Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Nationaal Programma Onderwijs

Hoe wil de VU haar studenten beter gaan ondersteunen?

De VU heeft van de overheid extra geld gekregen voor studentenwelzijn en om studenten te helpen die door corona studievertraging opliepen. Dit geld is afkomstig uit het Nationaal Programma Onderwijs. We zetten het op verschillende manieren in. Het bestedingsplan is het resultaat van brainstormsessies met zoveel mogelijk verschillende betrokkenen, waaronder ook leden van de Universitaire Studentenraad (USR).

Verhogen van het welzijn van studenten

Op de VU willen we dat iedereen zich welkom en prettig voelt. We besteden daarom veel aandacht aan het welzijn van onze studenten en de binding met de opleiding. Voel je je toch niet op je plek? Dan moet je dat kunnen aankaarten. Op het gebied van studentenwelzijn besteden we het extra geld aan verschillende onderwerpen.

 • Meer studentenpsychologen en studiehulpgroepen
  Om studenten beter en sneller te kunnen helpen, komen er meer psychologen waar je als student terecht kunt. We gaan meer ‘plan-‘ en ‘doe-groepen’ organiseren, dat zijn groepen studenten die elkaar helpen met studeren en plannen.
 • Team ‘student engagement’
  Niemand anders dan studenten weten waar studenten in hun studietijd tegenaanlopen en wat er op de VU kan worden verbeterd. Er komt een team dat studenteninitiatieven en plannen van studieverenigingen gaan ondersteunen en de samenwerking met andere partijen zoeken binnen de VU om ze te realiseren.
 • Studentvertrouwenspersonen
  Bij ‘student confidants’ binnen studie- en studentenverenigingen kunnen studenten terecht met vragen over welzijn. Zij worden hierin getraind en kunnen studenten doorverwijzen naar de juiste hulpverleners binnen de VU.
 • Meer workshops en trainingen
  Er komen meer workshops en trainingen over onderwerpen die horen bij studentenwelzijn, zoals veerkracht en ‘life skills’. Zo kunnen we meer studenten hulp aanbieden, die ook beter aansluit bij de wensen van onze studenten.
 • Bewustwording onder docenten
  Ook iedereen die lesgeeft moet weten wat studentenwelzijn inhoudt. Zo kunnen problemen eerder worden gesignaleerd en studenten beter worden doorverwezen. Dat geldt ook voor kennis over veelvoorkomende functiebeperkingen.

Verbeteren begeleiding voor en tijdens de studie

Om studenten zo goed mogelijk te begeleiden in het maken van de juiste studiekeuze en tijdens hun studie, investeren we in:

 • Extra aandacht voor groepen studenten
  We gaan ervoor zorgen dat groepen studenten die aangeven daar behoefte aan te hebben beter wegwijs worden gemaakt binnen de VU en makkelijker in contact komen met andere studenten. Mentoren en tutoren worden beter voorbereid, zodat ze studenten beter kunnen begeleiden tijdens hun eerste studiejaar. Voor tweede- en derdejaars worden er na coronalockdowns welkom-terug-evenementen georganiseerd. Voor masterstudenten komt er een introductieprogramma vergelijkbaar met de VU Introductiedagen voor bachelorstudenten.
 • Studenthubs
  Middelbare scholieren en studenten worden aan elkaar gekoppeld in ‘Studenthubs’. De studenten helpen scholieren zich voor te bereiden op hun studietijd aan de VU, wat door de coronapandemie moeilijker ging.
 • Extra matching
  Er komt een extra check op de match tussen studenten en de studie, om te voorkomen dat nieuwe studenten er te laat achter komen dat ze de verkeerde studiekeuze hebben gemaakt. We zorgen er zo voor dat nieuwe studenten voor een studie kiezen die beter aansluit bij hun interesses.
 • Voorbereiding op de arbeidsmarkt
  Met nieuwe programma’s ontdekken studenten hun talent, ontwikkelen ze werkvaardigheden en bereiden we ze voor op een soepele overgang naar arbeidsmarkt.

Meer over het landelijke Nationaal Programma Onderwijs lees je hier.

Heb je vragen over het Nationaal Programma Onderwijs?

Neem contact op met Floor Elsenburg of Jorn Weessies.