Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Praktische zaken studeren met een functiebeperking

Functiebeperking registreren
Laatst gewijzigd op 23 mei 2024
Als je voorzieningen nodig hebt tijdens je studie, registreer dat dan bij voorkeur meteen bij de aanmelding voor je opleiding. Later registreren of wijzigingen aanbrengen in je gegevens kan ook.

Lees voor je een voorziening aanvraagt eerst onderstaande informatie over voorzieningen op de campus en bekijk ook de mogelijkheden van de voorzieningenzaal tijdens tentamens. Vraag de voorziening minstens drie weken van tevoren aan. Let op: de termijn voor het aanvragen van voorzieningen kan per faculteit verschillen. Onderaan deze pagina vind je ook meer informatie over financiële regelingen die mogelijk zijn en informatie over de registratie van je functiebeperking en/of chronische ziekte.

Neem contact op met je studieadviseur 

Voor het aanvragen van voorzieningen en vragen over studeren met een functiebeperking en/of chronische ziekte kun je contact opnemen met je studieadviseur.  

Je studieadviseur helpt je verder met (het aanvragen van): 

 • voorzieningen op de campus 
 • onderwijsvoorzieningen (o.a. aangepaste planning, aanwezigheidsplicht) 
 • voorzieningen rond tentamens (o.a. extra tijd) 
 • (mogelijke) studievertraging door je functiebeperking 
 • hulp bij studieplanning en studievaardigheden 
 • vragen rond het Bindend studieadvies (BSA) 

Denk je in aanmerking te komen voor een financiële regeling via DUO, neem dan contact op met de studentendecanen. Onderaan deze pagina vind je meer informatie over mogelijke financiële regelingen.  


Infopunt SMF
 

Bij het Infopunt Studeren met een Functiebeperking (SMF) kun je terecht met algemene vragen over het studeren aan de VU of de toegankelijkheid van de campus. In bijzondere gevallen kun je daar worden doorverwezen naar de studieadviseur van de betreffende faculteit. Als aankomend student kun je ook contact opnemen met het Infopunt SMF voor meer informatie over de toegankelijkheid van de campus of het onderwijs voor de studie die jij wilt gaan volgen. Ook kun je via het Infopunt in contact te komen met andere studenten met een functiebeperking of betrokken raken bij het verbeteren van de VU voor studenten met een functiebeperking. Je kunt het Infopunt SMF bereiken via infopuntsmf.soz@vu.nl of je kunt een (telefonische) afspraak maken tijdens het spreekuur via de agenda.  


Nieuwsbrief 

Geef je bij inschrijving aan de VU in Studielink aan dat je een functiebeperking hebt, dan word je, indien gewenst, via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden over relevante onderwerpen op het gebied van studeren met een functiebeperking. 

 

Voorzieningen

 • Voorzieningen tijdens tentamens

  Er zijn verschillende voorzieningen mogelijk tijdens tentamens, bijvoorbeeld extra tijd, een prikkelarme omgeving of het gebruik van een laptop. Neem contact op met je studieadviseur om
  deze voorzieningen aan te vragen en kijk op de pagina Voorzieningenzaal tijdens tentamens
  om meer te weten te komen over de mogelijkheden en regels.

 • Kluisje

  Kleine hulpmiddelen en studieboeken kun je opbergen in een persoonlijk kluisje. Dit kluisje vraag je aan via je studieadviseur.

 • Parkeren

  Parkeerkaarten worden geleverd via het Parkeerbedrijf VU/VUmc. Er zijn enkele parkeerplekken op de campus beschikbaar voor studenten. Je kunt alleen een parkeerkaart krijgen als je al een landelijk geldende parkeerkaart hebt.

  Een parkeerkaart aanvragen doe je met het formulier Aanvraag parkeerpas voor VU-studenten met een functiebeperking.

  Heb je geen landelijke of Europese gehandicaptenkaart? Maak dan een afspraak met Mariëlle Rozemond via 020-5989010 of m.h.rozemond@vu.nl van de ARBO dienst om te laten bepalen of je voor de pas in aanmerking komt.

