Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Contractonderwijs SBE

De School of Business and Economics biedt de mogelijkheid aan belangstellenden om via contractonderwijs vakken van onze bachelor- of masterprogramma te behalen.

Bij succesvol afronden ontvang je hiervoor een certificaat.

Meer informatie

 • De vakken

  Informatie over de vakken kun je vinden in de studiegids, informatie over de jaarindeling en het rooster kun je daar terug vinden.

 • Onderwijs

  Contractstudenten volgen samen met reguliere studenten het onderwijs en leggen (eventueel) het afsluitende tentamen af. De colleges vinden met name overdag plaats.

 • Aanbod

  Scripties, stages en vakken uit het vaardighedenonderwijs (Academische vaardigheden, Taaltoets) kunnen niet worden gevolgd door contractstudenten.

 • Kosten

  De kosten bedragen € 100,- per studiepunt en je ontvangt een factuur voor de vakken die je wilt volgen De toegezonden factuur dient te worden voldaan voordat je kunt starten met de vakken. Wil je stoppen met de vakken kan er geen restitutie worden gegeven. Het is niet mogelijk om de betaling in termijnen te voldoen. Er wordt automatisch een factuur gestuurd voor de vakken. Doe je vakken in verschillende periodes en wil je de kosten spreiden, dan kun je ervoor kiezen om je iedere periode opnieuw aan te melden voor de gewenste vakken. In de kosten zijn inbegrepen: deelname aan colleges, begeleiding van een docent, gebruik van computerfaciliteiten, het afleggen van een tentamen, deeltentamens of hertentamen(s) leidend tot één eindresultaat en ontvangst van een deelnamecertificaat.

  Het contract geldt voor het onderwijsjaar waarin het vak wordt aangeboden. Wanneer een contractant het vak in een nieuw jaar wil herkansen om tot een voldoende eindresultaat te komen dient hiervoor een nieuw contract met bijbehorende kosten te worden opgemaakt. Annuleren kan tot uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van het vak. Hierna is geen restitutie van het cursusgeld meer mogelijk. Bij tijdige annulering wordt € 50,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

 • Aanmelden contractonderwijs

  Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven door het aanmeldformulier in te vullen en met de gevraagde bijlagen per email terug te sturen naar het op het formulier vermelde (email)adres. Na ontvangst van de inschrijving zal de factuur worden gestuurd.

 • Aanmeldtermijnen

  PeriodenUiterste
  aanmelddatum
  Periode 1
  05-09-2022 t/m 28-10-2022 
  23-08-2022
  Periode 2
  31-10-2022 t/m 23-12-2022 
  18-10-2022
  Periode 3
  09-01-2023 t/m 03-02-2023 
  13-12-2022
  Periode 4
  06-02-2023 t/m 31-03-2023 
  17-01-2023
  Periode 5
  03-04-2023 t/m 02-06-2023 
  15-03-2023
  Periode 6
  05-06-2023 t/m 30-06-2023 
  16-05-2023

  Semester 1: periodes 1, 2 en 3

  Semester 2: periode 4, 5 en 6

 • Toelatingseisen


  U dient in het bezit te zijn van één van onderstaande diploma’s
  1e bachelorjaarVWO-diploma

  Propedeusediploma HBO

  Doctoraaldiploma

  Bachelordiploma

  Masterdiploma
  2e bachelorjaar
  3e bachelorjaar
  Voor vakken uit het tweede en derde bachelorjaar geldt dat u voor bepaalde vakken, naast de hierboven genoemde diploma’s, moet beschikken over voorkennis van het vak (entreevoorwaarden). Zie hiervoor de studiegids. Bent u alleen in het bezit van een HBO propedeuse diploma dan is het niet mogelijk om vakken uit het tweede en derde bachelorjaar te volgen.
  masteropleidingDeelnemers aan mastercursussen moeten in het bezit zijn van een relevant bachelor- of masterdiploma
 • Contact

  Voor meer informatie kun je contact opnemen met toelating.sbe@vu.nl