Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Verdere verdieping op het gebied van aanbestedingsrecht

Tijdens deze masterclass Aanbestedingsrecht staat het volgende onderwerp centraal: 'Rechtsbescherming bij aanbesteden'.

Tijdens deze masterclass staat het wetsvoorstel ‘Rechtsbescherming bij aanbesteden’ centraal. Dit wetsvoorstel wijzigt de Aanbestedingswet 2012 met als doel om de rechtsbescherming van ondernemers in aanbestedingsprocedures te verbeteren. In deze masterclass zullen we een aantal van de belangrijkste voorgestelde wijzigingen bespreken en bezien in hoeverre deze een oplossing geven voor de op dit moment ervaren problemen.

In het eerste deel van de masterclass staan mr. Matanja Pinto en Merel Snijders stil bij de veranderende rol van de Commissie van Aanbestedingsexperts onder de nieuwe wet. De Commissie zal alleen nog maar klachten behandelen die zien op het ontwerp van de aanbestedingsprocedure. Verder zal een klacht bij de Commissie opschortende werking hebben en moet een aanbestedende dienst wanneer deze besluit af te wijken van het advies van de Commissie dit uitleggen (het zogenaamde ‘pas toe of leg uit’-principe).

Tijdens het tweede deel van de masterclass zal mr. Georg Huith dieper ingaan op de verplichte klachtenregeling bij aanbestedende diensten en de motivering van de gunningsbeslissing.

Aan het einde van deze masterclass kunnen deelnemers in hun dagelijkse (advies)praktijk beter onderbouwde beslissingen nemen met betrekking tot deze materie. Meer in het bijzonder kunnen zij na deze masterclass antwoord geven op onder meer de volgende vragen:
* welke wijzigingen het wetsvoorstel ‘Rechtsbescherming bij aanbesteden’ met zich meebrengt;
* wat de voor- en nadelen van deze wijzigingen zijn.

Voor wie is deze cursus?
De masterclasses zijn bedoeld voor advocaten, inkopers, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen. De masterclass is ook toegankelijk voor andere academici, die door opleiding of werkervaring deze middag op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Twijfelt u of u over de juiste voorkennis beschikt voor deze masterclasses? Neem dan eerst contact op met de VU Law Academy. Voor deelname aan deze masterclass is het van belang dat u reeds beschikt over voldoende basiskennis op het terrein van het aanbestedingsrecht. De masterclasses sluiten goed aan bij de eveneens door de VU Law Academy aangeboden Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen en de Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers.

Meer informatie over deze masterclass
Inhoud
Resultaat
Data, kosten en contact

Accreditaties

Contact en meer informatie

Heeft u vragen over deze cursus?

Neem contact op met Ilse Herweijer, medewerker cursistenadministratie via vulaw@vu.nl
Of bel ons op: 020-598 62 55 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00). 

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Contactpersoon

Ilse Herweijer foto