Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Een inspirerende match tussen wetenschap en praktijk

Basisopleiding Verandermanagement

Onze verandermanagementopleidingen dragen bij aan complexe verandertrajecten die professioneel, betrouwbaar en succesvol begeleid en afgerond kunnen worden.

Uit talrijk onderzoek blijkt hoezeer het falen van (slecht uitgevoerde) veranderingen in organisaties onnodig geld, tijd en motivatie kost. De wetenschap biedt handvatten bij het inzichtelijk maken van complexe vraagstukken en het vinden van betrouwbare oplossingsrichtingen. 

De Basisopleiding Verandermanagement bestaat uit drie blokken van elk drie dagen college. Per module heb je ongeveer 1,5 dag nodig voor zelfstudie en ongeveer 2 dagen voor het voorbereiden van het examen.

 • Blok 1: Strategie, technologie & veranderen
 • Blok 2: Organiseren, besturen & veranderen
 • Blok 3: Leren, ontwikkelen & leiderschap 
 • Scroll naar beneden voor meer informatie over de inhoud per blok.

Toetsing

De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijke examen

Master of Science

De Basisopleiding Verandermanagement kan separaat worden gevolgd of als onderdeel van de pre-master indien je door wilt stromen naar (de modules van) de Master of Science Verandermanagement.

Prof. dr. mr. Steven ten Have

Prof. dr. mr. Steven ten Have

Steven ten Have is organisatieadviseur en heeft Strategie en Verandering als leerstoel. Hij adviseert ondernemingen en instellingen over over verandermanagement, strategie, governance en leiderschap. Daarnaast is hij toezichthouder en heeft hij ervaring als bestuurder en manager.

Bekijk het profiel van Steven ten Have
Steven ten Have

Prof. dr. Wouter ten Have

Prof. dr. Wouter ten Have

Wouter ten Have (Prof. dr. Wouter ten Have) is gedreven om organisaties en de mensen die daar werken te begrijpen. Wat werkt en waarom is dat zo, wat is er nodig om een organisatie te veranderen en waarom lukt dat soms heel goed en soms helemaal niet zijn vragen waar hij in zijn onderzoek en in zijn werk als adviseur een antwoord op probeert te vinden. Als practitioner is hij zelf organisatieadviseur voor directies en raden van bestuur van profit- en non-profitorganisaties met als specialisatie vraagstukken op het gebied van organisatieverandering, organisatie-ontwerp- en besturing. Hij werkt, naast zijn hoogleraarschap op de VU bij het mede door hem opgerichte TEN HAVE Change Management. Daarvoor was hij ruim 10 jaar werkzaam bij Berenschot, als laatste als lid van de groepsdirectie. Hij heeft ruime ervaring als manager, directeur, ondernemer en toezichthouder.

Bekijk het profiel van Wouter ten Have
Wouter ten Have

Prof. dr. Manon Ruijters

Prof. dr. Manon Ruijters

Manon Ruijters is geboeid door professionals en leren, en daardoor ook door de lerende organisatie, collectief leren, het toegenomen belang van ethiek, identity-work (stevig in je schoenen staan) en de spanning tussen manager en professional. Naast haar hoogleraarschap aan de VU met expertisegebied leren, ontwikkelen en gedragsverandering, is zij lector bij Aeres Hogeschool Wageningen en mede-eigenaar van Good Work Company, een zelfstandig organisatieadviesbureau. Daarvoor was Manon jarenlang werkzaam bij Twynstra Gudde.

Bekijk het profiel van Manon Ruijters
Manon Ruijters

Prof. dr. Theo Huibers

Prof. dr. Theo Huibers

Prof.dr. Theo Huibers MMC richt zich op Technologie en Verandering. Hij onderzoekt nieuwe concepten, spelers en technologie en de impact op het huidig speelveld van markt, overheid en consument. Tevens is hij founder van strategisch adviesbedrijf Thaesis en adviseert hij al meer dan twintig jaar op het gebied van strategie, media, innovatie en organisatie.

Bekijk het profiel van Theo Huibers

Dr. Ernst Graamans

Dr. Ernst Graamans

Ernst Graamans is als onderzoeker en docent verbonden aan onze faculteit. Hij doet onderzoek naar en geeft les over cultuurverandering, zowel binnen organisaties als daarbuiten. Zo leidde hij een veldonderzoek naar interventie- en preventiestrategieën tegen meisjesbesnijdenis in Afrika. Hij is tevens auteur van verschillende artikelen en boekhoofdstukken over verandermanagement.

