Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Beïnvloed via bewegingsgerichte therapie het gedrag

Toelating en aanmelding

 • Toelatingseisen

  De minor PMT is toegankelijk voor studenten bewegingswetenschappen, psychologie, pedagogiek, biomedische en gezondheidswetenschappen van alle universiteiten, mits zij basiskennis van psychologie bezitten. Mensen met een afgeronde hbo-opleiding lichamelijke opvoeding, bewegingsagogie, sport & beleid, fysiotherapie, oefentherapie of ergotherapie kunnen de minor als aanschuifonderwijs volgen. 

  Studenten aan bovengenoemde hbo-opleidingen kunnen onder voorwaarden deelnemen, hetgeen betekent dat zij moeten aantonen dat ze het wetenschappelijk niveau aan kunnen door het eerste vak bij de eerste tentamengelegenheid voldoende af te sluiten. Indien zij aan deze eis voldoen kunnen zij de overige vakken ook volgen, indien zij niet aan deze eis voldoen worden zij niet verder toegelaten. Per cursusjaar wordt een beperkt aantal hbo-studenten aangenomen (maximaal 6). Selectie vindt plaats op basis van een motivatiebrief en CV (te sturen naar c.emck@vu.nl).

 • Aanmelden

  Studenten van de VU FGB kunnen zich aanmelden via de reguliere procedure op VUnet.

  In de intekenmodule kun je een minor selecteren. Als je een minor selecteert (of zodra de eventuele toestemming rond is), worden de vakken uit deze minor per periode getoond onder het tabblad ‘Voorgeselecteerde vakken’. Je kunt dan eenvoudig intekenen voor de geselecteerde vakken. Let hierbij wel op dat de voorgeselecteerde vakken per periode worden weergegeven. Je moet voor iedere periode waarin een minorvak wordt aangeboden apart intekenen. Als je een minor selecteert waarvoor goedkeuring nodig is, verschijnt automatisch een formulier om deze goedkeuring aan te vragen bij de Examencommissie. 

  Let op: De uiterste inschrijfdatum voor de minoren voor studenten van buiten de VU is 15 juni. Stuur voor 15 juni een e-mail naar de coördinator van de minor: Claudia Emck c.emck@vu.nl).

  Bekijk de aanmeldprocedure voor meer informatie.

Heb je vragen of persoonlijk advies nodig?

Neem gerust contact op met dr. Claudia Emck