Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Het recht van intellectueel eigendom

Tijdens de verschillende colleges wordt systematisch het juridisch kader voor individuele vormen van de verschillende intellectuele eigendomsrechten besproken: de basiseisen voor rechtsverkrijging, de ter beschikking staande exclusieve rechten, ruimte voor vrij gebruik op basis van beperkingen van de rechten en de exploitatie op basis van overdracht en licenties, handhavingsmogelijkheden.

Bekijk de planning voor 2024 om een indruk te krijgen van de data en onderwerpen. Let op: alle genoemde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen. 

Werkwijze
Tijdens de leergang wisselt u actief uw ervaring met de wet- en regelgeving en bijbehorende jurisprudentie uit met de andere deelnemers. Zo vergroot u uw netwerk met vakgenoten en past u de opgedane kennis direct toe in diverse praktijksituaties.

Of u op dit gebied nu reeds specialistische kennis heeft of niet, deze leergang helpt u te bepalen welke intellectuele eigendomsrechten het meest geschikt zijn om investeringen in informatieproducten, nieuwe technologieën en aantrekkelijke marketinginstrumenten terug te verdienen, en met welke intellectuele eigendomsrechten u rekening moet houden in verband met het gebruik en de verdere verspreiding van kennis en informatie. 

Kortom, u leert welke instrumenten u kunt inzetten om uw cliënt verder te helpen en hoe de oplossing in de praktijk vormgegeven kan worden. Of het nu gaat om de meest efficiënte en winstgevende exploitatie van nieuw ontwikkeld intellectueel eigendom, of de meest efficiënte en kostenbesparende strategie om beschermde informatie zonder rechts-schending in eigen producten en diensten te integreren.

Didactiek
De leergang Intellectueel eigendomsrecht vindt plaats op zeven dagdelen van elk drie uur en is opgezet voor een groep van maximaal 25 deelnemers. De colleges hebben de vorm van hoorcolleges met nadrukkelijk elementen van werkcolleges. Tijdens de colleges gaat u aan de slag met meerdere casussen en probleemstellingen die gezamenlijk worden behandeld. Voorafgaand aan een deel van de colleges ontvangt u kennisclips zodat u zich in de bijeenkomsten verder in het onderwerp kunt verdiepen.  Houd per college rekening met een voorbereidingstijd van 2 á 3 uur.

De standaardleerstukken op het terrein van intellectueel eigendomsrecht worden tijdens de leergang systematisch aan de orde gesteld en door actualiteiten verrijkt. De bespreking vindt plaats op twee niveaus: 

  • Theorie en dogmatiek. Kennis van de dogmatiek stelt u in staat om de verschillen en overeenkomsten tussen verschillende vormen van intellectueel eigendom te zien en strategisch te gebruiken; 
  • Concretisering en praktische toepassing. Onder andere door bespreking van actuele rechtspraak wordt geïllustreerd hoe rechtbanken en hoven met de besproken probleemstellingen omgaan. Zo leert u wat de argumenten in de praktijk waard zijn, waar kansen en risico’s liggen en welke stellingen u moet betrekken om het gewenste resultaat te bereiken.

Cursusleiding en docenten
De leergang staat onder leiding van prof. mr. Stef van Gompel, hoogleraar Intellectueel eigendomsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Een overzicht van de docenten die betrokken zijn bij deze leergang treft u hieronder aan.  

Meer informatie over deze leergang
Inleiding
Resultaat
Data, kosten en contact

Hoofddocent: Prof. mr. Stef van Gompel

Hoofddocent: Prof. mr. Stef van Gompel

Hoogleraar intellectuele eigendom aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, voorzitter van de Vereniging voor Intellectuele Eigendom (VIE / AIPPI Nederland), redactievoorzitter van het tijdschrift Auteursrecht (voorheen AMI), plaatsvervangend voorzitter van de Vaste Commissie Plagiaat (VCP) en bestuurslid van Stichting Reprorecht (KNAW-zetel). Stef is gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht, met name het nationale en internationale auteursrecht, en heeft daarover een groot aantal publicaties geschreven en voordrachten gehouden.

Stef van Gompel

Docent: mr. dr. Lotte Anemaet

Docent: mr. dr. Lotte Anemaet

Docent Intellectueel eigendomsrecht bij de Vrije Universiteit Amsterdam, gepromoveerd op merkenrecht en consumentenperceptie. Meer informatie over haar proefschrift.

Lotte Anemaet

Docent: mr. Daniël Haije

Docent: mr. Daniël Haije

Advocaat bij Hoogenraad & Haak in Amsterdam. Hij adviseert en procedeert over reclamerecht en intellectuele eigendom. Naast zijn advocatenpraktijk is hij voorzitter van de Vereniging voor Reclamerecht (VvRr) en Global Vice Chairman van de Global Advertising Lawyers Alliance (GALA), een wereldwijd netwerk van reclamerechtadvocaten.

Daniël Haije

Docent: mr. Manon Rieger-Jansen

Docent: mr. Manon Rieger-Jansen

Partner bij internationaal advocatenkantoor Bird & Bird. Zij is ruim 20 jaar advocaat en gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht. Manon is een ervaren IE procesadvocaat met een bijzondere expertise op het gebied van grensoverschrijdende geschillen. Veel zaken hebben betrekking op merken en modellen en (product)vormgeving.

Manon Rieger-Jansen

Docent: mr. Maurits Westerik

Docent: mr. Maurits Westerik

Advocaat IP/IT-recht bij Coupry, Den Haag. Maurits Westerik is al meer dan 20 jaar actief op het gebied van intellectueel eigendom en IT-recht en is gespecialiseerd in software en elektronica. Hij is docent innovatiebescherming aan de TU Delft en doceert “IP in Science” aan de Universiteit Leiden. Hij is al meer dan 5 jaar gastdocent octrooirecht aan de VU.

Maurits Westerik

Programma

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Heeft u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? Neem dan contact op met de coördinator van deze leergang, Monique Becker via m.becker@vu.nl

Of bel Monique Becker op 020-598 36 94

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op 020-598 62 55.

Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Monique becker foto
Ilse Herweijer foto