Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Leerstoelen FRT

In het onderstaande overzicht staan de leerstoelen vermeld die zijn gevestigd aan de Faculteit Religie en Theologie

Met het publiceren van informatie over de leerstoelen verbonden aan de Vrije Universiteit wil de VU de achtergrond van het wetenschappelijk onderzoek aan de VU voor derden transparant en inzichtelijk maken. Hiermee sluit de VU aan bij de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening waarin de principes over goed onderzoek en onderwijs zijn opgenomen.

Leerstoelen FRT

Hieronder het overzicht van de leerstoelen.

prof. dr. Hans (Hendrikjen) Alma

Hoogleraar Geestelijke zorg en religieus-humanistische zingeving

prof. dr. Christa Anbeek

Bijzonder hoogleraar Remonstrantse Theologie (Remonstrants Seminarium)

prof. dr. Henk Bakker

Hoogleraar McClendon-leerstoel voor Baptistische en Evangelische Theologie (Baptisten Seminarium)

prof. dr. Henk van den Belt

Hoogleraar Systematische Theologie, Directeur van het Cornelis Graafland Centrum (Theologisch Instituut van de Gereformeerde Bond), coördinator van het Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology

Henk van den Belt

prof. dr. Gerdien Bertram-Troost

Hoogleraar Onderwijs in levensbeschouwelijk en pedagogisch perspectief

Gerdien Bertram-Troost

prof. dr. Eddy van der Borght

Hoogleraar Desmond Tutu-leerstoel Identiteit en Verzoening

Eddy van der Borght

prof. dr. André van der Braak

Hoogleraar Comparatieve Filosofie van Religie

Andre van der Braak

prof. dr. Gijsbert van den Brink

Hoogleraar Theologie en Wetenschap

Gijsbert van den Brink

prof. dr. Pieternella van Doorn-Harder

Bijzonder Hoogleraar, Geloof en Praktijken

prof. dr. Joep Dubbink

Bijzonder hoogleraar Bijbelse Theologie

Joep Dubbink

prof. dr. Fernando Enns

Hoogleraar Doopsgezinde Vredestheologie en Ethiek (Doopsgezind Seminarium)

Fernando Enns

prof. dr. Ruard Ganzevoort

Decaan Faculteit Religie en Theologie, Hoogleraar Praktische Theologie

Ruard Ganzevoort

prof. dr. Dirk Martin Grube, MA

Hoogleraar Ethiek

Dirk Grube

Prof. dr. David P. Gushee

Bijzonder hoogleraar Christelijk Sociale Ethiek

prof. dr. George Harinck

Hoogleraar, Religiegeschiedenis

prof. dr. August den Hollander

Hoogleraar Religieus Erfgoed van Nederland

August den Hollander

prof. dr. Wim Janse

Emiritus Hoogleraar Religie en Openbaar beleid

prof. dr. Yolande Jansen

Bijzonder hoogleraar Humanisme in relatie tot religie en seculariteit

dr. Azza Karam

Bijzonder hoogleraar Religie en Duurzame Ontwikkeling

prof. dr. Miranda Klaver

Hoogleraar Antropologie van Religie en Afdelingshoofd Beliefs and Practices

Miranda Klaver

prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte

Hoogleraar Nieuwe Testament

Bert Jan Lietaert

prof. dr. Marianne Moyaert

Hoogleraar Comparatieve Theologie en Hermeneutiek van Interreligieuze Dialoog

Marianne Moyaert

prof. dr. Sharda Nandram

Hoogleraar Hindoeïstische spiritualiteit en samenleving (Hindoe Seminarium)

Sharda Nandram

prof. dr. Stefan Paas

Hoogleraar J.H. Bavinck-leerstoel voor Missiologie en Interculturele Theologie

Stefan Paas

prof. dr. Willem van Peursen

Hoogleraar Oude Testament en de toepassing van computationele benaderingen op de Bijbel

Willem van Peursen

prof. dr. Bernhard Reitsma

Bijzonder Hoogleraar de kerk in de context van de islam

prof. dr. Jessica Roitman

Hoogleraar Hoogleraar Joodse Studies

prof. dr. Hanneke Schaap-Jonker

Bijzonder Hoogleraar, Geloof en Praktijken

prof. dr. Bee Scherer

Hoogleraar Boeddhisme

Bee Scherer

prof. dr. Nicola Slee

Hoogleraar feministische praktische theologie

prof. dr. Matthias Smalbrugge

Hoogleraar Europese cultuur en Christendom

Matthias Smalbrugge

drs. Froukien Smit

Docent en supervisor Master Spiritual Care

prof. dr. Eveline van Staalduine-Sulman

Hoogleraar Receptiegeschiedenis van de Hebreeuwse Bijbel in de Oudheid

Eveline van Staalduine-Sulman

prof. dr. Katya Tolstoj

Hoogleraar Fenna Diemer-Lindeboom leerstoel in Theologie en Religie in Post-Trauma Samenlevingen, Vice-decaan Faculteit Religie en Theologie, portefeuillehouder onderzoek

Katja Tolstaja

prof. dr. Mirjam van Veen

Hoogleraar Kerkgeschiedenis

prof. dr. Wim van Vlastuin

Hoogleraar Spiritualiteit en Theologie van het Gereformeerd Protestantisme (Hersteld Hervormd Seminarium)

Wim van Vlastuin

prof. dr. Arie Zwiep

Vice-decaan Faculteit Religie en Theologie, Hoogleraar Hermeneutiek

Arie Zwiep