Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Anders lesgeven met LINK

VU-NT2 heeft in samenwerking met uitgeverij Boom een thematische lesmethode voor tweede taalleerders gemaakt. De eerste twee delen zijn bedoeld voor laag- en middenopgeleiden en leiden op naar A2 en naar B1, het niveau van het Inburgeringsexamen en het Staatsexamen NT2 programma I.

De digitale methode kan in allerlei lessituaties worden ingezet: in groepsonderwijs, 1-op-1 lessituaties, bij zelfstandig werken en zelfs bij begeleiding op afstand. Taaldocenten kunnen met LINK eenvoudig maatwerk leveren en differentiëren. 

Doelgericht leerproces
De methode activeert het leerproces, is uitnodigend en stimuleert de transfer naar de praktijk. Voor cursisten zijn de thema's, bronnen en oefeningen dankzij de authentieke vormgeving heel herkenbaar: je weg vinden in het OV, een pakketje retour sturen... LINK  is daarmee een kennismaking met zowel de Nederlandse taal als de samenleving. Met woord-, tekst- en instructievertalingen in 16 talen, waaronder Tigrinya, Somalisch en Dari.

Naast de taalmethode, het extra les-, en oefenmateriaal en de hulpmiddelen voor de cursist (zoals uitspraaktrainer, een grammaticatool en het Van Dale-woordenboek) bevat LINK veel onderdelen die je helpen bij het begeleiden van cursisten en het samenstellen van een doelgericht leerproces: helder klassenmanagement, een eenvoudig berichtensysteem voor vragen, huiswerk en toetsen en een duidelijk overzicht met de voortgang en de resultaten van jouw cursisten.

Stap voor stap naar taalproductie en toepassing
De methode is zeer zorgvuldig opgebouwd: in kleine stappen worden cursisten toegeleid naar taalproductie en toepassing. Er wordt systematisch gewerkt aan de opbouw van de woordenschat en in totaal wordt tot A2 geoefend met 2.000 frequente en relevante woorden en van A2 naar B1 nog eens met 1500 nieuwe woorden. De grammatica is verwerkt in de lees- en luisterteksten en docenten krijgen tips hoe daarmee te laten oefenen binnen de context van het thema. Er is ook een Grammaticatrainer: een aparte module met oefeningen bij een groot aantal onderwerpen, geselecteerd per doelgroep en niveau.

Contact en meer informatie

  • LINK is verkrijgbaar bij Uitgeverij Boom. Klik hier voor meer informatie over LINK+, speciaal voor hogeropgeleiden. 
  • Meer over LINK lees je in het LINK-dossier van Boom. 
  • Lees hier het interview met drie van de VU-NT2 auteurs van LINK: Carola van der Voort, Anne Hammers en Titia Boers. 
  • Ben je benieuwd hoe je met LINK afstandsonderwijs kunt geven? Bekijk dan deze video van Annemarie Nuwenhoud op de site van Boom 
  • Wil je meer weten over de rol van praktijkgericht leren in LINK? Lees dan hier verder. 

Heb je vragen over LINK of over de ontwikkeling van lesmateriaal? Neem dan contact op met VU-NT2, Annemarie Nuwenhoud, a.nuwenhoud@vu.nl of 020 598 63 98. 

Terug naar homepage Ontwikkeling van lesmethodes en toetsmateriaal

LINK werkboek

LINK werkboek

Écht anders lesgeven doe je met LINK. Boom NT2 en VU-NT2 verbinden ervaringen en wensen uit de lespraktijk met wetenschappelijke inzichten in deze nieuwe, alles in één NT2-methode. 

LINK werkboek