Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Combineren van afstudeerrichtingen RCH

Laatst gewijzigd op 26 januari 2023
Binnen de masteropleidingen Rechtsgeleerdheid, Criminologie, Fiscaal recht en International Business Law (IBL) is het mogelijk om twee afstudeerrichtingen te combineren.

Aanmelden voor twee afstudeerrichtingen
Voor de master meld je je aan via Studielink. Daarna geef je in je VU Dashboard aan  welke afstudeerrichting(en) je kiest. Je kan een tweede afstudeerrichting ook op een later moment opgeven.

De Toelatingscommissie onderzoekt of je voldoet aan alle toelatingseisen, zoals bijvoorbeeld de taaleisen. Bij IBL zal je gevraagd worden om een motivatie te schrijven voor de tweede afstudeerrichting, als je die nog niet hebt ingeleverd.

Gecombineerd afstuderen

Houd er rekening mee dat als aan de vereisten voor afstuderen is voldaan voor één van de afstudeerrichtingen, de universiteit conform artikel 7.10 lid 2 en artikel 7.11 lid 2 van de Wet op het Hoger Onderwijs verplicht is het getuigschrift uit te reiken.
Ben je bijna klaar met de tweede afstudeerrichting, dan kan je uitstel van afstuderen aanvragen. Daarvoor gelden echter wel voorwaarden. Meer informatie over de (uitstel)regeling kan je vinden in de regeling afgifte getuigschriften.

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor uitstel van afstuderen, dan kan je de tweede afstudeerrichting alsnog afronden als een extra afstudeerrichting na afstuderen (zie hieronder).

Extra afstudeerrichting na afstuderen

Naast gecombineerd afstuderen is het ook mogelijk om een extra afstudeerrichting te volgen of af te ronden nadat je al bent afgestudeerd.

Voor de tweede afstudeerrichting dien je te voldoen aan de curriculaire vereisten zoals die staan aangegeven in art. 10 van de OER van de opleiding. Let op: eerder behaalde vakken kunnen uitsluitend ingebracht worden voor de curriculaire vereisten indien het behaalde resultaat nog geldig is. Na 4 jaar kan de geldigheid op inhoudelijke gronden vervallen. Is het resultaat langer dan 4 jaar geleden behaald, dan kan je een verzoek indienen bij de Examencommissie om de geldigheid te laten toetsen.

Het is wettelijk niet toegestaan om twee diploma’s uit te reiken voor dezelfde masteropleiding. Dit betekent dat je bij het afronden van de tweede afstudeerrichting geen tweede diploma ontvangt, maar een officieel ondertekend certificaat in aanvulling op het diploma dat je al hebt ontvangen. Op het certificaat staat wanneer je de tweede afstudeerrichting hebt voltooid en welke vakken je daarvoor (aanvullend) hebt behaald.

Houd er rekening mee dat je voor het volgen van een tweede afstudeerrichting na afstuderen mogelijk het instellingstarief moet betalen omdat je al een mastergraad hebt! Meer informatie over Tarieven Tweede Graad staat op de website. Voor vragen kan je contact opnemen met de VU Studentenbalie.

Curriculaire vereisten

De mastercurricula bestaan uit een verplicht gedeelte met kernvakken inclusief scriptie, gebonden keuzevakken en eventueel integratievakken en kunnen daarnaast een vrije keuzeruimte hebben.

Wanneer een vak voor beide afstudeerrichtingen verplicht is en er geen keuzemogelijkheid is, kan het vak voor beide afstudeerrichtingen ingebracht worden en hoeft het maar één keer behaald te worden. Denk aan een Methodologie vak. In alle andere situaties kan een vak meestal niet voor beide afstudeerrichtingen ingebracht worden. Is er wel een keuzemogelijkheid, dan zal je in de meeste gevallen voor beide afstudeerrichtingen een vak moeten kiezen. In de OER kan je lezen wat bij jouw opleiding het geval is.

Voorbeelden Master Rechtsgeleerdheid

Bij de master Rechtsgeleerdheid hoeft maar één integratievak behaald te worden voor beide afstudeerrichtingen indien het vak voor beide afstudeerrichtingen als integratievak ingebracht kan worden. Voor de overige onderdelen gelden de standaard regels.

Voorbeeld I: Een verplicht vak van afstudeerrichting 1 komt overeen met een gebonden keuzevak van afstudeerrichting 2. Je kiest een ander vak uit de categorie gebonden keuzevakken van afstudeerrichting 2.

Voorbeeld II: Een integratievak van afstudeerrichting 1 komt overeen met een gebonden keuzevak van afstudeerrichting 2. Je kiest A: een ander vak uit de categorie integratievakken van afstudeerrichting 1 óf B: een ander vak uit de categorie gebonden keuzevakken van afstudeerrichting 2.

Voorbeeld III: Een integratievak van afstudeerrichting 1 is tevens een integratievak van afstudeerrichting 2. Je hoeft alleen één integratievak te behalen.