Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.
Het centrale perspectief is dat van de grenservaringen: waar het recht en de rechtswetenschap op grenzen en beperkingen stuiten, en hoe daarmee om te gaan. Zo houdt de sectie zich bezig met een kritische analyse van onderwerpen als terrorismebestrijding, historisch onrecht en biomedische ontwikkelingen: actuele, maatschappelijke ontwikkelingen die raken aan de fundamenten van het recht en de rechtsorde.

Het onderzoek van de sectie Rechtstheorie maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Boundaries of Law. Centrale thema’s zijn de grondslagen en grenzen van de liberale rechtsstaat, de democratische legitimiteit van de Europese Unie, het juridische persoonsbegrip, de symbolische dimensies van biomedisch recht (binnen het centrum Biolaw and Symbolic Interaction), de relatie tussen recht en tijd (binnen het Center for Research of Time & Law), het gezag en de gelding van het recht, en methoden van rechtswetenschappelijk en inter- en multidisciplinair onderzoek

Het onderzoek van de sectie Rechtsgeschiedenis maakt deel uit van het programma Publieke en private belangen in het financieel- en ondernemingsrecht van het Kooijmansinstituut, meer in het bijzonder van het subprogramma Rechtszekerheid. De onderzoekers zijn tevens verbonden aan het programma Contract Law and Law of Obligations in General van de onderzoeksschool Ius Commune en participeren in het VU-centrum voor wetenschapsgeschiedenis. Recente onderzoeksthema’s zijn het verlies van rechten door verjaring in het ius commune, maatschap en opdracht in het Byzantijnse recht en aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in de vroegmoderne periode 

Misschien ben je hier ook naar op zoek?

Contact

Secretariaat (Kelly den Haak)

(020) 59 86207