Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Graduate school van de afdeling Scheikunde en Farmaceutische Wetenschappen

Welkom op de website van de Graduate School van de afdeling Scheikunde en Farmaceutische Wetenschappen (S&F). Hier vind je alle informatie die relevant is voor het doen van een promotie bij onze afdeling. Onze afdeling streeft ernaar een stimulerende en inspirerende omgeving te bieden voor al onze jonge onderzoekers. Gedurende het gehele traject word je begeleid door ervaren en internationale docenten en professoren.

Regels en formulieren
Een 4-jarige PhD-student dient 30 EC's te behalen. Binnen 3 maanden na de startdatum van het PhD moet het PhD Training and Supervision Plan (TSP) worden ingevuld volgens de richtlijnen (zie hieronder). In het PhD Actions and Timeline document vind je een overzicht van alle (administratieve) acties die uitgevoerd moeten worden binnen het PhD programma. PhD-studenten wordt aangeraden de tijdslijn zelf bij te houden.

Alle TSP's moeten aan het begin en aan het einde van je PhD worden goedgekeurd door de PhD-coördinator van de graduate school. Stuur TSP's naar dit adres: phdcoordination.sf@vu.nl. TSP's moeten eerst naar de PhD-coördinator worden gestuurd voordat ze worden geüpload in Hora Finita, anders loop je het risico dat je registratie wordt afgekeurd.
Voor meer algemene informatie over promoveren aan de VU en het promotietraject kun je hier kijken. Cursussen voor het TSP kunnen zowel van de VU als extern zijn. Hieronder vind je links naar de cursussen.

Supervisie en externe adviseur
Promovendi aangesteld binnen CPS worden begeleid door ten minste één promotor, bij voorkeur twee. De dagelijkse begeleiding is in handen van de direct supervisor, een van de stafleden van de afdeling CPS. Dit kan de promotor zijn of een van de universitair hoofddocenten. Daarnaast heb je een externe adviseur nodig, die de kandidaat en zijn/haar promotor minstens één keer tijdens het promotietraject ontmoet. Deze adviseur moet van buiten de onderzoekssectie komen, maar kan ook van binnen de afdeling of van andere afdelingen komen. Deze externe adviseur zal helpen bij het bijhouden van de voortgang en kan ervoor zorgen dat het proefschrift voldoet aan de standaarden in het vakgebied. Details moeten worden vermeld in de TSP-tabel.

Contact
Algemene vragen: phdcoordination.sf@vu.nl; Hora Finita vragen: secretariaat.sf.beta@vu.nl