Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Camille Welie

Coördinator VU-NT2 Professional en Research, Docentenopleider, Docent en Onderzoeker

Camille werkt sinds mei 2021 bij VU-NT2 als coördinator van de afdeling VU-NT2 Professional en Research. De afdeling VU-NT2 professional houdt zich bezig met het opleiden en nascholen van docenten NT2 en de afdeling Research doet onderzoek naar (tweede) taalverwerving, taalbeheersing en taaldidactiek.

In 2007 behaalde Camille zijn master Sociale Psychologie (cum laude) aan De Vrije Universiteit. Toen Camille in Italië verbleef om Italiaans te leren werd zijn interesse gewerkt voor taalleren en voor tweede taalleren in het bijzonder. Dit is dan ook de reden dat Camille zich na een bachelor Nederlandse taal en cultuur (cum laude) inschreef voor de master Nederlands als tweede taal die hij in 2012 afrondde (cum laude).

Van 2008 tot 2013 werkte Camille als docent Nederlands als tweede taal voor verschillende taalaanbieders en opleidingsinstituten. Van 2011 tot 2013 was Camille projectleider e-learning voor het Nederlands  Centrum Buitenlanders (NCB) waar hij verantwoordelijk was voor het coördineren van de ontwikkeling van papieren en digitale methodes om het Nederlands als tweede taal te leren.

In 2012 startte Camille als docent-onderzoeker aan het OTAW-project (Opbrengst Taalonderwijs Amsterdam-West) aan de Universiteit van Amsterdam. Dit project mondde uit in een promotietraject waarin Camille onderzocht hoe individuele verschillen in het tekstbegrip van middelbare scholieren verklaard kunnen worden aan de hand van hun kennis en vaardigheden. In 2017 verdedigde Camille zijn proefschrift Individual differences in reading comprehension. Hij presenteerde de resultaten van zijn proefschrift op nationale en internationale conferenties. Gedurende zijn promotietraject werkte Camille als docent aan de Universiteit van Amsterdam en gaf hij samen met collega’s verschillende vakken op het gebied van taalanalyse, (tweede) taalverwervering en eerste en tweede taaldidactiek.

Van 2017 tot 2018 werkte Camille als docent NT2 en docentenopleider NT2 aan de Vrije Universiteit. Van 2018 tot mei 2021 was Camille aan de Hogeschool van Amsterdam verbonden als hoofddocent talendidactiek van het cluster talen bij de faculteit Onderwijs en Opvoeding. Onder dit cluster vallen de lerarenopleidingen Nederlands, Engels, Duits en Frans. Zijn onderwijs aan de HvA betrof met name vakken op het gebied van (tweede) taalleren, taalkunde en onderzoeksbegeleiding van bachelor- en masterscripties. Ook coördineerde Camille aan de HvA diverse onderzoeksprojecten op het gebied van academische woordenschat, academische schrijfvaardigheid en taalleerstrategieën.

Bij VU-NT2 Professional coördineert Camille de docentenopleidingen NT2 voor bevoegde en onbevoegde deelnemers aan de VU en diverse incompany opleidingstrajecten. Ook geeft hij onderwijs in deze opleidingen. Zijn expertise en interesse ligt op de volgende gebieden: (tweede) taalleertheorie, woordenschat, lezen, schrijven, spreken, feedback, grammatica en toetsing.

Klik hier voor een overzicht van alle publicaties van Camille