Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Expertisecentrum Pensioen - Arbeid - Wonen / Zorg

Expertisecentrum Pensioen - Arbeid - Wonen/Zorg

EPAZ is een samenwerkingsverband van de Faculteiten Economie en Rechtsgeleerdheid en het Talma Instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam. EPAZ stelt zich ten doel door het verrichten van studies een bijdrage te leveren aan een goede, houdbare en toekomstbestendige inrichting van het stelsel voor pensioen, arbeid en wonen/zorg in onderlinge samenhang.

EPAZ richt zicht op de onderwerpen pensioen, arbeid en wonen/zorg in samenhang en daarvan zowel de economische als juridische kanten, en aspecten van wonen, zorg, welzijn en wonen. EPAZ werkt dus multidisciplinair. EPAZ wil in overleg met stakeholders op pensioenterrein en aanbieders van woon- en zorgproducten (zoals overheden, sociale partners, pensioenuitvoerders, zorgaanbieders, woningcorporaties) een platform vormen om idee├źn uit te wisselen en te bespreken, alsmede om onderwerpen vast te stellen waar EPAZ zich in haar studies op zal richten. Het doel is voor de pensioenpraktijk en het pensioenbeleid relevante vraagstukken te onderzoeken, in wisselwerking met de aandachtsgebieden wonen en zorg.

Neem contact met ons op

Prof. dr. E. Lutjens, hoogleraar Pensioenrecht