Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Emoena is een unieke 16 daagse leergang waarbij professionals hun kennis en vaardigheden in interlevensbeschouwelijke samenwerking en dialoog versterken.

Emoena betekent in diverse talen vertrouwen, oprechtheid en betrouwbaarheid. Vanuit deze grondwaarden wil Emoena werken aan constructieve relaties tussen verschillende levensbeschouwelijke tradities en gemeenschappen, en bijdragen aan sociale cohesie.  

Emoena heeft als doel sociale cohesie en samenwerkingsverbanden tussen levensbeschouwingen te versterken. De nood aan interlevensbeschouwelijke bruggenbouwers in onze samenleving is groot. Er is behoefte aan mensen die vanuit een verbindende visie kunnen samenwerken en zo tonen dat identiteit en openheid, kracht en kwetsbaarheid, overtuiging en dialoog samen gaan. 

Meer over Emoena

 • De Emoena leergang

  Werk jij in een levensbeschouwelijk diverse omgeving? Loop je vraagstukken aan die meerdere levensbeschouwelijke perspectieven uit de samenleving nodig hebben? Versterk dan jouw kennis en kunde op het gebied van interlevensbeschouwelijke dialoog en samenwerking met Emoena!

  Emoena bestaat uit 16 programmadagen die elk in een nieuw thema staan zoals o.a. inclusief leiderschap, interlevensbeschouwelijke geletterdheid, gender, duurzaamheid, (in)tolerantie, storytelling, persoonlijk leiderschap. Elke programmadag vindt plaats op een andere locatie waaronder musea, tempels, overheden, synagogen, kerken, universiteiten en moskeeën. Tijdens deze dagen ga je aan de slag door middel van creatieve hoor- en werkcolleges en gesprek met elkaar. 

  Naast de 16 programma dagen houden deelnemers gedurende het jaar een persoonlijk logboek bij waarin reflecties en opdrachten het persoonlijke groeiproces in kaart brengen. Daarnaast werken deelnemers in subgroepen aan intervisie en collectieve projecten. Dit laatste is een project waar deelnemers in groepen een eigen interlevensbeschouwelijk en maatschappelijk georiënteerd project starten dat aan het einde van de leergang wordt gepresenteerd. Bekijk hier de data van de leergang 2024-2025.

  De leergang bestaat uit 5 modules:
  Module: Kennismaking en verbindende dialoog

  De Emoena leergang begint met tijd voor ontmoeting. Tijdens deze module leren de deelnemers elkaar en elkaars levensbeschouwing kennen. De thema’s dialoog, geleefde religie en interlevensbeschouwelijk leiderschap worden verkend. 

  Module: Het cultureel archief en persoonlijk leiderschap
  Hierin wordt kritisch aan de slag gegaan met normatieve voorveronderstellingen. We spreken over tolerantie / intolerantie, religie / seculariteit, private / publieke ruimtes, en bijvoorbeeld ‘goede’ / ‘slechte’ religie. We onderzoeken waar deze veronderstellingen vandaan komen, hoe deze spelen in de maatschappij en bij deelnemers zelf. We werken hierbij overkoepelend aan het thema persoonlijk leiderschap. 

  Module: Interlevensbeschouwelijke geletterdheid en inclusief leiderschap
  Tijdens deze module vergroten de deelnemers hun kennis over hun eigen, en andermans levensbeschouwing. Dag thema’s zijn gelinkt aan verschillende tradities en levensbeschouwingen. Er wordt ook een nadruk gelegd op ‘embodied learning’; de programma dagen vinden plaats in tempels, moskeën, synagogen en kerken, om daadwerkelijk belichaamd te leren. We werken hierbij overkoepelend aan het thema inclusief leiderschap. 

  Module: Een duurzame samenleving en verbindend leiderschap 
  In deze module worden maatschappelijke uitdagingen aangevlogen zoals het migratiedebat, de klimaatcrisis en gender begrippen. We verdiepen ons in de levensbeschouwelijke aspecten van deze debatten en werken aan verbindend leiderschap. 

