Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheid

Kunst & Cultuur, Geschiedenis, Oudheid

Kenmerkend voor de afdeling Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheid zijn de sterke internationale oriëntatie, de maatschappelijke gerichtheid en de relatieve kleinschaligheid van de opleidingen.

Bij de afdeling Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheid werken ruim 90 wetenschappers , onder wie zo’n 20 promovendi. Vanuit een disciplinaire basis verzorgen zij het onderwijs en onderzoek dat zich uitstrekt van de prehistorie tot het heden. Dwarsverbanden tussen onderzoeksgroepen en in het onderwijsprogramma dragen bij aan een vitale interdisciplinaire inbedding van onderwijs en onderzoek. Onderwijs en onderzoek worden gevoed vanuit de onderzoeksgroepen die zijn verdeeld over de clusters Kunst en Cultuur, Geschiedenis en Oudheid.

Maatschappelijke betrokkenheid
De negen bijzondere en twee gesponsorde leerstoelen bij de afdeling zijn ingebed in maatschappelijke organisaties en onderzoeksinstituten. Hierdoor versterken zij de relatie tussen universiteit en samenleving. Deze leerstoelen bewegen zich op het gebied van geschiedenis, erfgoed, landschap en water, materiële en immateriële cultuur, kennisgeschiedenis en herinneringsculturen.

Ook alle andere medewerkers spannen zich in om de relatie met de maatschappij te versterken en hun onderwijs en onderzoek ten goede te laten komen aan een breder publiek. Voor specifieke doelgroepen, zoals middelbare scholieren en ouderen, doen zij dat in het verband van respectievelijk het Pre-University College en HOVO.

Samenwerking
De afdeling werkt op verschillende terreinen samen met de Universiteit van Amsterdam. Dit versterkt de mogelijkheid voor studenten uit een divers aanbod van vakken te kiezen en zich wetenschappelijk te ontwikkelen in verschillende specialisaties:

Onderwijs

Interdisciplinaire samenwerking en maatschappelijke inbedding van het onderzoek dragen bij aan geïnspireerd en vernieuwend onderwijs. De afdeling biedt vijf bachelorprogramma’s, zes masteropleidingen en drie onderzoeksmasteropleidingen, ondergebracht in de Graduate School of Humanities, aan. De masteropleidingen worden grotendeels in het Engels aangeboden; voor de bacheloropleidingen zijn in veel gevallen naast de Nederlandse afstudeerrichtingen ook Engelstalige tracks beschikbaar.

Onderzoek

Onze wetenschappers zijn specialisten op het gebied van media, kunst, design, architectuur, geschiedenis, klassieke talen, Assyriologie en archeologie en werken vandaaruit ook samen aan verschillende thema’s.

Medewerkers

Maak kennis met onze collega's bij sector Kunst en Cultuur, sector Geschiedenis en sector Oudheid