Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

De VU is de ‘hofleverancier’ van de Nederlandse financiële top

Controllersopleiding (Executive Master of Finance & Control)

Tijdens deze opleiding doe je de kennis, inzichten en vaardigheden op die je als senior finance professional in deze tijd nodig hebt. Om zowel het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie als een goede businesspartner voor het management te zijn.

De volgende thema’s staan centraal:

 1. Lange termijn waardecreatie, sustainable business management
 2. Digitalisering en robotisering
 3. Toenemende hoeveelheden en pluriformiteit van data
 4. Fact based en evidence based plan- en besluitvorming
 5. Finance als betrouwbare operationele en strategische gesprekspartner en persoonlijk leiderschap

Meer weten over de studie-inhoud? Scroll naar beneden. 

Docententeam

 • Het docententeam bestaat uit academici die veel ervaring hebben met concernorganisaties en daarnaast nauwgezet de ontwikkelingen van het vak volgen. De studie-inhoud wordt op actuele ontwikkelingen afgestemd.
 • De docenten hebben een gemeenschappelijke kijk op organisaties, de rol van de controller daarin en de didactische aanpak die nodig is om de controller te wapenen tegen veranderende omstandigheden. 
 • Ze halen de studenten uit hun comfortzone en leren hen omgaan met gevoelens van onbehagen en onzekerheid. 

Prof. dr. Bert Steens RC MCM

Prof. dr. Bert Steens RC MCM

Prof. Dr. Bert Steens heeft Econometrie gestudeerd aan de EUR en Controlling aan de VU. Hij is opleidingsdirecteur van de EMFC-opleiding en hoogleraar Management Accounting & Control bij deze opleiding. Zijn praktijkervaring komt voort uit rollen als adviseur bij EY (1989 – 1999), partner van EY (1999 – 2001 en 2005 – 2018) en vice-president van Cap Gemini Ernst & Young (2001 – 2005). Hij is gepromoveerd aan de VU op zijn onderzoek naar de invloed van transfer pricing op economische waardecreatie. Hij doceert aan de EMFC-opleiding en andere executive programma's en adviseert ondernemingen. Hij doceert in Investment Appraisal & Business Valuation, Data Analytics & Business Intelligence, toepassing hiervan in Management Accounting. Onderzoeksgebieden zijn o.a. transfer pricing, cost accounting, valuation, controllership en performance management.

Bekijk het profiel van Bert Steens
Prof. dr. Bert Steens RC

Meer informatie over de inhoud

 • Thema 1: Lange termijn waardecreatie, sustainable business management

  Bedrijven moeten waarde creëren voor alle relevante stakeholders om hun 'license to operate' te behouden. Dit vereist het creëren van economische waarde en het realiseren van de vereiste ESG prestatiedoelen. Om die reden vormt duurzame waardecreatie een thema dat verankerd is in de vakken Management Accounting, (Advanced) Management Control, Strategy, Investment Appraisal & Business Valuation en Financial & Sustainability Reporting. 

 • Thema 2: Digitalisering en robotisering

  Robotisering en andere digitaliseringstechnologieën hebben een grote invloed op de financiële functie en haar processen. Kansen (snelheid, nauwkeurigheid, performance, etc.) moeten worden benut en tegen bedreigingen (ontoereikende basis voor in-control statement, etc.) moeten juiste maatregelen worden getroffen. Dit vereist de ontwikkeling en continue verbetering van end-to-end processen, vanuit informatie-, technologie- en control-perspectief. 

  Daarom integreert de opleiding de disciplines:

  • Accounting Information Systems (AIS)
  • Information Management (IM)
  • Internal Control (IC)

   in het vak: Information, Technology & Control (IT&C). 
 • Thema 3: Toenemende hoeveelheden en pluriformiteit van data

  Het groeiende volume, de snelheid en de verscheidenheid aan gegevens die intern en extern beschikbaar zijn, biedt bedrijven een strategische kans om een concurrentievoordeel te behalen wanneer de 'small data' en 'big data' worden gebruikt om beter inzicht te krijgen in prestatiebevorderende factoren en bedrijfsprocessen te optimaliseren.

  Daarom moeten business controllers over data analytics en business intelligence competenties beschikken.

  Tijdens de EMFC-opleiding van de VU wordt je opgeleid om analytics op het gebied van management control en management accounting toe te passen op vraagstukken die rijk zijn aan data en afkomstig zijn uit de dagelijkse praktijk en daardoor ook complex van aard zijn. Tijdens dit proces leer je verklarende en voorspellende omzet-, kosten- en winstmodellen op te stellen, employee attribution en customer churn te schatten en evidence based value trees samen te stellen.

 • Thema 4: Fact based en evidence based plan- en besluitvorming

  Naarmate er meer gegevens beschikbaar komen, kunnen en zullen planning en besluitvorming steeds meer op feiten en bewijzen worden gebaseerd.

  De sleutel tot het evalueren van feiten en bewijzen is het samenbrengen van actuele kennis, interne bedrijfsinformatie en professionele ervaring. 

  De EMFC-opleiding van de VU is zo ingericht dat de studenten op basis van feiten en bewijzen leren om processen (strategy realisation, management control en reporting) en de organisatie van de financiële functie te beoordelen, in te richten en te verbeteren. 

