Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Verbeter kwaliteit, efficiëntie en toegankelijkheid van de zorg

Health Care Management

De gezondheidszorg is een belangrijke en snel veranderende sector in onze samenleving. Voor alle professionals die in deze sector werken, is het belangrijk om te begrijpen hoe de zorgsector werkt en wat er kan worden gedaan om de zorgkwaliteit, efficiëntie en toegankelijkheid te verbeteren.

Het eerste vak van deze minor (Economics of the Dutch Health Care Sector) wordt alleen in het Nederlands aangeboden. De rest van de minor is volledig in het Engels. Kijk daar voor meer informatie.

Als je de minor Health Care Management voltooit, dan ben je in staat om actief de economische gevolgen van gezondheidsbeleid en gezondheidszorginterventies te analyseren. Je neemt deel aan het ontwikkelen van nieuw gezondheidsbeleid en het managen van gezondheidsorganisaties. Daarnaast verbetert de minor je carrièremogelijkheden bij nationale gezondheidsbeleidsorganisaties, gezondheidsadviesbureaus, ziekenhuizen en zorginstellingen.

De minor omvat vijf vakken, die hieronder kort beschreven staan. Je hebt ook de mogelijkheid om in plaats van twee van de genoemde vakken een stage van 12 EC te volgen als onderdeel van de minor. Je regelt je stage in periode 1 en 2 of in periode 2 en 3. Om je hierop voor te bereiden, nodigen we je van harte uit om contact op te nemen met Career Services van de School of Business & Economics. Zij helpen je graag bij het vinden van een stage.

Let op: we geven de cursus Economics of the Dutch health care system alleen in het Nederlands. Als je geen Nederlands spreekt en de minor wilt voltooien, kies je voor Health Economics in periode 1 en doe je een stage in periode 1 en 2.

Bekijk onze studiegids voor meer specifieke informatie over elk vak.

Health Economics

Health Economics gaat over hoe gezondheidszorgmarkten werken en richt zich op het economische gedrag van gezondheidszorgconsumenten (patiënten), zorgverleners (zorgprofessionals), zorgverzekeraars en overheidsinstanties. Een goed begrip van hoe gezondheidszorgmarkten werken is essentieel voor iedereen die wil bijdragen aan gezondheidszorgbeleid op het gouvernementele niveau, in adviesbureaus, ziekenhuizen, zorginstellingen of zorgverzekeraars.

Economics of the Dutch Health Care System

Dit vak wordt alleen in het Nederlands gegeven.

In het eerste deel van dit vak introduceren we de economie van gezondheid en gezondheidszorg. In het tweede deel van deze cursus bespreken we het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. We besteden speciale aandacht aan hoe gezondheidsdoelstellingen zoals zorgkwaliteit, kostenbeheersing en toegankelijkheid van zorg worden nagestreefd. Ook leggen we de rol en positie van de verschillende instellingen in het Nederlandse gezondheidszorgsysteem uit.

Economic Assessment of Health Care

Dit vak introduceert verschillende technieken om de economische effecten van gezondheidszorgbeleid en medische technologieën te beoordelen. Om de economische effecten te evalueren, meet je de kosten van gezondheidszorg en beoordeel je de verwachte extra gezondheidsvoordelen.

Financial Management of Health Care Organizations

Dit vak richt zich op het financieel management van zorgorganisaties. We bekijken financiële managementtechnieken die planningsbeslissingen op korte en lange termijn ondersteunen en die kunnen worden gebruikt om de operaties binnen de organisatie te plannen en te controleren.

Health Care Management

Gezondheidszorgorganisaties veranderen voortdurend door nieuwe technologische ontwikkelingen en toenemende sociale complexiteit. Dit vak leert je hoe je effectief de ontwikkeling en het functioneren van gezondheidszorgorganisaties kunt verbeteren.