Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Public Contracts: Law & Governance

Het onderzoeksprogramma Public Contracts: Law & Governance doet onderzoek naar public contracts in ruime zin vanuit een Law & Governance-perspectief.

Dit programma bestaat uit publiek- en privaatrechtjuristen. Wij doen in het bijzonder onderzoek naar:

  • het leveren van goederen of diensten aan de overheid tegen betaling in geld of in ruil voor het recht om die goederen of diensten te mogen exploiteren
  • het door de overheid verlenen van eigendoms- en gebruiksrechten met betrekking tot grond en andere zaken
  • het door de overheid verstrekken van subsidies om een activiteit te stimuleren
  • het verlenen van vergunningen die private partijen toestaan om een activiteit te verrichten die anders verboden zou zijn.

Wij onderzoeken zowel het proces van verdeling en toekenning van dergelijke rechten, als de inhoud en afwikkeling van de ‘public contracts’ die als gevolg van die toekenning ontstaan. Daarbij is telkens de vraag hoe de positie van de overheid de regulering kleurt: als ‘speler’, ‘spelbepaler’ of ‘regulator’? Hier spelen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke vragen een rol.

Dit is het onderzoeksprogramma van het Centre for Public Contract Law & Governance.

Programmaleider: dr. mr. P.J. (Pim) Huisman  

Onderzoeksgroep Public Contracts: Law & Governance

Contact

dr. mr. P.J. (Pim) Huisman (programmaleider)