Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Studieverenigingen RCH

Hieronder een overzicht van de facultaire studieverenigingen.
 • ASAR, Amsterdamse Studievereniging ArbeidsRecht
 • CICERO, Amsterdams pleitgezelschap
 • Crime Does Pay, criminologisch-juridische studentenvereniging
 • Criminal Intent, strafrechtelijke studievereniging
 • Digi Juridica, Studievereniging voor toekomstige International Technology Law- juristen en Internet, IE- en ICT-juristen
 • Forum Romanum, dispuut voor Romeins recht en Europese rechtsgeschiedenis
 • FSVU, fiscaalrechtelijke studentenvereniging
 • QBDBD, algemene studentenvereniging
 • VIVA, notariële studentenvereniging
 • De Vierschaar, dispuut voor rechtsgeschiedenis

Tijdschriften

 • Amsterdam Law Forum, online Engelstalig tijdschrift met juridische en opiniërende publicaties
 • Incretus, uitgave van QBDBD, de juridische faculteitsvereniging
 • Nederlands Tijdschrift Kerk & Recht, richt zich op het kerkelijk recht van kerkgenootschappen in Nederland
 • Via VIVA, uitgave van de notariële studievereniging van de faculteit