Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Dies Natalis 2022: Ruim baan voor talent! Het nieuwe Erkennen & Waarderen

Op donderdag 17 november 2022 vierde de Vrije Universiteit Amsterdam haar 142e verjaardag. Rector Magnificus Jeroen Geurts nam je tijdens zijn eerste Dies Natalis aan de VU in vogelvlucht mee langs de hervormingen in het academische landschap. Hoe kunnen we werken binnen onze mooie universiteit aantrekkelijker maken voor medewerkers en studenten met diverse talenten? Erkennen en waarderen zijn de sleutelwoorden.

Onderwijs geven, onderzoeksvoorstellen schrijven en uitvoeren, communiceren over de resultaten: er wordt steeds meer verlangd van wetenschappers. Als gevolg hiervan ambiëren steeds minder studenten en jonge onderzoekers een wetenschappelijke carrière. Het kán anders, zo stelde Rector Magnificus Jeroen Geurts in zijn Diesrede.

Door ruimte te geven aan docenten om zich verder te ontwikkelen binnen hun vakgebied, onderzoekers te faciliteren om zich beter te richten op hun onderzoek, en bruggen te slaan tussen disciplines. Zo creëren we voor talentvolle en ondernemende academici een veel aantrekkelijker vooruitzicht van werken binnen de wetenschap. De erkenning en waardering van divers talent zorgt voor een accentverschuiving van ‘individueel’ naar ‘samen’. Samen werken vanuit je passie, dat is het devies! 

Nationaal en internationaal is een brede beweging gaande van Erkennen en Waarderen. Ook de VU komt hiermee al flink op stoom. Jeroen Geurts vertelde tijdens zijn rede meer over de wijze waarop we hieraan als universiteit invulling gaan geven.

Paneldiscussie: de toekomst van academische samenwerking

Na de Diesrede volgde een paneldiscussie met Marileen Dogterom (president KNAW) en Jos Akkermans (associate professor Sustainable Careers and Organisational Behavior bij de School of Business and Economics) over de gedroomde toekomst van academische samenwerking.

Aan de hand van inspirerende voorbeelden binnen de universiteit gingen zij in gesprek met docenten, jonge onderzoekers, ondernemers en experts op het gebied van wetenschapscommunicatie.

Robbert Dijkgraaf: doeltreffender wetenschapscommunicatie

Hierna vertelde minister Robbert Dijkgraaf en Ionica Smeets in het kort over het initiatief tot de oprichting van een nationaal centrum voor wetenschapscommunicatie. Dit nieuwe centrum beoogt expertise te verzamelen en te delen om zo wetenschapscommunicatie doeltreffender te maken. Wat wordt de toekomst voor wetenschapscommunicatie? Van ‘zenden’ naar een zinvolle dialoog binnen de academie en tussen wetenschap en samenleving.

Eredoctoraat voor viroloog Marc Van Ranst 

De Dies Natalis is traditioneel de gelegenheid waarbij eredoctoraten worden verleend. Viroloog Marc Van Ranst ontving dit jaar een eredoctoraat vanwege zijn bijzondere bijdrage aan de virologie en het belangrijke werk dat hij verricht in het bestrijden van desinformatie ten aanzien van de coronapandemie en andere mogelijke pandemieën. 

Nooit eerder was er zoveel momentum om samen een nieuwe academische wereld te creëren. Een betere wereld, diverser en inclusiever.

Livestream Dies Natalis

Livestream Dies Natalis

Was je niet in de gelegenheid om op de VU aanwezig te zijn en wil je de Dies Natalis terugkijken? Dat kan via deze livestream