Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Belastingrecht aan de VU

Fiscaal Recht

Welkom op de site van de vakgroep Fiscaal recht van de Vrije Universiteit, faculteit Rechtsgeleerdheid.

De opleiding fiscaal recht aan de VU is bijzonder, in die zin dat het één van de weinige een­jarige fiscaal-wetenschappelijke op­leidingen is in Ne­derland. Af­ge­stu­deer­den heb­ben toe­gang tot het lidmaatschap van de Nederlandse Orde van Be­las­ting­ad­viseurs. In tegenstelling tot andere universitaire fiscale opleidingen, worden alle fiscale vak­ken in het laatste jaar van de studie gegeven (het mas­terjaar), zodat studenten pas in het derde jaar hoeven te kiezen. Studenten kunnen zo een brede basis (bachelor Rechtsgeleerdheid of bachelor Economie) com­bi­ne­ren met het ver­wer­ven van een fis­caal spe­cialis­me in het mas­terjaar. Degenen die instromen met een civiele bachelor hebben na afronding van ons mas­ter­jaar ook toegang tot de klassieke togabe­roepen, zoals advocatuur en rechterlijke macht.

Onderwijs

Master

Aan de Vrije Universiteit is het mogelijk om in één jaar (september tot en met augustus) een volwaardige opleiding tot fiscalist te volgen met de master Fiscaal recht. Deze master is bedoeld voor studenten die zich na een gedegen civielrechtelijke of economische basis verder willen bekwamen in het belastingrecht.

Overige onderwijsactiviteiten

De vakgroep verzorgt (keuze)vakken binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de School of Business and Economics. Ook wordt onderwijs verzorgd in het kader van postacademische opleidingen en deficiëntieprogramma's.

Meer over

Secretariaat (Shobena Biharie)