Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

De VU is de ‘hofleverancier’ van de Nederlandse financiële top

Controllersopleiding (Executive Master of Finance & Control)

Tijdens deze opleiding doe je de kennis, inzichten en vaardigheden op die je als senior finance professional in deze tijd nodig hebt. Om zowel het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie als een goede businesspartner voor het management te zijn.

De volgende vier thema’s staan centraal:

 1. Digitalisering en robotisering
 2. Toenemende hoeveelheden en pluriformiteit van data
 3. Fact based en evidence based plan- en besluitvorming
 4. Finance als betrouwbare operationele en strategische gesprekspartner van het management

Meer weten over de studie-inhoud? Scroll naar beneden. 

Docententeam

 • Het docententeam bestaat uit academici die veel ervaring hebben met concernorganisaties en daarnaast nauwgezet de ontwikkelingen van het vak volgen. De studie-inhoud wordt op actuele ontwikkelingen afgestemd.
 • De docenten hebben een gemeenschappelijke kijk op organisaties, de rol van de controller daarin en de didactische aanpak die nodig is om de controller te wapenen tegen veranderende omstandigheden. 
 • Ze halen de studenten uit hun comfortzone en leren hen omgaan met gevoelens van onbehagen en onzekerheid. 

Prof. dr. Bert Steens RC MCM

Prof. dr. Bert Steens RC MCM

Prof. Dr. Bert Steens heeft Econometrie gestudeerd aan de EUR en Controlling aan de VU. Hij is opleidingsdirecteur van de EMFC-opleiding en hoogleraar Management Accounting & Control bij deze opleiding. Zijn praktijkervaring komt voort uit rollen als adviseur bij EY (1989 – 1999), partner van EY (1999 – 2001 en 2005 – 2018) en vice-president van Cap Gemini Ernst & Young (2001 – 2005). Hij is gepromoveerd aan de VU op zijn onderzoek naar de invloed van transfer pricing op economische waardecreatie. Hij doceert aan de EMFC-opleiding en andere executive programma's en adviseert ondernemingen. Hij doceert in Investment Appraisal & Business Valuation, Data Analytics & Business Intelligence, toepassing hiervan in Management Accounting. Onderzoeksgebieden zijn o.a. transfer pricing, cost accounting, valuation, controllership en performance management.

Bekijk het profiel van Bert Steens
Prof. dr. Bert Steens RC

Prof. dr. F.A. Roozen

Prof. dr. F.A. Roozen

Prof.dr. Frans Roozen is hoogleraar Management Accounting. Naast zijn onderwijs- en onderzoekstaken is hij toezichthouder bij organisaties in het maatschappelijk domein. Zijn praktijkervaring komt vooral voort uit financiële functies in het bedrijfsleven en advies en toezichthoudende functies bij grote, vaak internationaal opererende bedrijven. Hij is bedrijfseconoom (MSc, Vrije Universiteit) en gepromoveerd op onderzoek naar kostencalculatieproblemen bij multiproductondernemingen. In het EMFC-programma doceert Frans de vakken Management Control en Advanced Management Control. Daarnaast begeleidt hij studenten in het Business Project dat resulteert in de afstudeerscriptie. Onderzoeksgebieden zijn onder meer strategierealisatie, performance measurement, cost accounting, en controllership.

Bekijk het profiel van Frans Roozen
Frans Roozen

Louis Spoor RA

Louis Spoor RA

Louis Spoor is verantwoordelijk voor het vak Information, Technology & Control, waarin Accounting Information Systems, Information Technology en Internal Control zijn gecombineerd ten behoeve van een integrale behandeling van end-to-end financiële processen.

Verder is hij verantwoordelijk voor het vak Risk Management en het begeleiden van studenten in hun Business Project waarop zij afstuderen. Hij verzorgt ook executive trainingen op het gebied van Accounting Information Systems, Risk Management en Information, Technology & Control.

Bekijk het profiel van Louis Spoor
Louis Spoor

Meer informatie over de inhoud

 • Thema 1: Digitalisering en robotisering

  Als digitalisering Finance overkomt - bijvoorbeeld door robotisering - dan kan het geen in-control verklaring meer afgeven, doordat het onvoldoende aangesloten is op de gedigitaliseerde processen. Juist daarom is het belangrijk dat je als executive in finance informatie, technologie en control behandelt als geïntegreerd vraagstuk.

  Daarom aan de VU: een geïntegreerde aanpak.

