Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Boeddhistisch Seminarium

Het Boeddhistisch Seminarium verzorgt de opleiding voor Boeddhistische Geestelijke Verzorgers (BGVer) aan de VU.

Wij als Boeddhistische Geestelijke Verzorgers (BGVer) streven ernaar om ons werk uit te oefenen op basis van het principe van ‘heilzame spirituele vriend en mentor’ (kalyāṇa-mitra) — zoals beschreven in de Paṭhamamittasutta (Aṅguttara-Nikāya AN 7.36 en de Mahāyānasūtrālaṅkāra (17, 10) (zie die Appendix onderaan de pagina).

Gedeelde waarden en aspiraties

Wij werken op basis van onze toevlucht in de Boeddha, zijn leer (de Dharma) en de Sangha, en, geworteld in ons onwrikbare aspiratie tot altruïsme en tot liefdevolle genegenheid die voortkomt uit onze overtuiging van de onlosmakelijke verbondenheid van alle verschijnsels en personen,

We streven ernaar om:

 • mensen in moeilijke situaties, omstandigheden en tijden bij te staan, met loyaliteit, zonder aanzien des persoons en los van eigen oordelen en partijdigheden. Dit doen we vanuit de verdiepte kennis van onze eigen kwetsbaarheden en met oog op onze eigen limieten (zelfzorg).
 • ons een leven en ons ambt te belichamen op een manier die gekenmerkt wordt door navolging van de boeddhistische deugden: met vreugdevolle energie en een open hart, rijkelijk gegrond in de Dharma en onze beoefening.

BGV aan het Boeddhistische Seminarium

 • Onderwijs

  Het Boeddhistisch Seminarium verzorgt de postacademische boeddhistische ambtsopleiding. Als deel van de geïntegreerde voortrajecten van de ambtsopleiding verzorgt het seminarium ook de meeste Boeddhistische delen (minor) van de Bachelor Theology and Religious Studies. Het seminarium is verder verantwoordelijk voor de Buddhism track van het Masterprogramma Theology and Religious Studies: Spiritual Care

 • Vaardigheden

  Voor ons zijn die vaardigheden belangrijk die ons in staat stellen om onze gedeelde waarden en aspiraties efficiënt en liefdevol te belichamen.

  Dit houdt in dat we in staat willen zijn om, bijvoorbeeld:

  • Uitleg te geven over basisoefeningen van de boeddhistische tradities evenals over de grondslagen van de Dharma
  • Vanuit onze eigen persoonlijke beoefening en fundering het cultiveren van mindfulness en compassie te kunnen aanmoedigen
  • In gesprekken aandacht en presentie te bieden, en diep te luisteren. En daardoor trauma-sensitieve en dialogische inzichten kunnen stimuleren
  • Onze eigen pijnlijke ervaringen, schaduwen en grenzen goed onder ogen te kunnen zien (het paradigma van de gewonde heler) en voldoende zelfzorg en zelfbescherming geleerd hebben om valkuilen zoals van een burn-out, het helper syndroom, en eventuele her-traumatisering te herkennen en te voorkomen.
 • Werkveld

  Als Boedhistisch Geestelijk verzorger werk je in werkvelden zoals de zorg (inclusief particuliere, palliatieve zorg en psychiatrie), in onderwijsinstellingen, en bij defensie en justitie.

  We beseffen dat je voor het werk als BGVer heel verschillende vaardigheden nodig hebt: vaardigheden die raken aan een klerikaal ambt (zoals dat in verschillende boeddhistische tradities voorbehouden is aan personen met monastieke, priesterlijke, of andere status en andere autorisaties); maar die ook stevig verankerd zijn in de algemene en inter-levensbeschouwelijke vaardigheden die nodig zijn voor iedere geestelijke verzorger.

  Elk werkveld kent een eigen, situationeel-gebonden context met specifieke vereisten.

  Als Boeddhistische Geestelijke Verzorgers geven we bijzondere aandacht aan methoden die ontwikkeld zijn vanuit de boeddhistische tradities en/of uitgeoefend worden met specifiek boeddhistische inkadering. We streven ernaar om meer te leren hoe wij boeddhistische waarden en praktijken kunnen aanpassen aan het zich nieuw ontwikkelende veld van BGV; daarom hechten we grote waarde aan uitwisseling en dialoog met soortgelijke inspanningen in andere delen van de wereld.

 • Medewerkers

  Rector

  prof. dr. Bee Scherer (die/diens; they/their)

  Coördinator

  Aafje van den Boogert  

  Docenten

  Ulli Fischer, MA 

  dr. Jens Reinke  

  dr. Riët Aarsse 

 • Appendix

  Teksten: De ‘heilzame spirituele vriend en mentor’ (kalyāṇa-mitra)

  Paṭhamamittasutta (Aṅguttara-Nikāya AN 7.36)

  De kenmerken van een ‘spirituele vriend’

  1) geven wat moeilijk te geven is;

  2) doen wat moeilijk is om te doen

  3) pijnlijke en slecht gesproken woorden verdragen;

  4) het delen van de eigen geheimen;

  5) geheimen van anderen bewaren

  6) trouw blijven in moeilijke tijden

  7) nooit minachting hebben voor degenen die tegenspoed hebben

  Mahāyānasūtrālaṅkāra (17, 10)

  Een ‘spirituele vriend’ is

  “beheerst, kalm en vredig;

  iemand die leeft volgens boeddhistische deugden;

  ijverig;

  rijkelijk opgeleid in de (Dharma, d.w.z.) canonieke teksten;

  met besef van zodanigheid;

  goed in (communiceren bij) het delen van de Dharma;

  medelevend tot in de kern;

  en vol onuitputtelijke energie.”

  (vert. Scherer)