Bekijk het profiel van Ernst Graamans
Ernst Graamans

Meer over de inhoud van de 3 blokken

 • Blok 1: Strategie, technologie & veranderen

  Leerdoelen:

  • Kennisnemen van de basisbeginselen van diagnose in relatie tot management en organisatie;
  • Kennisnemen van relevante modellen voor het stellen van een veranderdiagnose;
  • Kennisnemen van de terminologie, vocabulaire en samenhang van de belangrijkste begrippen en concepten uit het verandermanagement (bv. veranderstrategie, veranderaanpak, change case en interventies);
  • Het kennen en kunnen toepassen van PROMIIC/Veranderkracht, model voor integraal en intentioneel veranderen;
  • Het kunnen onderscheiden van verschillende soorten verandering en het kunnen definiëren en hanteren van de implicaties die ze hebben voor de veranderstrategie;
  • Inzicht verwerven in en het kunnen toepassen van het begrip verandercapaciteit;
  • Het kunnen vertalen van een diagnose in een veranderstrategie;
  • Het kunnen concretiseren van een veranderstrategie met behulp van verander aanpakken in interventies en een interventieplan;
  • Kennis en inzicht verwerven van de grondslagen voor systematisch en methodisch veranderen;
  • Het kennen en kunnen onderkennen van belangrijke fouten en valkuilen die het gevolg kunnen zijn van niet systematisch en methodisch veranderen;
  • Het oefenen met en kunnen kiezen en toepassen van theorie en modellen ten behoeve van (eigen) praktijkcases; het beargumenteerd kunnen kiezen uit verschillende interventiealternatieven, het kunnen identificeren en beïnvloeden van slaag- en faalfactoren, het kunnen bepalen en realiseren van de condities die nodig zijn om interventies individueel en in samenhang effectief te kunnen laten zijn en interventies kunnen beoordelen op verschillende dimensies, variërend van strategie en organisatie tot groepen en individuen.
  • Het verwerven van inzicht op het gebied van strategievorming met name in relatie tot versnellende disruptieve technologische ontwikkelingen. Het kunnen verbinden van deze thema’s en de consequenties van de versnelling met verandermanagement-aanpakken. 
 • Blok 2: Organiseren, besturen & veranderen

  Leerdoelen

  • Kennis opdoen van de theorie en modellen aangaande management en organisatie, bestuur en sturing.
  • Inzicht ontwikkelen in de relatie tussen strategie, verandermanagement en het besturen van organisaties.
  • Bekend raken met de organisatorische voorwaarden voor het kunnen veranderen van organisatie en gedrag.
  • Inzicht in en kennis van modellen en aanpakken om veranderingen te implementeren.
  • Het kunnen onderkennen en beïnvloeden van condities om de haalbaarheid van een verandering te vergroten.
  • Het ontwikkelen van een organisatorisch referentiekader voor het kiezen en uitwerken van een veranderstrategie en –aanpakken.
  • Het verkrijgen van inzicht in de succes- en faalfactoren op het gebied van management en organisatie in relatie tot verandering.
 • Blok 3: Leren, ontwikkelen & leiderschap

  Leerdoelen:

  • Zicht krijgen op de nuances in het vakgebied van leren ontwikkelen en veranderen (verschil tussen opleiden - HRD – OD - veranderkunde - bepalen van de eigen positie).
  • Het zicht hebben op het eigen leer- en ontwikkelprofiel en de invloed hiervan op het ontwerpen.
  • Een eerste vaardigheid opdoen in het kijken naar en organiseren van leren in en van teams en organisaties.
  • Beeld krijgen bij het ontwerpen van een strategie voor leren en ontwikkelen en die vertalen naar aanpakken en interventies.
  • Inzicht in en kennis van de uiteenlopende visies op leiderschap en de belangrijkste leiderschapstheorieën en –stromingen.
  • Inzicht in de rol van leiderschap bij veranderprocessen.
  • Het kunnen onderkennen en duiden van verschillende leiderschapsstijlen ten aanzien van specifieke verandervraagstukken.
  • Het verkrijgen van inzicht in de slaag- en faalfactoren bij leiderschap in situaties van verandering.
  • Kennisnemen van het psychologisch perspectief in relatie tot leiderschap en verandering.
  • Krijgen van een overzicht van relevante inzichten met betrekking tot gedrag en interventies.

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies?

Neem dan gerust contact op met Lilian Dekker via onderstaande contactgegevens.

Vrije Universiteit Amsterdam
School of Business and Economics
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Contactpersoon