Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Ons onderwijs

Afdeling Staats- en bestuursrecht verzorgt diverse vakken in de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid, en enkele afstudeerrichtingen in de masteropleiding.

De secties van de afdeling Staats- en bestuursrecht verzorgen diverse vakken in de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. Binnen de masteropleiding Rechtsgeleerdheid verzorgt de afdeling de afstudeerrichtingen Jurist en Overheid, Arbeidsrecht en International Migration and Refugee Law.

Masteropleidingen

Binnen de masterspecialisatie Jurist en Overheid houden studenten zich bezig met de juridische rol van de overheid in de samenleving. Dat betekent dat veel aandacht uitgaat naar maatschappelijke vraagstukken en actuele problemen. Denk hierbij aan vraagstukken op het gebied van het (politieke) staatsrecht, het algemene bestuursrecht en het sociaal recht. Een voorbeeld van een vak dat in deze master wordt aangeboden is Migratierecht, waarin afwisselend vluchtelingenrecht en gezinsherenigingsrecht centraal staan.

De specialisatie Arbeidsrecht is een samenwerkingsverband tussen de juridische faculteiten van de VU en de UvA. Het grote maatschappelijke belang en de wisselwerking tussen private en publieke regelgeving maakt het arbeidsrecht tot een bijzonder boeiend rechtsgebied.

De specialisatie International Migration and Refugee Law benadert de internationale migratie vanuit het perspectief van het internationaal en Europees recht, en richt zich op de manier waarop dit functioneert in de nationale rechtsorde.

Misschien ben je hier ook naar op zoek?

Secretariaat (Shobena Biharie)

(020) 59 83260