Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Klimaatverandering vergt van elk rechtsgebied het uiterste

Amsterdam Centre for Climate Change and the Law

Amsterdam Centre for Climate Change and the Law (A4CL) doet onderzoek op het gebied van (corporate) recht en klimaatverandering.

Klimaatverandering vergt van elk rechtsgebied het uiterste. Het is een wereldwijd probleem dat mondiaal bestuur vereist. Dergelijk bestuur is momenteel zwak. Individuele staten zijn de belangrijkste actoren. Zij streven elk hun eigen belang na. Onderzoekers binnen Amsterdam Centre for Climate Change and the Law (A4CL) vragen zich af hoe het reguleringsvacuüm dat hierdoor ontstaat kan worden opgevuld.

Het probleem dwingt tot onderzoek naar de grenzen van traditionele rechtsgebieden. Onrechtmatige daadsrecht gaat in beginsel over geschillen op het niveau van individuen. Kan het publieke belang bij het behalen van de doelstellingen van Parijs vormgeven aan een private zorgplicht? Financiële toezichthouders proberen de financiële stabiliteit te handhaven. Moet klimaatrisico worden meegewogen? Het mededingingsrecht beoogt gezonde concurrentie te bevorderen. Verdienen groene prijsafspraken een voorkeursbehandeling? Het ondernemingsrecht weegt de belangen van stakeholders. Is de natuur een stakeholder? In een democratie beslist de kiezer. Moeten toekomstige mensen een stem hebben?

Het werk van A4CL concentreert zich op ondernemingen. Bedrijven zijn de grootste uitstoters. Maar ze zijn ook de aanjagers van de energietransitie. Wat zijn passende stimulerende of juist ontmoedigende regels?

Zowel publiek- als privaatrechtelijke juristen nemen deel. Onze publicaties zijn in het Engels en in het Nederlands, in toonaangevende juridische tijdschriften. De maandelijkse A4CL-talks door stafleden en externe sprekers zijn openbaar.

We werken samen met advocaten, bedrijven, ngo's en academici uit andere vakgebieden (klimaatwetenschap, economie, psychologie). A4CL is onderdeel van het Amsterdam Sustainability Institute. Velen van ons geven les in het masterprogramma International Business Law: Climate Change and Corporations.

Vind meer informatie op onze Engelse pagina.