 • Voorzieningen in collegezaal

  Heb je aangepast meubilair nodig in een onderwijsruimte, bijvoorbeeld omdat je gebruik maakt van een rolstoel of speciale stoel of in verband met een andere beperking? Neem contact op met je studieadviseur om de noodzakelijke aanpassingen in collegezalen te bespreken.

 • Aangepaste toiletten

  Bekijk dit overzicht met aangepaste toiletten in de verschillende VU-gebouwen.

 • Rustruimte

  Heb je in verband met je functiebeperking en/of chronische ziekte tussentijds rust nodig, dan kun je gebruik maken van een van de rustruimtes. Er is een algemene rustruimte in het hoofdgebouw en er zijn persoonlijke rustruimtes die je kunt reserveren. Per keer kun je de ruimte voor maximaal één uur reserveren.  Een overzicht van alle ruimtes vind je hier. Voor de rustruimtes voor studenten met een functiebeperking of chronische ziekte dien je toegang aan te vragen via je studieadviseur.

 • Toegang liften en gebouwen

  Je kunt een toegangspas rolstoeltoegankelijke ingangen en liften aanvragen. Neem hiervoor contact op met je studieadviseur.

  Is je VU-pas onbruikbaar of ben je hem verloren? Regel de vervanging direct zelf via de Security Desk in HG-KC04. Binnen een kwartier heb je een vervangende pas met dezelfde rechten als je had. Je oude pas werkt vanaf dat moment niet meer.

 • Stalling

  Je kuntvanwege je functiebeperking en/of chronische ziekte gebruik maken van een stallingsruimte voor grotere hulpmiddelen. Neem daarvoor contact op met je studieadviseur.

 • Overige voorzieningen

  Heb je in verband met je functiebeperking en/of chronische ziekte een voorziening nodig die niet op deze pagina vermeld staat? Neem dan contact op met je studieadviseur om de mogelijkheden te bespreken.

 • Hoe vraag ik een voorziening aan?

  Is een voorziening voor jou geschikt en noodzakelijk? Dan vraag je deze aan via de studieadviseurs. Hieronder zie je het stappenplan.

  Stap 1: heb je je beperking nog niet geregistreerd bij je aanmelding? Doe dit dan alsnog via de servicepagina Functiebeperking. Geef aan welke voorziening je aanvraagt en zorg dat je een recente medische verklaring, afgegeven door een BIG-erkende zorgverlener, uploadt. In het geval van autisme, ADHD of dyslexie geldt dat het een verklaring van een BIG-geregistreerde orthopedagoog of GZ-psycholoog dient te zijn;

  Stap 2: stuur een mail naar de studieadviseurs waarin je aangeeft waarom de voorziening geschikt en noodzakelijk is. De examencommissie beslist en stuurt je een bericht.

  Let op: zorg dat je je aanvraag uiterlijk drie weken voor de start van de tentamenperiode indient (dit geldt voor beide stappen). Wanneer een tentamen buiten de reguliere tentamenperiode valt, moet je aanvraag uiterlijk drie weken voor de datum van het tentamen door ons ontvangen zijn.

 • Mijn verzoek voor een voorziening is afgewezen en daar ben ik het niet mee eens. Is er nog iets wat ik kan doen?

  Wanneer een voorziening niet wordt toegekend en je denkt hier wel degelijk recht op te hebben, dan kun je bezwaar maken bij de examencommissie of eventueel daarna nog bij het College van Beroep voor Examens (CBE) als het om een tentamenvoorziening gaat of het faculteitsbestuur als het een onderwijsvoorziening betreft.

 • Ik heb een voorziening aangevraagd, maar nooit een terugkoppeling ontvangen. Wat kan ik doen?

  Hiervoor dien je contact op te nemen met je studieadviseur. Let op! Doe dit tijdig, zodat je aanvraag rond is voor het tentamen.

 • Ik heb gehoorproblemen, wat voor faciliteiten zijn er voor mij beschikbaar?

