Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

‘In Dataverse kan ik mijn data makkelijk opslaan, archiveren en delen’

"Als we over ons onderzoek publiceren, willen we vanuit het oogpunt van wetenschappelijke integriteit ook de data beschikbaar stellen." Anderen moeten de data kunnen bekijken én hergebruiken, vindt Universitair Docent Sander Groffen van de afdeling Functionele Genoomanalyse (VU, Science /VUmc). "Het online platform Dataverse NL is daarvoor ideaal." We interviewen Sander Groffen over hoe en waarom hij onderzoekdata deelt met anderen.

Hoe stoten zenuwcellen signalen uit?
"Onze afdeling onderzoekt de functie van genen. We willen uitzoeken hoe zenuwcellen de signalen uitstoten naar andere zenuwcellen."

Live imaging middels fluorescerende cellen
Om dit via live imaging te kunnen onderzoeken, kweken Sander en zijn collega’s zenuwcellen die ze fluorescent maken. Daarvan maken de onderzoekers time lapse opnames van zo’n drie minuten met heel veel beeldframes per seconde. 

Data bij publicatie beschikbaar stellen
"Dat levert heel veel data op", vertelt Groffen. "Zo heeft onze promovendus Roberta Mancini tijdens haar onderzoek wel vijf terabyte aan data verzameld. Als ze straks haar onderzoek gaat publiceren, willen we die data beschikbaar maken voor iedereen."

Kosten
"Het kan wel erg kostbaar worden als je zulke grote hoeveelheden data hebt", zegt Groffen. "Vanaf het moment van publicatie is er een wettelijke bewaarplicht van tien jaar. Maar het duurt soms enkele jaren voor je je data kunt publiceren. Dus je moet die data in totaal wel zo’n 10-15 jaar opslaan en er back ups van maken."

Onderzoeker bepaalt wie toegang krijgt
Als je je data opslaat in Dataverse kun je die ook met anderen delen. Je bepaalt als onderzoeker zelf wie toegang krijgt tot welk materiaal en wat hun rechten zijn (gebruiker, medewerker of curator). 

Over DataverseNL
DataverseNL is een netwerk van data repositories dat gebruikmaakt van de Dataverse-software ontwikkeld door de Universiteit van Harvard. Het wordt gezamenlijk aangeboden door de deelnemende instellingen en DANS. Sinds 2014 beheert DANS het netwerk. Het beheer van de data in de lokale repositories ligt in de handen van de instellingen. Dataverse is niet geschikt voor het opslaan van privacygevoelige informatie.

Kosten gebruik Dataverse NL
Instellingen die gebruik maken van dataopslag in Dataverse NL betalen hiervoor jaarlijks een bijdrage aan DANS. Bij de VU wordt die bijdrage betaald uit centrale middelen. Dit betekent dat onderzoekers voor datasets tot 50 GB kosteloos gebruik kunnen maken van Dataverse. Voor datasets boven de 50GB moet een onderzoeker toestemming vragen bij de afdelingsleiding.

Data voor opslag en archiveren selecteren
Om de kosten van dataopslag en -archivering beheersbaar te houden voor de Vrije Universiteit en de faculteiten is het van belang om voor je een dataset opslaat kritisch te kijken welke data echt bewaard moeten worden. Ook is het belangrijk om bij een subsidieaanvraag in de RDM-paragraaf (als mogelijk) budget aan te vragen voor het archiveren van je data.

‘In Dataverse kan ik mijn data makkelijk opslaan, archiveren en delen’