Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Grondrechten, regulering en de verantwoordelijke overheid

In het onderzoeksprogramma Grondrechten, Regulering en de Verantwoordelijke Overheid wordt onderzoek gedaan op het snijvlak van het publiekrecht en het sociaal recht.

Het onderzoeksprogramma Grondrechten, Regulering en de Verantwoordelijke Overheid is een samenwerking tussen onderzoekers uit de secties staats- en bestuursrecht en sociaal recht. Zij richten zich op de rol van de overheid in de verzorgingsstaat en vragen hoe grootschalige sociale voorzieningen (onderwijs, sociale zekerheid, een veilige werkomgeving) zo  kunnen worden vormgegeven dat rechtsstatelijke en democratische waarden daarbij steeds gewaarborgd zijn. Binnen dit bredere thema krijgen verschillende deelonderwerpen specifieke aandacht, waaronder wetgevingskwaliteit, handhaving in de sociale zekerheid, het onderwijsrecht en de bescherming van zwakkere groepen zoals uitkeringsgerechtigden en etnische en religieuze minderheden. 

Onderzoekers uit het programma hanteren zowel juridische als interdisciplinaire perspectieven. 

Programmaleider: Mr. dr. Anja Eleveld

Onderzoeksgroep

Contact

Mr. dr. A. (Anja) Eleveld (programmaleider)