  De opleiding verlangt van jou als student dat je gedurende de opleiding papers schrijft, gebaseerd op praktijkvraagstukken uit je eigen organisatie. Papers zijn gekoppeld aan vakken die deel uitmaken van de clusters Reporting & Control en Strategy & Control.

 • Thema 5: Finance als betrouwbare operationele en strategische gesprekspartner en persoonlijk leiderschap

  Naast de vier eerder genoemde thema's dient het arsenaal van de finance-executive de kerncompetenties te bevatten die nodig zijn voor de 'ruggengraat van de financiële functie'. Zonder deze basis wordt een finance-executive niet erkend als vertrouwde adviseur van het management. 

  Daarom besteedt de EMFC-opleiding van de VU ruim aandacht aan de volgende competenties:

  • helpen bij het voorbereiden en interpreteren van externe rapportages (o.a. ESG-rapportage, Integrated Reporting, rapportage conform de CSRD) en het managen van gerelateerde risico's;
  • (management)control processen en -systemen ontwikkelen en inrichten;
  • een goede businesscase opstellen;
  • risicomanagementprocessen en -systemen ontwikkelen en inrichten;
  • meedenken over de governance van en het toezicht op organisaties;
  • een financierings- en treasuryplan ontwikkelen;
  • de prestaties van bijvoorbeeld ondernemingen, product-marktcombinaties, klanten en projecten beoordelen;
  • sturen op de economische waarde van ondernemingen;
  • de financiële functie organiseren.

  Impact creëren als business partner vraag ook om persoonlijk leiderschap. Voor het verbeteren van je persoonlijke leiderschapskwaliteiten biedt de opleiding veel concepten, hulpmiddelen en mogelijkheden om te oefenen, te reflecteren en te verbeteren (bijv. in clinics die praktijksituaties simuleren).

 • Business Project

  • Je studeert af door het voltooien van een Business Project. Het Business Project bestaat uit het wetenschappelijk gefundeerd oplossen van een actueel praktijkprobleem van de finance & control functie van de eigen (of een andere) organisatie. 
  • Dit project resulteert in de afstudeerscriptie (thesis) die voldoet aan de wetenschappelijke eisen van een MSc-afstudeerscriptie en tevens praktisch relevant is. 
  • Het curriculum en de intensieve begeleiding door de hoogleraren en docenten (die ook ruime praktijkervaring hebben) zijn hierop gericht. 
  • Je verdedigt je thesis tijdens een workshop met medestudenten. De waarde van de Business Projecten wordt bevestigd door de vele positieve reacties van organisaties waarvoor de studenten hun business project hebben uitgevoerd.
 • Tijdsinvestering

  Een reguliere vrijdag kent 6 uur college. Ieder uur college vraagt 1½ tot 2 uur aan voorbereiding. Voorbereiding vraagt dus zo'n 9 tot 12 uur en is vooral bedoeld om met elkaar de materie te bespreken en te reflecteren op de impact daarvan op het werk. Je werkt in teams van 2, 3 of 4 studenten. 

 • Topdocenten uit de wetenschap en praktijk

  Prof.dr. Frans Roozen (Hoogleraar Management Accounting, VU)

  Louis Spoor RA
  (Universitair docent, VU)

  Dr. Marilieke Engbers (Onderzoeker, spreker, consultant, universitair docent, VU)

  Drs. Coen Arnold RA (Lid vaktechnische afdeling DPP, KPMG Accountants, universitair docent, VU)

  Dr. Anita van den Berg FRM (Manager Business Intelligence & Analytics, ASML)

  Prof.drs. Egbert Eeftink RA (Raad (plaatsvervanger) bij de Ondernemingskamer, Gerechtshof Amsterdam, EMA Leader en Audit Quality Monitoring Partner, KPMG Europe, Middle East & Africa)

  Dr.mr. Annelies Brink-van der Meer (Associate professor, VU, binnenkort tevens rechter-plaatsvervanger bij de Accountantskamer) 

  Prof.dr.ir. Herbert Rijken (Hoogleraar Ondernemingsfinanciering, VU)

  Dr. Evelyn Braumann (Universitair docent, VU, trainer Risk Management, Controller Institut, Vienna, Austria)

  Dr. Eelke Wiersma (Universitair docent, VU)

  Luc Keuleneer Lic MBA (University Professor / Voorzitter Raad van Bestuur WEALTHEON NV / Board Advisor KPMG)

  Drs. Sebastiaan Kuijper (Partner Operating Model Effectiveness, EY Netherlands)

  Dr.mr. Brigitte de Graaff CMA (Program director CMA, VU / Chair Sustainable Business Management Global Task Force, IMA / Global Board Director, IMA, Vice-President, IMA Chapter Amsterdam)

Wil je meer weten?

Neem dan gerust contact op met Patty Faase of Ewald Liebegut.

Vrije Universiteit Amsterdam
School of Business and Economics
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Volg ons

Contactpersoon

 • Patty Faase
 • Opleidingscoördinator
Patty Faase
 • Ewald Liebegut
 • Opleidingscoördinator
Ewald Liebegut