Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

De belofte van betrokkenheid

Op zoek naar gemeenschapszin

De huidige verandering van tijdperk leidt tot opmerkelijke sociale, ecologische en economische uitdagingen. De overheid redt het daarbij niet alleen, zeker nu de grenzen van het neoliberale marktdenken in zicht komen. Steeds meer burgers en bedrijven gaan op zoek naar regeneratieve groei. Deze is ingegeven door existentiële drijfveren zoals betrokkenheid en gemeenschapszin. Filantropie, goede doelen, maatschappelijke initiatieven, burgercollectieven en sociale ondernemingen geven daar elk uiting aan. Zelfs de overheid raakt overtuigd en gaat op zoek naar meer verbinding. Er ontwikkelt zich een nieuwe balans tussen overheid, markt en maatschappelijke filantropie.

Kerninzicht
Maatschappelijke filantropie zorgt ervoor dat de samenleving als geheel beter floreert. Gebleken is dat elk initiatief dat zich vrijwillig inzet om anderen -buiten de eigen familie- hulp te bieden, het cement is in een afbrokkelende individualistische cultuur. In deze opleiding worden wetenschappelijke inzichten uit de filantropie, psychologie en bestuurskunde met elkaar verbonden. Thematisch wordt invulling gegeven aan de maatschappelijke betekenis van de filantropie door het institutionele karakter ervan theoretisch te onderbouwen. Inhoudelijk wordt ingegaan op filantropie als change-agent en zullen aansprekende voorbeelden van veranderkracht worden behandeld.

Professionals
De opleiding richt zich op het lerende netwerk van senior professionals in de sector van goeddoen (waaronder instromers) en hun stakeholders (waaronder de overheid). Een nieuwe generatie leiders die wil begrijpen en doorgronden. Die een overzicht wil krijgen en over de domeinen heen willen denken. Die met deze actuele kennis geïnspireerd verder wil groeien in dit vakgebied.
 

Na afronding van deze opleiding heb je méér inzicht in:

  • maatschappelijke filantropie als universeel sociaal arrangement
  • waarom mensen tijd, geld of goederen geven, als ook wanneer, waaraan en hoeveel
  • effectieve samenwerkingsvormen van ambtelijk maatschappelijk leiderschap
  • ethische managementprocessen binnen maatschappelijk Europa
  • de strategische werking en verandereffecten van de Theory of Change.

Keep asking. Build impact.
 

Wil je meer weten?

Neem contact op met Myrthe Scholze of Myra van der Vlag.

Filantropie@vu.nl

Vrije Universiteit Amsterdam
School of Business and Economics
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Volg ons

Contactpersoon

  • Myrthe Scholze
  • Programma coördinator
Myrthe Scholze