Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Opleidingscommissies FRT

Laatst gewijzigd op 7 maart 2024
Elke FRT-opleiding heeft een eigen opleidingscommissie (OLC). Een OLC is een medezeggenschapsorgaan dat adviseert over de kwaliteit van het onderwijs.

Elke opleiding heeft een opleidingscommissie. De opleidingscommissies van de Faculteit Religie en Theologie zijn samengevoegd tot twee commissies: de Opleidingscommissie Bachelor Theologie en de Opleidingscommissie Overige Opleidingen (zie hieronder). Een opleidingscommissie heeft tot taak advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling (OER) alvorens het faculteitsbestuur deze regeling vaststelt, jaarlijks de uitvoering van de OER te beoordelen en desgevraagd of uit eigen beweging advies uit te brengen over onderwijszaken aan het faculteitsbestuur en de examencommissies. 

De Faculteit Religie en Theologie kent twee opleidingscommissies: 

  • De opleidingscommissie van de bacheloropleiding Theologie, een gezamenlijke bachelor van de faculteit en de Protestantse Theologische Universiteit (PThU)
    De commissie bestaat uit docent- en studentleden uit de Bachelor Theologie. Deze opleidingscommissie vergadert onder voorzitterschap van prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte.
  • De opleidingscommissie van de overige opleidingen van de faculteit 

Deze bestaat minstens uit een docentlid en een studentlid uit elke opleiding van de faculteit, waarbij ook rekening wordt gehouden met de verschillende seminaries en levensbeschouwingen. Deze opleidingscommissie vergadert onder voorzitterschap van prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte.

Heb je vragen of advies nodig?

Neem gerust contact op met de Studentenbalie.

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl o.v.v. je studentnummer

Stuur ons een bericht via de online chat (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00).

Bel +31 (0)20 59 85020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00). 

Ben je al VU-student? Stel je vraag via het vragenformulier (log in met je VUnetID)