Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

A Broader Mind als bouwsteen van de VU

Opleidingsdirecteur Govert Buijs vertelt hoe studenten en medewerkers bouwen aan de toekomst van ons onderwijs

Een mogelijkheid voor studenten om hun blik te verruimen, om vraagstukken vanuit verschillende perspectieven kunnen bekijken, maatschappelijk bewustzijn te stimuleren én zelfontwikkeling te ontplooien. Die wens was binnen de VU al vele malen uitgesproken, maar hoe doe je dat? In 2016 werd Govert Buijs,  hoogleraar maatschappelijke en economische vernieuwing aan de Vrije Universiteit Amsterdam, gevraagd om te kijken hoe hieraan concreet vorm gegeven zou kunnen worden. Het resultaat is de Broader Mind Course.

Aan de VU word je niet iets, maar íemand. 'Met deze zin heeft Mirjam van Praag, voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam, de essentie van het gedachtengoed van A Broader Mind weten te vangen,' zo vertelt Buijs. Hij stond aan de wieg van A Broader Mind op de VU. 'De VU stimuleert studenten, academici en professionals om ruimdenkend te zijn. Mensen met A Broader Mind die zich academisch verbreden, persoonlijk vormen en maatschappelijk oriënteren. In het verlengde van dit gedachtengoed is de Broader Mind Course ontstaan, een course voor en door studenten.' De course startte in 2018 als pilot met een kleine groep studenten, maar breidt zich inmiddels als een olievlek uit over de VU

Thema's

Aansluiten op de belevingswereld van studenten is essentieel en daarom is aan groepen studenten zelf gevraagd waar zij nu tegenaan lopen en wat dus de thema’s van de Broader Mind Course zouden moeten worden. 'Als je studenten wilt inspireren, moet je eerst in kaart brengen wat hen bezig houdt. Hieruit zijn de thema’s Success & Failure, Poverty, Human Body, Rebellion, Viewpoints & Worldview, Health & Happiness, Digital World en Sustainability ontstaan.'

Deelnemers aan de course kunnen kiezen uit één van de twee tracks (in een ander jaar kunnen zij de andere track doen). Elke track beslaat vier thema’s. De thema’s worden benaderd met zowel een persoonlijke vraag als  een maatschappelijke uitdaging en worden vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken bekeken. Met de maatschappelijke uitdagingen kunnen VU studenten verder in één van de vele Community Service Learning Modules die de VU inmiddels aanbiedt. Experts van de VU hebben op allerlei manieren hun inbreng geleverd. Wezenlijk voor de course is dat  studenten vanuit allerlei faculteiten met de thema’s aan de slag gaan. Het is dus echt een interdisciplinaire ontmoetingsplaats.

Persoonlijke vorming

'Op deze manier leer je om over de grenzen van je eigen discipline heen te kijken. Om maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Dat is niet alleen waardevol voor de persoonlijke vorming, maar het helpt studenten ook op de arbeidsmarkt. Want ook in een werksituatie moet je kijken naar het bredere plaatje. Bovendien geven studenten zelf vorm aan de inhoud van de course. Als lid van het bouwteam kunnen zij dus mee helpen aan de ontwikkeling van het onderwijs aan de VU.'

De Broader Mind Course is van toegevoegde waarde voor de VU én voor de vorming van studenten. ‘Het belang van A Broader Mind en daarmee samenhangend de Broader Mind Course raakt steeds meer ingebed in de VU. Een mooie ontwikkeling. Het is dan ook mijn hoop dat op termijn VU studenten met de Broader Mind Course in het achterhoofd het idee hebben dat als ze kiezen voor de VU, ze daarmee ook kiezen voor iets extra’s. Want kennis veroudert, maar de wijze waarop je met kennis omgaat en dit in een maatschappelijke of werksituatie kunt integreren, blijft voor altijd van waarde.'

Govert Buijs