Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Verdere verdieping op het gebied van aanbestedingsrecht

Bent u op zoek naar verdere verdieping van uw kennis op het terrein van aanbestedingsrecht? Tijdens deze masterclass staat het volgende thema centraal: 'De competitieve verdeling van schaarse rechten na het Didam-arrest’.

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad het baanbrekende Didam-arrest gewezen: een overheidslichaam moet gelijke kansen bieden zodra het voornemens is een onroerende zaak te verkopen. Wanneer er meerdere gegadigden zijn voor die zaak, of wanneer de redelijke verwachting is dat er meerdere gegadigden zullen zijn, moet het overheidslichaam alle (potentiële) gegadigden de gelegenheid geven om mee te dingen. Het zal een selectieprocedure moeten optuigen waarin de koper wordt geselecteerd op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria. Ook moet er tijdig een passende mate van openbaarheid worden betracht met betrekking tot de beschikbaarheid van de onroerende zaak, de selectieprocedure, het tijdschema en de toe te passen selectiecriteria.

De Hoge Raad ontleent deze rechtsnorm aan de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over schaarse vergunningen. De ontwikkeling van die jurisprudentie is op haar beurt echter weer sterk beïnvloed door het (Europees) aanbestedingsrecht. Dat roept de vraag op of de verschillende schaarse rechten die een overheidslichaam kan verstrekken – zoals vergunningen, subsidies, overheidsopdrachten en eigendomsrechten – wel zodanig vergelijkbaar zijn dat daarvoor dezelfde vergaande rechtsnorm kan worden toegepast. Die vraag is mede gerechtvaardigd nu het operationaliseren van die rechtsnorm – zoals we heel goed weten vanuit het aanbestedingsrecht – vergaande consequenties kan hebben voor de praktijk.    

Tijdens deze masterclass zal bovenstaande materie uitgebreid aan bod komen.
Lees meer over de inhoud van deze masterclass op tabblad Inhoud.

Voor wie is deze cursus?

De masterclasses zijn bedoeld voor advocaten, inkopers, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen. De masterclass is ook toegankelijk voor andere academici, die door opleiding of werkervaring deze middag op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Twijfelt u of u over de juiste voorkennis beschikt voor deze masterclasses? Neem dan eerst contact op met de VU Law Academy. Voor deelname aan deze masterclass is het van belang dat u reeds beschikt over voldoende basiskennis op het terrein van het aanbestedingsrecht. De masterclasses sluiten goed aan bij de eveneens door de VU Law Academy aangeboden Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen en de Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers.

Meer informatie over deze masterclass
Inhoud
Resultaat
Data, kosten en contact

Accreditaties

Contact en meer informatie

Heeft u vragen over deze cursus?

Neem contact op met Ilse Herweijer, medewerker cursistenadministratie via vulaw@vu.nl
Of bel ons op: 020-598 62 55 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00). 

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Deze cursus incompany volgen?

E Wij kunnen deze cursus toespitsen op uw wensen. Neem hiervoor contact op met Ireen Schouten, opleidingsmanager incompany cursussen via i.schouten@vu.nl

Kijk op 'Coronavirus: updates' voor alle updates omtrent coronamaatregelen aan de VU Amsterdam.
Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Ilse Herweijer foto
Portretfoto Ireen Schouten