Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Een inspirerende match tussen wetenschap en praktijk

Wil je je als professional verder ontwikkelen en je kennis aanscherpen met de best beschikbare materialen, gereedschappen en in het gezelschap van andere gedreven professionals?

Dan is de Master Verandermanagement voor jou de juiste keuze. Check hieronder alles over aanmelden, toelating en meer.

Voor wie?

 • Deelnemers van onze opleidingen zijn afkomstig uit de beroepspraktijk en zijn werkzaam in zeer diverse branches, zowel profit als non-profit. 
 • Onze opleidingen richten zich op mensen die verandermanagement of organisatieontwikkeling als eerste of tweede ‘beroep’ hebben en op gedreven professionals die werkzaam zijn als manager, in de staf, of als interne/externe adviseur.

Aanmelden

 • Aanmelden voor onze opleidingen kan door het invullen van het aanmeldingsformulier en dit per e-mail te versturen. 
 • Indien je je wilt aanmelden voor de (modules van de) Master opleiding dan nodigen wij je eerst graag uit voor een intakegesprek met één van de hoogleraren van de opleiding. 
 • Tijdens dit gesprek bespreken we je leergeschiedenis en je wensen en gewoonten in relatie tot het aanbod van de opleiding, om van beide kanten goed op elkaar in te kunnen spelen. 
 • Ter voorbereiding op dit gesprek vragen we je een motivatiebrief te schrijven. 

Toelatingseisen

 • Minimaal drie jaar relevante werkervaring in een voor het vakgebied relevante functie.
 • Academisch werk- en denkniveau. 
 • De werkervaring is noodzakelijk om voldoende profijt te hebben van de aangeboden inhoud en om een goede gesprekspartner te kunnen zijn voor andere deelnemers.
 • Om te weten of je direct toelaatbaar bent of dat je wellicht eerst (een deel van ) de pre-master dient af te ronden bekijk het schema met instroomeisen.  Relevante vooropleidingen zijn bij voorkeur bacheloropleidingen in een economische, bedrijfskundige, technische of sociaalwetenschappelijke discipline.

Contact

Voor het inplannen van een intakegesprek of voor meer informatie over de pre-master neem contact op met opleidingscoördinator Lilian Dekker via pdo.vm.sbe@vu.nl of 06-23 51 91 29.

Praktische Informatie

 • Kosten

  Kostenoverzicht 2020-2021

  In het kostenoverzicht 2020- 2021 staan het collegegeld en arrangementskosten van de pre-master, de Basisopleiding Verandermanagement en de modules van de Master Verandermanagement. 

  Levenlanglerenkrediet en studiekostenaftrek

  Sinds september 2017 is het mogelijk om geld te lenen voor een opleiding bij de overheid. Dit heet het Levenlanglerenkrediet (LLLK). Deze regeling biedt aantrekkelijke mogelijkheden. Op de website van DUO  staan de voorwaarden.

  Betalings- en annuleringsvoorwaarden

  • Annulering is alleen schriftelijk mogelijk.
  • Annulering van de inschrijving vóór aanvang van de opleiding, geeft recht op restitutie van de reeds betaalde termijnen aan collegegeld, minus een bedrag van €500,- voor administratieve en organisatorische kosten.
  • Wie na aanvang van de opleiding wil annuleren is het volledige collegegeld verschuldigd. De opleiding zal op moment dat de schriftelijke annulering is ontvangen de resterende termijnen in rekening brengen.
  • Annuleren van accommodatie  dient te gebeuren conform voorwaarden accommodatie.
 • Start momenten

  Zowel het Advanced Program als het Interventionist Program starten in februari. Het Master Program start in september van elk collegejaar. Daaraan kan worden deelgenomen na succesvolle afronding van het Advanced en Interventionist Program. 

  De Basisopleiding Verandermanagement start elk jaar in september en in maart.

 • Tijdsinvestering

  De totale Master Verandermanagement bestaat uit 60 EC en heeft een nominale duur van 2 jaar. Dat komt neer op een totale tijdsinvestering van ca 1680 uur. Gemiddeld moet je (inclusief de colleges) rekening houden met ca 15 - 20 studie-uren per week.