  De Controllersopleiding integreert de disciplines: 

  • Accounting Information Systems (AIS)
  • Information Management (IM)
  • Internal Control (IC)

   in het vak: Information, Technology & Control (IT&C). 

  Zo borgen we dat de relevante principes van elk van de drie oorspronkelijke disciplines worden ingevuld vanuit de moderne bedrijfsomgeving.

 • Thema 2: Toenemende hoeveelheden en pluriformiteit van data

  De hoeveelheden data die intern en extern beschikbaar zijn, groeien nog steeds. Ook worden data steeds pluriformer. Als dit ertoe leidt dat de beschikbaarheid van data zich concentreert binnen IT, dan komen de data niet dáár terecht waar ze toegevoegde waarde hebben voor de bedrijfsvoering.

  Daarom aan de VU: data analytics en business intelligence als kerncompetenties.

   Als executive in finance leer je ze te behandelen als geïntegreerd vraagstuk. Je wordt getraind om op het gebied van management control en management accounting analytics toe te passen bij vraagstukken die rijk zijn aan data en aan de dagelijkse praktijk zijn ontleend, en dus ook complex van aard zijn. Al doende leer je verklarende en voorspellende omzet-, kosten- en winstmodellen op te stellen, employee attribution en customer churn te schatten en evidence based value trees samen te stellen.

 • Thema 3: Fact based en evidence based plan- en besluitvorming

  Als er meer data beschikbaar komt, kunnen plan- en besluitvorming meer en meer fact based en evidence based worden.

  Daarom aan de VU: praktijkvraagstukken uit je eigen organisatie als basis.

  De Controllersopleiding verlangt van jou als student dat je gedurende de opleiding papers schrijft, gebaseerd op praktijkvraagstukken uit je eigen organisatie. Vakken die deel uitmaken van de clusters Reporting & Control en Strategy & Control koppelen we aan praktijk papers.

 • Thema 4: Finance als betrouwbare operationele en strategische gesprekspartner van het managen

  Naast de drie hiervoor genoemde 'nieuwe' thema's blijven ook een aantal meer 'traditionele' competenties tot het basisarsenaal van de finance executive behoren.

  Daarom aan de VU: ruim aandacht voor de kerncompetenties die je nodig hebt, zoals:

  • externe berichtgeving helpen opstellen en duiden (inclusief corporate social responsibility en integrated reporting) en gerelateerde risico's managen;
  • (management)control processen en -systemen ontwikkelen en inrichten;
  • een goede businesscase opstellen;
  • risicomanagementprocessen en -systemen ontwikkelen en inrichten;
  • meedenken over de governance van en het toezicht op organisaties;
  • een financierings- en treasuryplan ontwikkelen;
  • de prestaties van bijvoorbeeld ondernemingen, product-marktcombinaties, klanten en projecten beoordelen;
  • sturen op de economische waarde van ondernemingen;
  • de financiële functie organiseren.
 • Business Project

  • Je studeert af door het voltooien van een Business Project. Het Business Project bestaat uit het wetenschappelijk gefundeerd oplossen van een actueel praktijkprobleem van de finance & control functie van de eigen (of een andere) organisatie. 
  • Dit project mondt uit in de afstudeerscriptie (thesis) die voldoet aan de wetenschappelijke eisen van een MSc-afstudeerscriptie en tevens praktisch relevant is. 
  • Het curriculum en de intensieve begeleiding door de hoogleraren en docenten (die ook ruime praktijkervaring hebben) zijn daarop gericht. 
  • Je verdedigt je thesis tijdens workshops met medestudenten. De waarde van de Business Projecten wordt bevestigd door de vele positieve reacties van organisaties waarvoor de studenten hun business project hebben uitgevoerd.
 • Tijdsinvestering

  Een reguliere vrijdag kent 6 uur college. Ieder uur college vraagt 1½ tot 2 uur aan voorbereiding. Voorbereiding vraagt dus zo'n 9 tot 12 uur en is vooral bedoeld om met elkaar de materie te bespreken en te reflecteren op de impact daarvan op het werk. Je werkt in teams van 3 of 4 studenten. 

Wil je meer weten?

Neem dan gerust contact op met Patty Faase of Ewald Liebegut.

Vrije Universiteit Amsterdam
School of Business and Economics Executive Education
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Volg ons

Contactpersoon

 • Patty Faase
 • Opleidingscoördinator
Patty Faase
 • Ewald Liebegut
 • Opleidingscoördinator
Ewald Liebegut