Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

MatchMaking: een app om samenwerking tussen faculteiten te stimuleren

Aan de VU werken veel mensen aan vergelijkbare onderwerpen op verschillende afdelingen of faculteiten zonder zich bewust te zijn van hun overlap in onderzoeksonderwerpen. Interdisciplinair onderzoek kan zowel lonend als uitdagend zijn. De eerste stap is om je bewust te worden van de interesses van anderen!

Bij het Sustainability Office zijn we gepassioneerd over het verbinden van onderzoekers die geïnteresseerd zijn in duurzaamheid. We ontwikkelen een app die je helpt om collega's te vinden met vergelijkbare onderzoeksinteresses aan verschillende faculteiten. Hieronder vind je enkele screenshots als voorproefje.

Onze app geeft inzicht in je profiel op basis van thesisonderwerpen en toont verbindingen met andere onderzoekers. Het is een waardevol hulpmiddel voor het identificeren van potentiële onderzoekspartners binnen de VU die jouw interesses delen.

De SDG's, opgesteld door de Verenigde Naties, zijn ontworpen om de belangrijkste wereldwijde prioriteiten voor de komende jaren te schetsen om duurzaamheid te verbeteren. Hoewel deze doelen gericht zijn op duurzaamheid, omvatten ze een breed spectrum aan doelstellingen die verder gaan dan alleen milieuaspecten. Als gevolg daarvan hebben de SDG's betekenis voor individuen en organisaties die niet direct betrokken zijn bij duurzaamheidsinspanningen. De onderwerpen naast de SDG's weerspiegelen de teksten die zijn verzameld en kunnen onderwerpen behandelen die nauw, maar ook losser of zelfs helemaal niet gerelateerd zijn aan duurzaamheid. 

Het creëren van individuele profielen op basis van de SDG's en hun bijbehorende onderwerpen is een praktische manier om de interesses en expertise van verschillende individuen te categoriseren en te begrijpen. Deze profielen kunnen vervolgens worden gebruikt om verbanden te leggen tussen mensen. Als twee personen gemeenschappelijke onderwerpen in hun profielen hebben, betekent dit dat ze dezelfde interesses of expertise hebben, waardoor ze geschikt zijn voor netwerkkoppelingen.

De volledige versie wordt binnenkort uitgebracht. Als je mee wilt doen aan ons project, vul dan de enquête in!

Technische achtergrond

De SDG's zijn geschat door het ADA-model te verfijnen op een selectie van teksten, gelabeld door de OSDG community. Door de teksten in deze openbare databank te selecteren waarvan het zeer waarschijnlijk is dat ze een bepaalde SDG weerspiegelen, maakten we het makkelijker voor het model om deze teksten te onderscheiden van de rest. Voor elke SDG werden aparte modellen gefine-tuned, wat leidde tot een gemiddelde F1-score van 0,95 (SD = 0,077). De F1 score is een gewogen gemiddelde van de teksten waarvan correct is vastgesteld dat ze de SDG weerspiegelen en de teksten waarvan NIET is vastgesteld dat ze de SDG weerspiegelen. 

De onderwerpen naast de SDG's zijn de onderwerpen die zijn verkregen met Latent Dirichlet Allocation (LDA). LDA is een krachtige techniek voor het ontdekken van verborgen patronen en thema's in een corpus tekst. Wanneer woorden vaak samen voorkomen in documenten, kan LDA ze groeperen in thema's, wat helpt bij het begrijpen van de onderliggende structuur van de tekstgegevens. Het beste model met de huidige dataset bevatte 12 onderwerpen. Elk onderwerp hebben we een label toegekend op basis van de meest frequente woorden die je kunt zien in de profielen. Het percentage toont het aantal teksten over dit onderwerp (gedeeld door alle teksten van die persoon). 

Toekomstige iteraties van deze aanpak kunnen verfijnder worden door rekening te houden met de mate van overlap tussen profielen. Zo kan de mate van gedeelde interesse of expertise gekwantificeerd worden en de diepte van de verbinding worden beoordeeld. Dergelijke verfijningen kunnen leiden tot meer genuanceerde en waardevolle netwerkstructuren die samenwerking en kennisdeling bevorderen tussen individuen met gedeelde interesses.

Vind jouw match!

Vind jouw match!

Ben je nieuwsgierig om te ontdekken wie jouw match is? 

Probeer de app door hier te klikken

Wil je meer weten?

Neem contact op met onze Sustainability Officer Onderzoek:

meike.morren@vu.nl