en stimuleerde het herkennen van complexe onderlinge afhankelijkheden in onze wereld. Een docent merkte op: “We werden echt uitgedaagd om de vele verbindingen te spotten die vaak over het hoofd worden gezien. Het zijn juist die onderliggende verbindingen die bepalen wat we doen. We moeten een evenwicht vinden tussen systeemdenken en oorzaak-en-gevolg denken.”

De VU Onderwijsprijzen
Het hoogtepunt van de dag was de uitreiking van de allereerste VU Onderwijsprijzen, ter ere van uitzonderlijke bijdragen die aansluiten bij de inzet en visie van de VU Amsterdam voor duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Lees meer over de winnaars en hun projecten.

We kijken ernaar uit om je volgend jaar weer te verwelkomen voor een dag vol inspiratie. 

“De VU Education Day bruiste van positiviteit en inspiratie, en bracht iedereen in gesprek. De workshops voelden als een uitstapje buiten onze gebruikelijke disciplines.” 

Meer van VU EduNews & Stories

Heb je vragen of opmerkingen over VU EduNews & Stories?

Neem contact met ons op via edunews@vu.nl