Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheid

Kunst & Cultuur, Geschiedenis, Oudheid

Kenmerkend voor de afdeling Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheid zijn de sterke internationale oriëntatie, de maatschappelijke gerichtheid en de relatieve kleinschaligheid van de opleidingen.

Bij de afdeling Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheid werken ruim 90 wetenschappers , onder wie zo’n 20 promovendi. Vanuit een disciplinaire basis verzorgen zij het onderwijs en onderzoek dat zich uitstrekt van de prehistorie tot het heden. Dwarsverbanden tussen onderzoeksgroepen en in het onderwijsprogramma dragen bij aan een vitale interdisciplinaire inbedding van onderwijs en onderzoek. Onderwijs en onderzoek worden gevoed vanuit de onderzoeksgroepen die zijn verdeeld over de clusters Kunst en Cultuur, Geschiedenis en Oudheid.

Maatschappelijke betrokkenheid

De negen bijzondere en twee gesponsorde leerstoelen bij de afdeling zijn ingebed in maatschappelijke organisaties en onderzoeksinstituten. Hierdoor versterken zij de relatie tussen universiteit en samenleving. Deze leerstoelen bewegen zich op het gebied van geschiedenis, erfgoed, landschap en water, materiële en immateriële cultuur, kennisgeschiedenis en herinneringsculturen.

Ook alle andere medewerkers spannen zich in om de relatie met de maatschappij te versterken en hun onderwijs en onderzoek ten goede te laten komen aan een breder publiek. Voor specifieke doelgroepen, zoals middelbare scholieren en ouderen, doen zij dat in het verband van respectievelijk het Pre-University College en HOVO. Voor het archeologisch werkveld doen zij dat door de jaarlijkse organisatie van het Romeinensymposium.

Samenwerking

De afdeling werkt op verschillende terreinen samen met de Universiteit van Amsterdam. Dit versterkt de mogelijkheid voor studenten uit een divers aanbod van vakken te kiezen en zich wetenschappelijk te ontwikkelen in verschillende specialisaties:

  • Onderzoekers van Oudheid werken intensief samen in het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (ACASA). ACASA is verantwoordelijk voor de opleidingen op het gebied van de oudheid.
  • Kunst en Cultuurwetenschappen verzorgt samen met de UvA de duale masteropleiding Curating Arts & Culture.

Medewerkers

Maak kennis met onze collega's bij: 

Onderwijs

Interdisciplinaire samenwerking en maatschappelijke inbedding van het onderzoek dragen bij aan geïnspireerd en vernieuwend onderwijs. De afdeling biedt vijf bachelorprogramma’s, zes masteropleidingen en drie onderzoeksmasteropleidingen, ondergebracht in de Graduate School of Humanities, aan. De masteropleidingen worden grotendeels in het Engels aangeboden; voor de bacheloropleidingen zijn in veel gevallen naast de Nederlandse afstudeerrichtingen ook Engelstalige tracks beschikbaar. Lees meer over het onderwijs van Kunst en Cultuur, Geschiedenis en Oudheid

Onderzoek

Onze wetenschappers zijn specialisten op het gebied van media, kunst, design, architectuur, geschiedenis, klassieke talen, Assyriologie en archeologie en werken vandaaruit ook samen aan verschillende thema’s. Lees meer over het onderzoek.