Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Data governance, advanced analytics en de invloed van big data

Business Analytics & Data Governance voor Financials

Wil je je verdiepen in data analytics en gerelateerde aspecten zoals de IT- en governance-infrastructuur, toepassingen van geavanceerde analytics, privacy- en security-aspecten en datagedreven business modellen?

Onze docenten maken hierbij gebruik van praktijkcases die je oefent zodat je je de benodigde vaardigheden en technieken eigen kunt maken. We sluiten af met een sessies die gewijd is aan wetgeving/privacy rond het gebruik van data en datagedreven, sustainable business modellen. 

De colleges zien er ongeveer uit zoals onderstaand vermeld. De exacte inhoud van het programma wordt later geüpdatet, omdat we het programma willen aanpassen aan de laatste ontwikkelingen in het vakgebied.

De colleges van Business Analytics & Data Governance voor Financials zijn ingedeeld in drie blokken, te noemen:

Blok I: Data Governance en (Big) Data Infrastuctures

Tijdens blok 1 wordt stilgestaan bij de condities voor het beschikbaar en toegankelijk hebben van data van goede kwaliteit.

Blok II: Analytics

Tijdens blok 2 staan diverse vormen van data analytics op de agenda die voor financials van belang zijn voor het prestatiemanagement en de sturing op (lange termijn) waardecreatie.

Blok III: Impact business & society

Blok 3 omvat een selectie van uitwerkingen van analytics-toepassingen uit de eigen praktijk van deelnemers. Verder wordt tijdens dit blok ingegaan op cyber security en privacy en op data en analytics als basis voor innovatieve en duurzame businessmodellen.

Meer weten over de gedetailleerde inhoud? Scroll dan naar beneden.

Is het van belang om je basiskennis op te frissen?

Dan is het tóch mogelijk om deel te nemen aan Business Analytics & Data Governance voor Financials door eerst een speciaal voorloopcollege ''College Basisvaardigheden Business Analytics'' te volgen. Tijdens dit college wordt de basis gelegd voor een aantal (statistische) technieken die bekend worden verondersteld in de leergang. Hiermee wordt een goede aansluiting met de onderwerpen van deze leergang bewerkstelligd.

Prof. dr. Bert Steens RC MCM

Prof. dr. Bert Steens RC MCM

Prof. Dr. Bert Steens heeft Econometrie gestudeerd aan de EUR en Controlling aan de VU. Hij is opleidingsdirecteur van de EMFC-opleiding en hoogleraar Management Accounting & Control bij deze opleiding. Zijn praktijkervaring komt voort uit rollen als adviseur bij EY (1989 – 1999), partner van EY (1999 – 2001 en 2005 – 2018) en vice-president van Cap Gemini Ernst & Young (2001 – 2005). Hij is gepromoveerd aan de VU op zijn onderzoek naar de invloed van transfer pricing op economische waardecreatie. Hij doceert aan de EMFC-opleiding en andere executive programma's en adviseert ondernemingen. Hij doceert in Investment Appraisal & Business Valuation, Data Analytics & Business Intelligence, toepassing hiervan in Management Accounting. Onderzoeksgebieden zijn o.a. transfer pricing, cost accounting, valuation, controllership en performance management.

Bekijk het profiel van Bert Steens
Prof. dr. Bert Steens RC

Prof. dr. Frans Feldberg

Prof. dr. Frans Feldberg

Frans Feldberg is hoogleraar Data-Driven Business Innovation aan de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is medeoprichter en lid van het dagelijks bestuur van The Amsterdam Center for Business Analytics (acba.nl), een multidisciplinair onderzoeksinstituut aan de VU op het gebied van big data, business analytics en data science.

ACBA werkt samen met een variëteit aan bedrijven aan big data en business analytics-projecten. Als business consultant heeft hij ruime ervaring met de ontwikkeling en implementatie van "data & analytics driven" bedrijfsmodellen, diensten en strategieën voor nationale en internationale ondernemingen. 

Bekijk het profiel van Frans Feldberg
Frans Feldberg

Meer over de inhoud

 • Blok I: Data Governance en Big Data Infrastuctures

  Data governance

  In het blok data governance staat de data-infrastructuur centraal. Aan de hand van voorbeelden wordt duidelijk gemaakt welke elementen een rol spelen bij het opzetten van de data-infrastructuur en het vormgeven van een robuuste data governance. Onderwerpen die daarbij zoal aan de orde komen zijn de data-driven onderneming, master data management, data warehouse, datamodellering, extract, transform & load-instrumenten en datakwaliteit.

  Data Infrastuctures

  Om met zeer grote hoeveelheden (‘big’) data te werken, zijn specifieke infrastructuren nodig die vaak gedistribueerd zijn en een grote opslag- en rekencapaciteit vereisen. In deze sessie wordt aandacht besteed aan deze infrastructuren: welke varianten zijn er, hoe kunnen ze worden opgezet en hoe kunnen ze worden gebruikt om zo efficiënt mogelijk data op te slaan en algoritmes te draaien over de data?

 • Blok II: Analytics

  Analytics

  Data spelen een steeds belangrijkere rol in de ondersteuning van beslissingen. Dat betekent dat die data ook op een adequate wijze gebruikt en geanalyseerd moeten worden. Dit vereist kennis van technieken uit de statistiek. In deze sessie wordt ingegaan op een aantal veelgebruikte technieken voor o.a. het opstellen van forecasts en predictice modelling ter ondersteuning van de besluitvorming binnen organisaties t.b.v. lange termijn waardecreatie.

  Verdieping Explanatory & Predictive Modelling

  In deze sessie komen de methoden voor data-analyse uit de vorige sessie terug in praktische voorbeelden. We laten zien hoe analytische technieken zoals regressie en classificatie in analytische software kunnen worden toegepast. We bespreken de “Analytics Lifecycle” van data tot en met deployment, waarin ook de governance een belangrijke rol speelt. Naast de traditionele technieken worden methoden uit kunstmatige intelligentie steeds populairder. Wat is eigenlijk het verschil? En zijn deze methoden te prevaleren boven klassieke methoden?

 • Blok III: Impact business & society

  Data-driven Business Model Innovation

  De hoeveelheid data die wordt opgeslagen groeit exponentieel en heeft grote gevolgen voor organisaties. De beschikbaarheid van (big) data zorgt voor innovatie en ontwricht daarmee bestaande bedrijfsmodellen. In deze sessie gaan we in op de consequenties van (big) data voor de manier waarop organisaties lange termijn waarde creëren. We behandelen door data gedreven innovatie en de invloed die dit heeft op het bedrijfsmodel. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan hoe je als organisatie kunt inspelen op de mogelijkheden van data & analytics.

  Eigen praktijk, wetgeving en privacy

  Deze sessie staat in het teken van de toepassing van analytics in de eigen praktijk. Daartoe wordt eerst een aantal eigen cases/toepassingen van de deelnemers doorgenomen. Bij het uitwerken van die cases kan hulp van een van de hoogleraren worden ingeroepen.

  Afsluitend wordt stil gestaan bij aspecten betreffende de (hoofdzakelijk privacy-) wetgeving, ethiek en security die een grote rol spelen bij het verzamelen, bewaren en gebruiken van data.

Wil je meer weten?

Neem gerust contact op

Vrije Universiteit Amsterdam
School of Business and Economics
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Volg ons

Contactpersoon