  Sommige collegezalen zijn uitgerust met ringleidingen; een overzicht hiervan staat bovenaan deze pagina. In sommige gevallen is het mogelijk om colleges op te nemen, maar helaas niet altijd. Wellicht is er een andere oplossing, hierover kun je in gesprek gaan met de studieadviseur.

 • Welke begeleiding biedt de VU voor studenten met ASS?

  Studenten met ASS kunnen (tegen betaling) gebruik maken van de wekelijkse groepsbegeleiding of individuele begeleiding. Welke begeleiding het beste bij jou past wordt aan de hand van een intakegesprek samen met jou besloten. Kijk voor meer informatie op: Studeren met autismespectrumstoornis (ASS).

 • Hoe kan ik als aankomend student extra tijd aanvragen voor de geschiedenistoets, het pre- masterassessment of de taaltoets?

  Deze toetsen worden afgenomen door andere organisaties dan de VU, om gebruik te maken van extra tijd of andere voorzieningen tijdens het pre-masterassessment, de geschiedenistoets of de taaltoets (TOEFL of Nederlandse Taaltoets) dien je de medische verklaring ook apart aan te leveren via de mail, dit staat aangegeven in jouw uitnodiging.

 • Wat moet ik doen bij ontruiming, calamiteiten of een noodsituatie?

  Hier staat een overzicht van noodnummers en meldpunten binnen de VU. Ook is er een speciaal ontruimingsprotocol opgesteld voor mensen met een functiebeperking. Dit is bovenaan deze pagina te vinden.

 • Ik wil een evenement organiseren. Hoe kan ik dit zo toegankelijk mogelijk maken?

  Een nuttige checklist voor iedereen die een evenement op de VU organiseert is hier te vinden.

Financiële regelingen

 • Profileringsfonds

  Als je studievertraging oploopt, kun je als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, een financiële tegemoetkoming krijgen voor je studie vanuit de regeling Profileringsfonds. Neem contact op met de studieadviseur als je door persoonlijke omstandigheden studievertraging oploopt.  

 • Regelingen via DUO

  Soms lukt het door bijzondere omstandigheden niet om op tijd af te studeren, of moet je zelfs helemaal stoppen met je studie. In sommige situaties kun je via DUO een financiële regeling treffen. Meer informatie vind je op de website van DUO. De studentendecaan en DUO beoordelen of je voldoet aan de voorwaarden. Neem daarom contact op met de studentendecaan

  Bekijk ook deflyer van Expertisecentrum handicap + studie voor informatie over financiën en studeren met een beperking.  

 • Individuele studietoeslag via de gemeente

  Voor studenten met een medische beperking is het echter niet altijd mogelijk om naast de tijdsbelasting die de studie met zich meebrengt te werken. Als je door een medische beperking niet in staat bent om naast je studie bij te verdienen, kun je als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, een individuele studietoeslag aanvraag bij de gemeente doen. Op de website van rijksoverheid vind je meer informatie. 

 • Uitstel BSA

  Wanneer je studievertraging oploopt in je eerste jaar kun je daarvoor uitstel van het Bindend Studieadvies (BSA) aanvragen vóór het einde van het studiejaar. Je kunt daarvoor overleggen met de studieadviseur over je persoonlijke omstandigheden.  

Registratie

Studeer je of ga je studeren met een functiebeperking?

Bekijk hier het verhaal van Karlijn. Zij deelt haar ervaring en vertelt over extra begeleiding tijdens haar studie aan de VU.

Heb je vragen omtrent studeren met een functiebeperking?

Neem contact op met het Infopunt!

De studieadviseur van jouw opleiding is je eerste aanspreekpunt voor het aanvragen van voorzieningen.

Plan een online afspraak in via de agenda. Een medewerker van het Infopunt neemt dan telefonisch contact met je op.

Mail naar infopuntsmf.soz@vu.nl.

Het Infopunt is een pilot binnen de VU en nog in ontwikkeling. Ideeën zijn van harte welkom.