Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Communicatie binnen de medische sector

Tijdens de minor Communicatie over gezondheid verdiep je je in patiëntinformatie, voorlichting richting de samenleving en communicatie binnen de medische sector.

Als minorstudent Communicatie over gezondheid leer je de basisprincipes en recente ontwikkelingen in communicatie op het gebied van de publieke gezondheid.

Ook verdiep je je in nieuwe media en hoe je marketingtechnieken kunt inzetten om gewoonten en voorkeuren van individuen te veranderen.

Je leert reflecteren op de communicatiepraktijk van onderzoekers, praktijkwerkers, beleidsmedewerkers en gezondheidsjournalisten en de samenwerking tussen deze partijen te faciliteren.

Je doet kennis op over juridische regels waar de zorg rekening mee moet houden als het gaat om sociale media en het elektronisch patiëntendossier en leert meer over de  juridische kaders voor communicatie tussen zorgverleners en patiënten en cliënten.

Overzicht vakken

 • Gezondheid, media en publiek

  In deze cursus houden we ons bezig met communicatie via verscheidene mediakanalen binnen het publieke gezondheidsdomein. Daarbij bestuderen we welke mediakanalen er zijn, wie het publiek is en op welke manier je met dit publiek communiceert over gezondheid. Denk aan nieuwsgeving over een epidemie, informatievoorziening door de overheid over het vaccinatieprogramma, communicatie met patiënten over behandelprocedures en mobiele apps met informatie over gezond eten. Thema’s zijn onder meer informatie versus persuasie (en manipulatie); framing; risicocommunicatie; tailoring en gezondheidsvaardigheden.

 • Massacommunicatie en publieke opinie

  In deze cursus leren studenten hoe media de publieke opinie beïnvloeden (en vice versa). De cursus geeft een overzicht van de belangrijkste communicatietheorieën en geeft inzicht in de macht en/of invloed van media.

 • Gezondheidsjournalistiek: analyse en vaardigheden

  In deze cursus leer je om een gezondheidsjournalistieke tekst te onderzoeken als een talig product (we spreken dan vaak over tekst als 'discourse'). Je verdiept je daartoe in het perspectief van de maker en de lezer. Je leert de structuur en de doelen van een gezondheidsjournalistieke tekst herkennen, en onderzoekt de talige vorm die de schrijver gekozen heeft om die doelen te verwezenlijken. Ook verdiep je je in de begrijpelijkheid en waardering van teksten bij de lezer, op basis van een kleinschalig onderzoek waarbij je gebruik maakt van hardopdenkonderzoek. Op basis van je gecombineerde analyses kom je vervolgens tot specifieke aanbevelingen voor een journalistiek product.

 • Gezondheidsrecht en ethiek

  In deze cursus wordt in de eerste plaats ingegaan op de inhoud en de positie van het gezondheidsrecht en de betekenis van ethiek in de gezondheidszorg. In dat kader komen onder meer de binnen beide vakgebieden geldende (rechts)beginselen en uitgangspunten aan de orde. De cursus heeft echter een centraal thema: juridische en ethische kaders van communicatie en informatie in relatie tot gezondheid.

 • Marketingtechnieken en Sociale Marketing

  In deze cursus leren studenten basisprincipes van commerciële marketing en hoe deze principes kunnen worden toegepast om positieve maatschappelijke of sociale veranderingen op het gebied van  gezondheid te bewerkstelligen