  Module: Story telling en eindpresentaties
  Tijdens de laatste module worden de vruchten van de leergang geplukt. We zijn aan de slag met het leren doorgeven van wat je hebt geleerd; hoe vertel je jouw verhaal en hoe zet je anderen aan tot het bouwen van bruggen. 

  Toetsing:
  Na succesvolle afronding ontvangen deelnemers een certificaat. Er bestaat een aanwezigheidsplicht voor minimaal 80% van de programmadagen (uitzonderingen zijn bespreekbaar) en de reflectie opdrachten voor en na de programma dagen moeten worden ingeleverd om het (complete) certificaat te behalen. 

  Tijdsbesteding:
  De 16 programma dagen vinden plaats op donderdagen van 9.30 tot 16.30. Daarnaast zijn deelnemers ongeveer 30 minuten kwijt aan de voorbereidende opdracht voor een programma dag en 10 tot 20 minuten aan de nareflectie.
  Daarnaast werken deelnemers buiten de programma dagen om met andere deelnemers aan het collectief project en de intervisie groepen. Deze worden niet apart beoordeeld en deelnemers worden hierin vrijgelaten hoe intensief deze worden uitgevoerd. 

 • Doelgroep

  Deze leergang van Emoena is gericht op professionals vanuit verschillende levensbeschouwingen en diverse werkvelden. Eerder waren deelnemers o.a. religieuze voorgangers, docenten, beleidsmakers sociale zaken, schoolleiders, zelfstandig ondernemers en geestelijk verzorgers. Emoena streeft ernaar tijdens elke leergang de diversiteit in de groep deelnemers te waarborgen. Er doen jaarlijks maximaal 25 deelnemers mee. Twijfel je of je binnen de doelgroep valt? Neem dan contact met ons op via info@emoena.nl

 • Kosten

  Kosten zijn 2000,- per deelnemer. Kosten zijn inclusief begeleiding, studiemateriaal, certificering, toegang tot musea en gebedshuizen. Wanneer de kosten een obstakel vormen kunnen in overleg in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) tegemoetkoming. Neem hiervoor contact op met Emoena via info@emoena.nl. Voor schoolleiders die de leergang volgen voor hun herregistratie en gebruik maken van de 30 PE punten zijn extra certificering kosten verbonden aan de leergang, komend op een totaal van 3000,-.

 • Emoena Alumni

  Elk jaar sluiten de deelnemers na de leergang aan bij de Emoena alumni community. Deze bestaat op dit moment uit ongeveer 60 leden met zeer diverse levensbeschouwelijke achtergronden en professies. Deze groeiende groep blijft een bron van inspiratie en biedt interlevensbeschouwelijke samenwerkingsmogelijkheden. 

 • PE punten

  De Emoena leergang is geaccrediteerd voor 30 PE punten. Daarnaast zijn we ook geregistreerd bij het Schoolleidersregister Primair Onderwijs, waardoor je de leergang ook als (her)registratie of professionalisering kunt inzetten. 

 • Aanmelden voor de leergang en contact

  Alle informatie om je aan te melden vind je hier.
  Heb je vragen? Dan kun je ons altijd mailen op info@emoena.nl. 

 • Masterclasses

  Emoena organiseert naar de leergang met enige regelmaat Masterclasses en lezingen. Sommigen staan open staan voor een breder publiek, dan staat dit erbij vermeld. Hieronder vind je een overzicht van de geplande activiteiten. 

  In 2025 vindt er weer een Emoena internationale bijeenkomst plaats, dit keer in Nederland. Meer informatie volgt.

 • Emoena Adviesbureau

  In overleg zet Emoena haar expertise in om advies/programma’s op maat te leveren over interlevensbeschouwelijke samenwerking en dialoog. Dit doen wij in samenwerking met het Expertise centrum van de Faculteit Religie en Theoligie. Benieuwd wat Emoena voor u kan betekenen? Informeer hierover via bij het Expertise Centrum.