Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Je eigen toets optimaliseren en verantwoord klaar leggen

Ben je examinator en wil je je toetskwaliteit vergroten door een eigen toets te verantwoorden en te optimaliseren? Volg dan de Basis Kwalificatie Examinering (BKE), speciaal voor VU-medewerkers.

In vier sessies ga je vanuit de visie en de toetsdocumenten van je opleiding aan de slag met de toetsing in je eigen cursus: leerdoelen, toetsmatrijs, opdrachten, beoordelingsformulieren. Afhankelijk van wat jouw cursus aan optimalisatie nodig heeft, kom je uit op een mooie set. Na afloop ligt je toets volledig geoptimaliseerd en verantwoord klaar voor de toekomst. Bij goed gevolg behaal je een landelijk erkend certificaat voor het hoger onderwijs (hbo en wo). 

Wat is de BKE-VU?
De BKE is een professionaliseringsprogramma voor examinatoren die in hun dagelijks werk op cursusniveau bezig zijn met toetsing en toetskwaliteit. De BKE benadert toetsing vanuit visie en beleid, in de context van het toetsprogramma en gericht op een rol waarin je systematisch en cyclisch je toetsing blijft optimaliseren

Waartoe dient het?
Toetsbekwaamheid wordt steeds breder erkend als een belangrijke factor in de onderwijskwaliteitszorg op universiteiten. Gerichte professionalisering daarop is in het wo lang onderbelicht gebleven en vooral gericht geweest op kwaliteitsborging. De BKE richt zich specifiek op de kwaliteitszorg op het niveau van een studieonderdeel.

Voor wie?
Een BKE is zinvol voor mensen die op het niveau van een studieonderdeel met toetsing bezig zijn: examinatoren uit alle faculteiten van de VU die hun BKO al op zak hebben en al zeker een jaar verantwoordelijk zijn voor toetsing in een specifieke cursus, zodat we kunnen optimaliseren op basis van bestaande toetsen en beoordelingsformulieren van een geƫvalueerde cursus.

Meer over dit traject
Inhoud
Resultaat
Data, kosten en contact

Neem contact met ons op

Heb je inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met:

Barbara Allart
Onderwijsadviseur CTL
E  b.allart@vu.nl

Contactpersoon

Barbara Allart