Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Lerarenopleiding GLTC voor zij-instromers

SCHOLAE voor zij-instromers: word bekwaam en bevoegd docent GLTC

SCHOLAE is een deeltijd-lerarenopleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur voor zij-instromers.

In drie jaar tijd word je opgeleid tot bekwaam en bevoegd docent Griekse Taal en Cultuur (GTC) en Latijnse Taal en Cultuur (LTC) in het voortgezet onderwijs. De opleiding start in september 2022.

Inhoud
Het eerste jaar SCHOLAE bestaat uit vier (voornamelijk) online modules Grieks en vier modules Latijn die de taalverwerving en tekstbeheersing Grieks en Latijn van de cursist op het niveau B1 brengen. Kijk voor meer informatie over de inhoud op de website van Alfa4all, een initiatief van de Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen (ICL), waar de VU aan deelneemt. 

De inhoud van jaar 2 en 3 wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. Door de onzekerheid rond de zij-instroom-in-beroep-regelingen van het Ministerie van OCWis er nog onvoldoende duidelijkheid over de vorm en financiering van jaar 2 en 3 van SCHOLAE. 

Toelatingseisen
Deelnemers zijn werkzaam in het voortgezet onderwijs. Na succesvolle afronding van de acht modules GLTC van Alfa4all kun je deelnemen aan jaar 2 en 3 van SCHOLAE. Daarnaast zijn er twee andere aandachtspunten bij toelating: een eerstegraads bevoegdheid in een ander schoolvak en affiniteit met de schoolvakken GTC en LTC, bijvoorbeeld als eindexamenvak(ken) op het gymnasium.

Inschrijven  
Meld je aan voor het eerste jaar van SCHOLAE via het inschrijfformulier van Alfa4all. Kies de optie ‘Compleet SCHOLAE pakket’. Deelname is kosteloos.  

Voor de snelle beslissers bestaat de mogelijkheid om de eerste twee modules Grieks en de eerste twee modules Latijn te volgen in de periode februari-juli 2022. Ook in dat geval schrijf je in via Alfa4all. Daarnaast stuur je een mailtje met het verzoek tot deelname aan coördinator Ronald Blankenburg: ronald.blankenborg@ru.nl.

Informatie en vragen
Door de onzekerheid rond de zij-instroom-in-beroep-regelingen van het Ministerie van OCW is er nog onvoldoende duidelijkheid over de vorm en financiering van jaar 2 en 3 van SCHOLAE. Zodra er meer bekend is wordt dit op deze pagina gepubliceerd. Neem voor vragen en meer informatie contact op met coördinator Ronald Blankenburg: ronald.blankenborg@ru.nl.