Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Ontdek wat Bewegingswetenschappen inhoudt

Verwonder je over het menselijk bewegen

Hieronder vind je een overzicht van de vakken, met een korte beschrijving. Meer informatie over het vak vind je in de Studiegids

Overzicht vakken

 • Inleiding Inspanningsfysiologie

  Doel van dit vak is het verkrijgen van kennis van de bouw en werking van organen en orgaansystemen die een rol spelen bij het bewegen en de energiehuishouding. 

 • Sportpsychologie OF Revalidatie

  Sportpsychologie 
  De cursus beoogt de studenten te introduceren in het domein van de sportpsychologie en hen kennis te laten maken met het gebied van de exercise psychology.

  Revalidatie
  Revalidatie is te omschrijven als 'het gecoördineerd en gecombineerd gebruik van maatregelen op medisch, sociaal, arbeidstechnisch en onderwijskundig terrein die de gehandicapte op de voor hem/haar optimale plaats in de samenleving moet helpen'. In deze cursus zullen verschillende aspecten van deze multidisciplinaire aanpak besproken worden. 

 • Sensomotorische Coördinatie

  De vraag die in deze cursus centraal staat is hoe de sturing en coördinatie van bewegingen tot stand komen, en welke rol onze sensorische systemen daarbij spelen. De cursus biedt een brede en gevarieerde inleiding in dit veelzijdige onderzoeksterrein.

 • Toegepaste Inspanningsfysiologie

  Het doel van deze cursus is om studenten kennis van de inspanningsfysiologie te laten vergaren en deze kennis toe te passen op vraagstukken binnen het domein van sport en gezondheid. De cursus bevat practica waarin de student vertrouwd wordt gemaakt met de interpretatie van integratieve cardio-pulmonaire inspanningstesten, de thermofysiologie en moleculaire technieken.

 • Talent and Talent Identification OF Neuro- en revalidatiepsychologie

  Talent and Talent Identification (course in English)
  This course will assess what it takes to become a talented athlete, and will uncover what we know about the ideal conditions for developing athletic skill.

  Neuro- en revalidatiepsychologie
  In deze cursus worden de gevolgen van hersenbeschadigingen voor de motoriek en "hogerefunctiestoornissen" (waarneming en cognitie) aan de orde gesteld. Ook wordt gepoogd een brug te slaan tussen de resultaten van experimenteel onderzoek en de praktijk van de revalidatie bij patiënten na een hersenbeschadiging.

  Bekijk de studiegids voor meer informatie over deze vakken.