Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Korte opleiding NT2-principes voor de ISK-docent

Centraal in deze korte opleiding staat een goed doordachte NT2-aanpak. In 5 bijeenkomsten heb je de basis te pakken en leer je de principes van NT2 toe te passen in de eigen praktijk.

Deze opleiding bestaat uit 5 bijeenkomsten van een dagdeel (4 uur). De eerste bijeenkomst leer je over verschillende vormen van NT2-onderwijs en de taalverwervingstheorieën waarop dat onderwijs gebaseerd is. De tweede bijeenkomst gaan we in op woordenschatonderwijs, aangezien een goede woordenschat de basis vormt voor alle taalvaardigheden (spreken, luisteren, schrijven en lezen). Aan twee van die taalvaardigheden, namelijk spreken en schrijven, besteden we aandacht in de derde bijeenkomst. We gaan met name in op de manier waarop je op deze vaardigheden het beste feedback kunt geven. De laatste twee bijeenkomsten staan twee onderwerpen centraal die in het reguliere voortgezet onderwijs nauwelijks een rol spelen; ze gaan over hoe je er als docent voor zorgt dat NT2-leerlingen grammaticaal correct leren spreken en schrijven (grammatica, bijeenkomst 4) en hoe je ervoor zorgt dat ze verstaanbaar zijn (uitspraak, bijeenkomst 5). Na elke bijeenkomst pas je je kennis meteen toe in je eigen lespraktijk door middel van praktijkopdrachten.

Toespitsen op een eigen wensenpakket is mogelijk
Deze korte opleiding kan ook incompany worden verzorgd. In dat geval kan de opleiding worden aangevuld met extra bijeenkomsten al naar gelang de wensen van de opdrachtgever. Aan de hand van de samenstelling van het docententeam kan de VU adviseren over de inhoud en het aantal gewenste bijeenkomsten. Er is keuze uit algemeen didactische bijeenkomsten toegespitst op NT2 (bijvoorbeeld samenwerkend leren en activerende didactiek, feedback geven en interculturele communicatie) en bijeenkomsten waarin docenten leren hoe ze met leerlingen kunnen werken aan specifieke taalvaardigheden (bijvoorbeeld lezen).

Docenten
Deze korte opleiding zal worden verzorgd door dr. Camille Welie en drs. Chrissy Hosea.

Camille is coördinator Professional VU-NT2, ervaren docent NT2, docentenopleider en specialist op het gebied van taalverwervingstheorie en woordenschat.

Chrissy heeft 20 jaar ervaring als docent NT2 en is een ervaren docentenopleider, gespecialiseerd in uitspraakonderwijs en medeauteur van het Handboek Nederlands als tweede taal.

Meer over deze opleiding
Inleiding
Resultaat
Data, kosten en inschrijven

Camille Welie

Camille Welie

Camille Welie is afgestudeerd sociaal psycholoog en Neerlandicus (specialisatie NT2). In 2017 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar individuele verschillen in het tekstbegrip van middelbare scholieren. Camille heeft ruime ervaring op NT1 en NT2 gebied als docent, onderzoeker, leermiddelenontwikkelaar, curriculumontwerper en docentenopleider. Bij VU-NT2 is Camille docent academische schrijfvaardigheid, docentenopleider NT2 en onderzoeker. Hij coördineert de docentenopleiding NT2 en de afdelingen VU-NT2 Professional en VU-NT2 Research.

Bekijk Camille's profiel

Chrissy Hosea

Chrissy Hosea

Chrissy Hosea studeerde Toegepaste Taalwetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam met een specialisatie Nederlands als Tweede Taal en heeft onderzoek gedaan naar luister- en verstavaardigheid bij NT2-cursisten. Zij doceerde Nederlands aan Cornell University en Yale University in de Verenigde Staten en Jawaharlal Nehru University in India. Bij VU-NT2 is zij NT2-docent, coördinator van de EVC-procedure, assessor, leermiddelenontwikkelaar en geeft zij docenttrainingen over uitspraak, luistervaardigheid, grammatica en alfabetisering. Ze is auteur van de hoofdstukken Luisteren en Uitspraak van het Handboek Nederlands als Tweede Taal in het Volwassenenonderwijs.

Heb je vragen of wil je meer informatie over maatwerk? Wil je bijvoorbeeld een incompany opleiding organiseren voor een docententeam?

We maken graag vrijblijvend een (bel)afspraak om je wensen te bespreken voor maatwerk en/of incompany. Neem contact op met Rachel Zuilhof, adviseur NT2 op maat via r.m.zuilhof@vu.nl

Contactpersoon