Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Faculteitsbestuur Faculteit der Geesteswetenschappen

Het faculteitsbestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen is het belangrijkste bestuursorgaan van de faculteit.

Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor de opleidingen die aan de faculteit zijn verbonden, voor het onderzoek dat wordt verricht door onderzoekers die bij de faculteit zijn aangesteld en voor de bedrijfsvoering van de faculteit. Het bestuur benoemt tevens de leden van de verschillende commissies, waaronder de examencommissie en de opleidingscommissies. De verschillende taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het faculteitsreglement.

Contact

Heb je vragen of suggesties voor het faculteitsbestuur? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat.

Faculteitsbestuur - FGW

Het faculteitsbestuur bestaat uit de decaan, directeur bedrijfsvoering, portefeuillehouder onderwijs, portefeuillehouder onderzoek en een studentlid (assessor).

prof. dr. René van Woudenberg

Decaan Hoogleraar Epistemology and Metaphysics

rene van woudenberg

Mira Maletic

Directeur bedrijfsvoering Faculteit Geesteswetenschappen

Mira Maletic, Directeur Bedrijfsvoering  Faculteit der Geesteswetenschappen, VU Amsterdam

prof. dr. Antske Fokkens

Hoogleraar Computationele Linguïstische Methoden

prof. dr. Freek Schmidt

Hoogleraar, Architectuurgeschiedenis, Gebouwde omgeving van de vroegmoderne en moderne tijd

Freek Schmidt

Kim Hopman

Bestuurssecretaris

Edward Oldenburger

Student assistent