Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Remonstrants Seminarium

Het Remonstrants Seminarium verzorgt de opleiding tot remonstrants predikant en geestelijk verzorger namens de Remonstrantse Broederschap

Sinds 2013 is deze opleiding verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Studenten kunnen een studietraject volgen dat bestaat uit de eenjarige master Spiritual Care (track binnen Theologie en Religiewetenschappen) en een postacademisch studiedeel van 60 ECTS. Voor de toelating tot de Spiritual Care gelden de eisen die de VU daaraan stelt. Wie een opleiding heeft genoten die hieraan gelijkwaardig is, hoeft alleen nog het postacademische deel te volgen.

Wie voor dit studietraject (Spiritual Care en remonstrants deel) belangstelling heeft, kan zich melden bij het seminarium voor kennismaking, een eventuele voorbereiding door het volgen van contractonderwijs en een toelatingsgesprek.

De opleiding bereidt voor op het remonstrants proponentschap. Dit geeft toegang tot predikantschap in een remonstrantse gemeente en/of het werk als geestelijk verzorger met een remonstrantse zending. Voorbereiding op een eventueel breder maatschappelijk werkgebied is in ontwikkeling. id

De Remonstrantse Broederschap is een kerkgenootschap dat open staat voor cultuur, wetenschap en maatschappij. Remonstranten proberen op hun eigen, vrijzinnige manier, ruimte te zoeken in het geloof. Een brede academische vorming is daarbij heel belangrijk. Het Seminarium biedt daarvoor die vakken aan die toegesneden zijn op een predikantschap in dit kerkgenootschap.

Het Remonstrants Seminarium treedt naar buiten onder de naam Arminius Instituut. Op www.arminiusinstituut.nl is informatie te vinden over onze activiteiten, projecten en documenten.

Prof.dr. Goos Minderman, rector – goosminderman@gmail.com

Dr. Johan Roeland, universitair hoofdocent - j.h.roeland@vu.nl

Dr. Elza Kuyk, wetenschappelijk coördinator – e.kuijk@vu.nl

Dr. Bert Dicou, docent – a.dicou@vu.nl

Adres
Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit Religie en Theologie
Remonstrants Seminarium
De Boelelaan 1105
1081 HV  Amsterdam