Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Student-docenten rechten ontvangen eerste StuKO edubadges

28 maart 2024
Afgelopen najaar startte de rechtenfaculteit in samenwerking met het Centre for Teaching and Learning een pilot om student-docenten in te zetten in het onderwijs. Vijftien studenten die lesgeven binnen de bachelor Rechtsgeleerdheid volgden een intensieve didactische basistraining. Inmiddels hebben de student-docenten deze training afgerond en hun StuKO edubadges in ontvangst genomen. De edubadge is een landelijk erkend diploma. De onderwijsinnovatie sluit naadloos aan bij de ambitie van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) om studenten betrokken en actieve partners van het onderwijs te maken.

Meerwaarde student-docenten
Student-docenten verrijken het reguliere onderwijs omdat ze zelf nog student zijn. Als ervaringsdeskundige weten ze als geen ander waar studenten mee worstelen en wat ze nodig hebben. Dat beaamt student-docent Ouimama el Ouarit, één van de vijftien student-docenten die op 14 maart haar StuKO edubadge in ontvangst nam. ‘’Hierdoor ben ik in staat om op een begrijpelijke manier in te schatten hoe de lesstof effectief kan worden overgebracht. Daarnaast sta ik door het kleine leeftijdsverschil dichterbij de leefwereld van een student dan een reguliere docent. Dat zorgde ervoor dat de drempel om naar mij toe te stappen minder groot was.’’

Onderwijsdirecteur van de rechtenfaculteit Jantien Stuifbergen ziet de voordelen van de inzet van student-docenten terug in het onderwijs. ‘’We zijn enorm blij met de inzet van onze student-docenten. Niet alleen omdat ze benaderbaar zijn, maar ook omdat ze een positief effect hebben op studentmotivatie en het gemeenschapsgevoel. Ik ben er erg trots op dat onze faculteit deze pilot heeft gedraaid.’’

Didactische training
Ook volgens trainer Klaas de Zwaan (VU Centre for Teaching and Learning) zijn student-docenten een verrijking voor het onderwijs, mits ze goede begeleiding en training krijgen. De didactische training die Ouimama en de andere student-docenten volgde, werd speciaal ontwikkeld door onderwijsexperts van het landelijke StuKO-project. Het gaf haar tips en inzichten om ‘beter’ les te geven. Oumaima: ‘’Zo leerden we hoe je een veilige leeromgeving kan creëren en hoe je studenten kan activeren. Het gaf me ook de kans om te reflecteren op mijn vaardigheden als docent. Ik heb ingezien wat mijn sterke kanten zijn, maar ik zag ook verbeterpunten. De kennis uit de training helpt mij om aan die punten te werken.’’

De Zwaan benadrukt het belang van een gedegen didactische training: ‘’Instructie en droogoefening loont. Student-docenten worden er meer zelfverzekerd van en breiden hun didactische ‘toolkit’ uit.’’

Studenten als actieve partners
Volgens de Zwaan lopen de faculteit der Rechtsgeleerdheid en de VU met deze onderwijsinnovatie voorop in het erkennen en waarderen van student-docenten. ‘’We willen een universiteit zijn waarin studenten geen passieve consumenten zijn, maar betrokken, actieve partners. Op alle niveaus, dus ook in de collegezalen. Doel is om alle student-docenten aan de VU de juiste onderwijstaken, begeleiding en training te geven, zodat ze hun 'near peers' nog beter les kunnen geven.’’

Over StuKo-approved edubadge
Bijzonder aan deze onderwijsinnovatie bij rechten is het digitale ‘StuKo-approved’ certificaat Edubadge dat student-docenten ontvangen na afronding van de didactische basistraining. Het landelijk erkende diploma is bedoeld als vorm van erkenning en waardering voor student-docenten. Het geeft de garantie dat deelnemers een gedegen didactische training hebben gehad. De eindtermen en de inhoud van de training zijn afgestemd binnen bijna alle universiteiten.

Foto: uitreiking edubages aan student-docenten rechten in Bar Boele.