Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Locaties vakcollecties

Op deze pagina vind je een overzicht van de fysieke collecties van de UB met hun locatie binnen de VU: Hoofdgebouw of Medische Bibliotheek AUMC – locatie De Boelelaan (ziekenhuis 0B-100). 

Locaties open opstellingen

Op steeds meer plekken op de VU-campus vind je fysieke UB-collecties. Soms zijn dit vakcollecties voor onderwijs en onderzoek maar steeds vaker ook themacollecties ter inspiratie en verdieping.
De actuele vindplaats van een boek kun je opzoeken in LibSearch. Daar kun je de boeken ook reserveren.

UB Hoofdgebouw 1e etage

Hier staat de tentamenliteratuur voor alle vakgebieden behalve Medisch. Daarnaast vind je er Boeken van Belang, een selectie van de belangrijkste boeken uit verschillende wetenschapsgebieden.

De VU heeft zich gecommitteerd aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Aan de hand hiervan heeft de UB op de 1e etage een aantal collecties bijeengebracht waarin een thema vanuit verschillende invalshoeken en periodes wordt belicht.

UB Hoofdgebouw 2e etage

Hier vind je de Pride Library en de Mindful Library. Alle boeken zijn te leen via het zelfservicestation.

UB Hoofdgebouw 9e etage

Hier staan de vakcollecties van Algemene Cultuurwetenschappen, Letterkunde (Engels, Frans en Nederlands), Kunstgeschiedenis, Taal en Communicatie, tijdschriften (Geesteswetenschappen).

Let op: vanwege renovaties worden delen van deze collecties tijdelijk in het magazijn geplaatst. Deze boeken kunnen worden aangevraagd via LibSearch.

UB Hoofdgebouw 10e etage

Op de 10e etage staan de vakcollecties van Archeologie, Filosofie, Geschiedenis, Religie en Theologie, Literatuurwetenschap, Oudheid, Patristiek, Taalwetenschap.
Ook vind je hier de lopende jaargangen van tijdschriften uit alle vakgebieden, behalve Boekwetenschappen.

Let op: vanwege renovaties worden delen van deze collecties tijdelijk in het magazijn geplaatst. Deze boeken kunnen worden aangevraagd via LibSearch.

UB Hoofdgebouw KC-18

In het Green Office staat een kleine opstelling rondom het thema Milieu en Duurzaamheid.

Initium 2A-01

In het studiegebied van het Initium staat de vakcollectie Rechten. De boeken kunnen worden geleend via het zelfservicestation.

Medische Bibliotheek (AUMC ziekenhuis 0B-100):

Naast de tentamenliteratuur en gebruikscollectie voor Geneeskunde, staat hier de ook de collectie van GGZ Ingeest.

ACTA

Hier vind je de vakcollectie Tandheelkunde. Bezoek de site voor meer informatie over de mediatheek van het ACTA.

Neem ook een kijkje bij onze Bijzondere Collecties op de 1e etage!

Kaarten en Atlassen

Oude Drukken en Handschriften

Vak- en themaspecialisten

De UB heeft voor alle vakgebieden en thema’s specialisten. Zij bieden onderzoekers en docenten ondersteuning op vele punten bij gebruik, beheer en verspreiding van de wetenschappelijke content. Daarnaast realiseren zij voor alle faculteiten de (toegang tot) wetenschappelijke informatie en onderzoeksdata, afgestemd op de wensen van onderzoekers, docenten en studenten. 

Neem bij wensen voor de collectie, literatuuronderzoek of ideeën voor (nieuwe) dienstverlening contact op met een van de vak- en themaspecialisten.