 • Leslocaties

  De colleges vinden plaats op een externe leslocatie en deels op de campus van de VU. De externe locaties zijn op diverse plekken in Abcoude (Anna Haen en Klein Binnenrust).

  Zowel op de VU als bij externe locatie houden wij graag rekening met eventuele dieetwensen.

  Gedurende meerdaagse collegeblokken is voorzien in diners, echter niet in overnachtingen.

  Uiteraard zullen wij alle RIVM maatregelen rondom Covid-19 nauwgezet handhaven voor de veiligheid van onze studenten, docenten en medewerkers.

 • Better Change for the Good

  In 2000 bedacht de VN voor het eerst ontwikkelingsdoelstellingen voor de hele wereld. In 2012 ontstonden de huidige duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Vanaf 2016 vertaalt onze overheid dit naar nationaal beleid. Met een vak als veranderen, leren en ontwikkelen zitten wij in het hart van de vraagstukken die deze doelen omringen. Met het opleiden van professionals in dit vak, willen wij ook een bijdrage leveren aan deze SDG’s. Breder dan dat, streven wij ernaar om middels onderwijs en onderzoek een betekenisvolle bijdrage leveren te aan het welzijn en welvaren in deze wereld en een steentje bij te dragen aan wat de VN omschrijft als ‘Transforming Our World’. We doen dat binnen ons programma onder de titel: ‘Better Change for the Good’.

   We realiseren ons dat dat een grote ambitie is en dat we daarin slechts stapsgewijs invulling kunnen geven. In algemene zin zoeken we in onze opleiding naar manieren om samen (veranderkundig) te werken en te leren rondom maatschappelijke vraagstukken. Dat doen we onder andere door inbreng van ons eigen onderzoek en deze te verbinden met de vraagstukken van onze deelnemers. Daarnaast maken we vanuit de kennis en ervaring van docenten en deelnemers de verbinding naar maatschappelijke vraagstukken. Het concept “Better Change for the Good” is verweven in de opleiding, maar heeft expliciet een plek krijgen in het avondprogramma (tussen de donderdag en de vrijdag van de tweedaagse colleges). Er zijn een aantal invullingen:

  • Pay-it-foreward: waarbij we onze kennis en denkkracht ten dienste stellen van een maatschappelijk vraagstuk. Dat kan bijvoorbeeld door een externe gast die een (aan het blok gerelateerd) vraagstuk inbrengt, waar we ons gezamenlijk over buigen. 
  • Persoonlijke en professionele ontwikkeling: waarbij we onze persoonlijke verhouding tot duurzame ontwikkeling kunnen verkennen en versterken.
  • Ontwikkeling van ons meervoudig kijken naar vraagstukken: waarbij we naast wetenschap, ook kunst, filosofie en spiritualiteit inzetten om onze perspectieven en waardering voor het andere te verruimen.

  Met deze invulling hopen we een bijdrage te leveren aan de professionaliteit van veranderkundigen, het oplossen van de vraagstukken binnen (maatschappelijke) organisaties en (daarmee) het beter realiseren van hun (goede) doelen.

 • Evidence Based Management

  Door de hele opleiding heen speelt de Evidence Based Management methode van werken een belangrijke rol. Bij deze methode leren studenten te komen tot evidence based veranderkundige beslissingen en interventies. Daartoe maken zij in het Advanced Program in  blok 2 een Critical Appraised Topic (CAT) en in het Master Program voeren ze een systematic review uit (REA).  Voor deze onderdelen werkt de opleiding samen met het Center for Evidence Based Management, de internationale evidence based autoriteit op het gebied van leiderschap en management.

  Meer weten? via Center for Evicence Based Management worden de principes van EBM werken toegelicht.

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies?

Neem dan gerust contact op met Lilian Dekker via onderstaande contactgegevens.

Vrije Universiteit Amsterdam
School of Business and Economics
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Contactpersoon