Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Combineren van afstudeerrichtingen RCH

Laatst gewijzigd op 5 september 2023
Binnen de masteropleidingen Rechtsgeleerdheid, Criminologie, Fiscaal recht en International Business Law (IBL) is het mogelijk om twee afstudeerrichtingen te combineren.

Aanmelden voor twee afstudeerrichtingen (of specialisaties)

Voor de master meld je je aan via Studielink. Daarna geef je in je VU Dashboard aan  welke afstudeerrichting(en) je kiest. Je kunt een tweede afstudeerrichting ook op een later moment opgeven.

De Toelatingscommissie onderzoekt of je voldoet aan alle toelatingseisen, zoals bijvoorbeeld de taaleisen. Bij IBL zul je gevraagd worden om een motivatie te schrijven voor de tweede afstudeerrichting als je die nog niet hebt ingeleverd.

Voor meer informatie over het opgeven of wijzigen van je keuze zie Specialisaties tijdens je masteropleiding.

Curriculaire vereisten

Voor de tweede afstudeerrichting dien je te voldoen aan de curriculaire vereisten zoals die staan aangegeven in het artikel Combineren van twee afstudeerrichtingen in de OER van de opleiding.

Wanneer een vak voor beide afstudeerrichtingen verplicht is en er geen keuzemogelijkheid is, kan het vak voor beide afstudeerrichtingen ingebracht worden en hoeft het maar één keer behaald te worden. Denk aan een Methodologie vak. In alle andere situaties kan een vak meestal niet voor beide afstudeerrichtingen ingebracht worden. Is er een keuzemogelijkheid, dan zul je in de meeste gevallen voor beide afstudeerrichtingen een vak moeten kiezen. In de OER kun je lezen wat bij jouw opleiding het geval is.

Let op: eerder behaalde vakken kunnen uitsluitend ingebracht worden voor de curriculaire vereisten indien het behaalde resultaat nog geldig is. Na 4 jaar kan de geldigheid op inhoudelijke gronden vervallen. Is het resultaat langer dan 4 jaar geleden behaald, dan kun je een verzoek indienen bij de Examencommissie om de geldigheid te laten toetsen.

Gecombineerd afstuderen

Bij gecombineerd afstuderen met twee afstudeerrichtingen ontvang je één diploma, met beide afstudeerrichtingen vermeld in het diplomasupplement.

Houd er rekening mee dat als aan de vereisten voor afstuderen is voldaan voor één van de afstudeerrichtingen, de universiteit conform artikel 7.10 lid 2 en artikel 7.11 lid 2 van de Wet op het Hoger Onderwijs verplicht is het getuigschrift uit te reiken.

Ben je bijna klaar met de tweede afstudeerrichting, dan kun je uitstel van afstuderen aanvragen. Daarvoor gelden echter wel voorwaarden. Meer informatie over de (uitstel)regeling kun je vinden in de regeling afgifte getuigschriften.

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor uitstel van afstuderen, dan kun je de tweede afstudeerrichting alsnog afronden als een extra afstudeerrichting na afstuderen (zie hieronder).

Extra afstudeerrichting na afstuderen

Naast gecombineerd afstuderen is het ook mogelijk om een extra afstudeerrichting te volgen of af te ronden nadat je al bent afgestudeerd.

Het is wettelijk niet toegestaan om twee diploma’s uit te reiken voor dezelfde masteropleiding. Dit betekent dat je bij het afronden van de tweede afstudeerrichting geen tweede diploma ontvangt, maar een officieel ondertekend certificaat in aanvulling op het diploma dat je al hebt ontvangen. Op het certificaat staat wanneer je de tweede afstudeerrichting hebt voltooid en welke vakken je daarvoor (aanvullend) hebt behaald.

Houd er rekening mee dat je voor het volgen van een tweede afstudeerrichting na afstuderen mogelijk het instellingstarief moet betalen omdat je al een mastergraad hebt! Meer informatie over Tarieven collegegeld masteropleidingen staat op de website. Voor vragen kun je contact opnemen met de VU Studentenbalie.

Voorbeelden Master Rechtsgeleerdheid

Bij de master Rechtsgeleerdheid hoeft maar één integratievak behaald te worden voor beide afstudeerrichtingen indien het vak voor beide afstudeerrichtingen als integratievak ingebracht kan worden. Voor de overige onderdelen gelden de standaardregels.

Voorbeeld I: Een verplicht vak van afstudeerrichting 1 komt overeen met een gebonden keuzevak van afstudeerrichting 2. Je kiest een ander vak uit de categorie gebonden keuzevakken van afstudeerrichting 2.

Voorbeeld II: Een integratievak van afstudeerrichting 1 komt overeen met een gebonden keuzevak van afstudeerrichting 2. Je kiest A: een ander vak uit de categorie integratievakken van afstudeerrichting 1 óf B: een ander vak uit de categorie gebonden keuzevakken van afstudeerrichting 2.

Voorbeeld III: Een integratievak van afstudeerrichting 1 is tevens een integratievak van afstudeerrichting 2. Je hoeft alleen één integratievak te behalen.